PAN  ZLECIŁ  SWEMU  KOŚCIOŁOWI  MISJĘ  STRZEŻENIA  DEPOZYTU  WIARY 

    [Rada Parafialna] [Poradnia Małżeńska] [Radio Maryja] [Grupa AA] [Grupy Charytatywne] [Pielgrzymowanie] [Kluby] [Współpraca] [Biblioteka parafialna]


 

RADA  PARAFIALNA

RADA DUSZPASTERSKA
LP IMIĘ I NAZWISKO MIEJSCOWOŚĆ
1 Jolanta Rewers - przewodnicząca   Zberzyn  
2 Ewa Gontarczyk - zastępca   Budzisław Kościelny  
3 Bożena Giszter - sekretarz Kamionka  
4 Domicela Fajkowska   Budzisław Kościelny  
5 Jadwiga Chojnacka   Budzisław Kościelny  
6 Irena Kaźmierczak Budy  
7 Halina Wiśniewska   Zberzyn  
8 Wioletta Jaworska Nieborzyn  
9 Władyslaw Dawidziak   Szubianki  
10 Sławomir Jaworski   Nieborzyn
11 Jan Maciejewski Zberzyn
12 Zygmunt Hartwich Szubianki;
13 Czesław Kwiatkowski Budzisław Kościelny
14 Stefan Sucholas Nieborzyn
15 Teresa Lewandowska Nieborzyn
RADA EKONOMICZNA
1 Jadwiga Czkalska - przewodnicząca Budzisław Kościelny
2 Halina Samarzewska - sekretarz Budzisław Kościelny
3 Józef Osada Nieborzyn
4 Krzysztof Burda Budzisław Kościelny

KATOLICKA PORADNIA MAŁŻEŃSKA I RODZINNA

 

  GENEZA PORADNICTWA 

            Początki Poradnictwa Rodzinnego  w Polsce sięgają roku 1957, kiedy to w Katowicach, Krakowie i Włocławku powstają pierwsze poradnie tego typu. Powodem, dla którego Komisja Episkopatu Polski zaleciła organizowanie katolickich poradni, była troska o rodzinę i pro- blem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Władza komunistyczna dążąca do stworzenia państwa laickiego propagowała antykoncepcję, swobodę seksualną, przerywanie poczętego życia. Rodzina katolicka była więc szczególnie zagrożona. W roku 1956 sejm - w myśl swego programu - uchwalił ustawę dopuszczającą przerywanie ciąży. Kościół w takiej sytuacji nie mógł pozostać milczący. Walkę przeciw ustawodawstwu PRL-u wypowiedzieli także lekarze, którzy nie wykonywali aborcji. Władza stosowała wobec "niepokornych" liczne represje tak, że w Poradnictwie Rodzinnym pozostali tylko nieliczni lekarze. Oprócz Teresy Strzembosz, organizatorki Poradni Rodzinnych, znamienną osobą w działaniach na rzecz rodziny była dr Teresa Kramarek, która w latach sześćdziesiątych opracowała polską metodę naturalnego planowania rodziny, zwaną metodą objawowo-termiczną.

 

  IDEA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO PORADNICTWA  

            "Bóg  stworzył  człowieka...  mężczyzną  i  niewiastą  stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł: >>Rośnijcie i mnóżcie się,
i napełniajcie ziemię...<<"
(Rdz 1,27-28).  Bóg  Stwórca  powierzył  mężczyźnie i kobiecie obowiązek rozwoju Królestwa Bożego na ziemi,
a za sprawą miłości małżeńskiej tworzą oni wspólnotę ku chwale Bożej. Na nich spoczywa także obowiązek wychowania nowych mieszkańców ziemi i od nich zależy oblicze przyszłego pokolenia. Służba w dziele stwórczym Boga wymaga od małżonków przygotowania zarówno  w  sferze duchowej,  jak  i  w  dziedzinie ciała i umysłu. Dlatego narzeczeni przed zawarciem związku małżeńskiego uczestniczą w katechizacji przedślubnej (popularny kurs przedmałżeński), na którą składają się, oprócz nauk katechetycznych, także rozmowy duszpasterskie w kancelarii, spotkania w Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej.

