ks. Zdzisław Janiec

Komunikacyjna rola obrazu w liturgii

Autor artykułu podejmuje zagadnienie obrazu w liturgii. Najpierw podkreśla jego szczególną rolę w Kościele, jaką posiadał od początku. Zauważa, że obraz przynależy do liturgii, a jego istnienie ma swoje uzasadnienie w tajemnicy Wcielenia Boga. Ciekawie ukazuje komunikatywne funkcje obrazu, z wyszczególnieniem funkcji dydaktycznej.