Wojciech Maciej Stabryła

Bóg sławny w świętości. Teologia Pieśni Mojżesza (Wj 15, 1b-19.21)

Autor artykułu jest doktorem biblistyki, studia ukończył w Jerozolimie. W prezentowanym artykule ukazał Jahwe jako jedynego i prawdziwego Boga.  Swoją analizę oparł na tekście z Księgi Wyjścia (15, 1b.19-21). Na początku przedstawił biblijny i pozabiblijny obraz bóstw, następnie zarysował teologię konfrontacji między Bogiem Izraela a pogańskimi bałwanami, by na końcu ukazać pozytywny obraz Boga sławnego w swej świętości.