            Narzeczeni, przychodząc na spotkanie do Poradni  Rodzinnej i Małżeńskiej, winni już poznać "drugiego": jego charakter, wiarę, zdolność do ofiarności i do pokonywania trudności. Na spotkaniach pary są uświadamiane, że sakrament małżeństwa jest bardzo trudnym sakramentem, wymagającym od człowieka bardzo trudnych wysiłków, by go w pełni zrealizować. Doradca życia rodzinnego zaznajamia narzeczonych z naturalnymi metodami planowania rodziny, które pozwalają w małżeństwie prowadzić życie w sposób prawowity, godny człowieka biorącego na siebie odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka oraz za ewentualny owoc pożycia małżeńskiego. Pary uczone są przede wszystkim metody planowania poczęć, tzw. objawowo-termicznej, która ze wszystkich znanych metod okazuje się najlepsza. Metoda ta zdaje praktyczny egzamin przydatności, skuteczności i absolutnej nieszkodliwości. Wypowiedzi małżeństw stosujących tę metodę potwierdzają taką opinię: "Metoda objawowo-termiczna daje nam spokój sumienia i serca", "Stosowanie metody objawowo-termicznej dla regulacji poczęć jest zgodne z fizjologią i etyką. Powinna wyeliminować usuwanie ciąży" /Ankieta małżeństw/. Metoda ta nauczana już od około 30 lat na bieżąco jest udoskonalana, ale żadne zasadnicze elementy nie uległy zmianie. Narzeczeni na pierwszym spotkaniu uświadamiani są także o złu jakie niesie ze sobą antykoncepcja, która jest grzechem. Trafne w tej kwestii są słowa Owidiusza: "Widzę rzeczy lepsze, akceptuję je a idę za gorszymi". Dobro i wyższość metod naturalnych nad środkami antykoncepcyjnymi są niepodważalne.

            Wszystkie nauki wyniesione ze spotkań mają dopomóc przyszłym małżonkom we wprowadzaniu do małżeństwa ideału chrześcijańskiego, do jego urzeczywistnienia w codziennym życiu. Pozwalają także zrozumieć, że wszystko, co małżonkowie posiadają stanowi ich wspólną własność w Chrystusie i jeśli swe prawo do ciała drugiego człowieka pojmują jako obowiązek obdarowania drugiego - wtedy ich wzajemna miłość staje się źródłem łaski, pogłębia ich życie z Bogiem i w Bogu.

 

  FORMUŁA PORADNI PRZY PARAFII W BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM   

            Działalność Poradni Małżeńskiej i Rodzinnej została  zapoczątkowana,  w  porozumieniu  z  Diecezjalnym  Duszpasterzem  Rodzin
ks. dr. Mieczysławem Łaszczykiem
  w czerwcu 2000 r. przez mgr Wiolettę i Sławomira Jaworskich.

            Wioletta Jaworska w latach 1992-1995 uczęszczała do Kolegium Teologicznego Diecezji Kaliskiej, a następnie podjęła wyższe studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela – Studium Teologii we Włocławku, Oddział w Koninie, które ukończyła w czerwcu 2000 r. zdobywając dyplom magistra teologii oraz dyplom ukończenia specjalizacji rodziny.

            Sławomir Jaworski ukończył w czerwcu 1996 r. pięcioletnie studia teologiczne na sekcji teologii rodziny w Instytucie Teologicznym w Łodzi. Od października 2000 r. jest studentem V roku Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela – Studium Teologii we Włocławku, oddział w Koninie.

           Wioletta i Sławomir Jaworscy w oparciu o dokumenty Kościoła, fachową literaturę, wiedzę oraz własne doświadczenia zajmują się poradnictwem rodzinnym w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa, obejmującym:
         - pomoc rodzicom w wychowaniu seksualnym dzieci,
        
- przygotowanie młodzieży do miłości i życia rodzinnego,

         - omówienie z małżonkami zasad etycznych w dziedzinie przekazywania życia oraz nauczanie metod w zakresie naturalnej regulacji
           poczęć, w tym szczególnie metody polskiej.

Poradnia działa w soboty w godz. 19.00 – 20.00 w sali katechetycznej przy kościele parafialnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 2681393.

Jeśliby ktoś chciał się dowiedzieć czegoś więcej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, to oprócz wizyt w poradni zachęcam do lektury adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris Consortio" i encykliki "Evangelium vitae".


KOŁO  PRZYJACIÓŁ  RADIA  MARYJA

   

 

 

 

            Koło Przyjaciół Radia Maryja w Parafii Budzisław Kościelny, przy kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, istnieje od początku powstania RADIA MARYJA w Toruniu.

            Formalnie  zostało  zarejestrowane  dnia  7 października 2000 r.  Opiekunem  tego  koła  jest  ksiądz proboszcz Jan Krawczyk, zam.
w Budzisławiu Kościelnym, przy ul. Wilczyńskiej 6, tel. (063) 268-10-26, a zastępcami są: Ewa Gontarczyk, zam. w Budzisławiu Kościelnym, ul. Wilczyńska 16, tel. (063) 268-10-03.

            Należy nadmienić, iż od samego początku istnienia Radia Maryja nasi parafianie bardzo aktywnie włączali się w działalność tego wspaniałego dzieła poprzez stałe kontakty z Biurem Radia Maryja w Koninie przy parafii św. Maksymiliana Kolbe. Z tego biura zakupione zostały radioodbiorniki i rozprowadzone wśród parafian z Budzisławia Kościelnego i sąsiednich parafii, aby umożliwić jak najszerszy kontakt z  tą  rozgłośnią. Również  prenumerowany  jest  miesięcznik „Rodzina Radia Maryja”.  Parafianie  nasi  włączali  się  i  wspierali  materialnie i modlitewnie wszystkie akcje prowadzone przez Radio Maryja.

