ks. Czesław Parzyszek SAC

Przesłanie Jana Pawła II o życiu konsekrowanym

Autor w swoim artykule omówił kilka zagadnień m.in.: Życia konsekrowane – odbiciem Trójcy Świętej; eklezjalne korzenie życia konsekrowanego; treść konsekracji zakonnej oraz rad ewangelicznych; wierność charyzmatowi założycieli; życie duchowe i dążenie do świętości - zaproszeniem do pójścia drogą powołania; misja w centrum programu życia konsekrowanego; współpraca ze świeckimi; duchowość wspólnoty; Maryja wzorem życia konsekrowanego.