Krzysztof Pilarz

Wychowanie do mądrości w świetle Starego Testamentu – przegląd najważniejszych pojęć i implikacje pedagogiczne

W Starym Testamencie wielokrotnie jest mowa o mądrości, której Bóg próbuje nauczyć Naród Wybrany. Autor artykułu pragnie przybliżyć czytelnikowi zakres tej mądrości i poznać wagę dążenia do niej, co pozwala lepiej uchwycić ideał wychowawczy Starego Testamentu. Autor ma nadzieję, że przybliżenie tych zagadnień skłoni współczesnych pedagogów do zastanowienia się nad coraz powszechniejszym relatywizmem wychowawczym, pozbawionym trwałego fundamentu. Starotestamentalne rozumienie mądrości wskazuje na jej ogromną wartość praktyczną oraz na to, że była ona integralnie związane z wolą Boga