ks. Wojciech Prusowski

Najbardziej znaczące akcje maryjne Prymasa Tysiąclecia

Autor podjął próbę omówienia wielu znaczących akcji duszpasterskich zainicjowanych przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Do najbardziej doniosłych przedsięwzięć duszpasterski zalicza: odnowienie ślubów Jana Kazimierza, Wielką Nowenna i obchody Milenijne, wprowadzenie tytułu i święta Matki Kościoła, peregrynacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Soboty Królowej Polski, ruch „Pomocników Maryi” oraz sześcioletni program duszpasterski z okazji 600-lecia obecności Jasnogórskiej Pani.