ks. Józef Grzywaczewski

Prymat papieża w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

Artykuł podejmuje ważny problem dotyczący wiodącej roli biskupa Rzymu w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Pozycja papieża jako głowy Kościoła i następcy św. Piotra jest powszechnie akceptowana, zwłaszcza w krajach katolickich,  jednakże nie wszyscy znają uwarunkowania, w jakich biskupi Rzymu sprawowali swą funkcję w początkach chrześcijaństwa.