ks. Jarosław Babiński

Fizyka w służbie eschatologii? Refleksja nad propozycją M.H. Niemza

Autor w swym artykule podejmuje ciekawą próbę pogodzenia danych fizyki i objawienia. Opiera się na publikacjach Markolfa H. Niemza, z wykształcenia fizyka. W sposób oryginalny przybliża myśl tego niemieckiego uczonego próbując mówić o rzeczywistości umierania językiem fizyki. Ks. Babiński ciekawie przedstawia próbę integracji dwóch światów: fizyki i teologii poprzez szukanie nowego języka, który dotrze do człowieka naszych czasów.