Zeszyt 1 (590) Tom 149
Lipiec - Sierpień 2007 r.
Do strony głównej

 

 

 

ZESZYT WIELOTEMATYCZNY

 

Ks. Jerzy Bagrowicz
Trud budowania od podstaw. Kilka słów świadectwa na wiadomość o śmierci abp. prof. Kazimierza Majdańskiego

Bp Piotr Libera
O powstaniu nowej struktury administracyjnej Kościoła w Polsce. Z okazji 15. rocznicy wydania przez Jana Pawła II bulli Totus Tuus Poloniae populus

ks. Zdzisław Janiec
Komunikacyjna rola obrazu w liturgii

Beata Bilicka
Katechizm w nauczaniu prawd wiary w Polsce w XVIII i XIX wieku

Wojciech Maciej Stabryła
Bóg sławny w świętości. Teologia Pieśni Mojżesza (Wj 15, 1b-19.21)

Adam Józef Sobczyk MSF
Tajemnica Nazaretu w nauczaniu Jana Pawła II

Czesław Parzyszek SAC
Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym

Krzysztof Pilarz
Wychowanie do mądrości w świetle Starego Testamentu. Przegląd najważniejszych pojęć i implikacje pedagogiczne

Ks. Józef Grzywaczewski
Prymat papieża w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

 

STUDIA I REFLEKSJE

Bp Kazimierz Romaniuk
"Którzy są na zewnątrz [...] którzy są wewnątrz" (1Kor 5, 12n)

ks. Jarosław Babiński
Fizyka w służbie eschatologii? Refleksja nad propozycją M.H. Niemza

Ks. Henryk Sławiński
Przygotowanie homilii i kazania za pomocą internetu

Ks. Tomasz Szałanda
Presupozycje w kaznodziejskim komunikacie perswazyjnym. Neurolingwistyczne programowanie (NLP) na ambonie

Ks. Wojciech Prusowski
Najbardziej znaczące akcje maryjne Prymasa Tysiąclecia

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"
(materiały liturgiczne - od 16 do 24 niedzieli zwykłej)

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Aneta Kwiatkowska
Konferencja dziennikarska "Kościół bez tajemnic. Spotkanie z przeszłością"

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 kwietnia 2006 r. w Kazimierzu Dolnym , pod red. S. Tymosza, Lublin 2006 - ks. Jerzy Adamczyk

Władysław  K u b i a k,  Dzieje Lu brańca, Toruń 2006 - ks. Józef Dębiński

Tomasz  J a s i ń s k i,  Jana Pawła II myśli o sztuce i dwanaście muzycznych kontrapunktów , Lublin 2006 - ks. Janusz Drewniak

Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 grudnia 2005 roku z okazji 40 rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II , red. ks. Krzysztof Burczak, Lublin 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

Jarosław  J a g i e ł ł o,  Człowiek wobec wartości , red. W. Zuziak, Kraków 2006 - ks. Waldemar Karasiński

Wokół osoby i twórczości dydaktyczno-naukowej ks. Wincentego Granata - ks. Ireneusz Werbiński

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt | Informacje dla autorów

"Ateneum Kapłańskie" 2007