ks. Henryk Sławiński

Przygotowanie homilii i kazania za pomocą internetu

Dzisiejsi kaznodzieje, obok publikacji z pomocami kaznodziejskimi mają do dyspozycji Internet. Autor, podejmując zagadnienie przygotowania homilii czy kazania z pomocą internetu, najpierw wskazuje na źródło i tworzywo kaznodziejskie, którym jest Biblia, nauczanie Kościoła i egzystencja człowieka. Następnie omawia pomoce kaznodziejskie w internecie i wskazuje na racje przemawiające za korzystaniem z nich. Ksiądz Sławiński podkreśla, że lektura internetowych pomocy kaznodziejskich jest tylko jednym z elementów procesu przygotowania homilii, albowiem niezbędnym jest etap inkubacji, iluminacji i redakcji. Kaznodzieja powinien utożsamiać się z głoszonym orędziem i przekazywać je własnymi słowami.