Koło Przyjaciół Radia Maryja spotyka się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy świętej.
Na spotkanie powyższe zapraszamy także i innych członków naszej wspólnoty parafialnej.

        Informacje o telefonach i e-mail  Radia Maryja

Adres i telefony.

           
 Radio Maryja ul. Żwirki i Wigury 80   87-100 Toruń,   Polska

 TELEFONY :

 
     655-23-55 - antena 1 - słuchacze z Polski płn.
     655-23-56 - antena 2 - słuchacze z Polski płd.
     655-23-33 - antena 3 - słuchacze z zagranicy
     655-23-66 - antena 4 - słuchacze z zagranicy
     655-23-61 – biuro
     655-23-62 - fax
     011-48-56 - nr kierunkowy z USA

 www.radiomaryja.pl
 

       

     Adresy e-mail na serwerze Radia Maryja


  
   
Adres główny Radia Maryja: radio@radiomaryja.pl
      Redakcja dziecięca Radia Maryja: dzieci@radiomaryja.pl
      Redakcja audycji Dziś Czwartek (także korespondencja dot. Młodzieżowych Kół
      Przyjaciół Radia Maryja):
dzisczwartek@radiomaryja.pl
      Redakcja audycji Piosenka Tygodnia: piosenka@radiomaryja.pl
      Redakcja audycji Pokój Gościnny: pokoj.goscinny@radiomaryja.pl
      Redakcja audycji TAN: tan@radiomaryja.pl
 


G
RUPA  ANONIMOWYCH  ALKOHOLIKÓW (AA) 
 

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w  wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

         Uczestnicy AA - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - są ludźmi, którzy przekonali się i przyznali, że nie panują nad alkoholem. We wspólnocie dowiadują się jak żyć i funkcjonować bez alkoholu, jeżeli chcemy uniknąć naszej i naszych bliskich katastrofy.

Jesteśmy częścią nieformalnej międzynarodowej wspólnoty, działającej obecnie w ponad 160 krajach, na którą składają się tysiące grup w lokalnych społecznościach. Mamy tylko jeden zasadniczy cel: utrzymać własną trzeźwość i pomagać tym, którzy zwracają się do nas o pomoc w osiągnięciu trzeźwości.

Wśród uczestników AA znajdują się ludzie w bardzo różnym wieku, o różnym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Niektórzy  z  nas  pili  przez  wiele  długich  lat,  zanim  zrozumieli,  że  nie  radzą  sobie  z  alkoholem.  Inni mieli na tyle szczęścia, by już w początkach swojej pijackiej kariery zorientować się, że alkohol wymknął im się spod kontroli.

Różnorodne  były  także  skutki  naszego  picia.  Wielu  z  nas  zamieniło  się w ludzkie wraki, zanim poprosiliśmy o pomoc w AA. W naszych szeregach są przedstawiciele wielu stanów, zawodów itp. Jednoczy nas  łączący  nas  wszystkich  problem - alkohol.  Wspólnie  się spotykając, rozmawiając i pomagając innym alkoholikom jesteśmy w stanie zachować trzeźwość i uwolnić się od przymusu picia, który kiedyś był dominującą siłą w naszym życiu.

Nie uważamy siebie za jedynych, którzy znają sposób na rozwiązanie problemu alkoholowego. Wiemy jednak, że program AA działa w odniesieniu do nas i na własne oczy widzieliśmy, jak pomógł on niemal wszystkim bez wyjątku nowicjuszom, którzy uczciwie i szczerze pragnęli zaprzestać picia.

Dzięki AA dowiedzieliśmy się sporo o sobie i o alkoholizmie. Wiedzę tę przez cały czas odświeżamy, gdyż wydaje się ona kluczem do naszej trzeźwości. A dla nas trzeźwość zawsze musi być najważniejsza.

W Budzisławiu Kościelnym od dnia 17 kwietnia 1999 r. działa grupa Anonimowych Alkoholików. Uczestnicy mityngów spotykają się w czwartki o godz. 18.00 w salce przy kościele parafialnym.

Na powyższe spotkania zapraszamy tych wszystkich, którzy mają problemy z alkoholizmem i choroba alkoholową.

                           
Więcej informacji o problemach leczenia alkoholizmu pod:  www.Anonimowi-Alkoholicy.org.pl 

 

GRUPA  CHARYTATYWNA
 


          Dziecięca Grupa Charytatywna „Pielgrzym” istnieje od 1995 r. Jej skład stanowią uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera oraz Gimnazjum  w Budzisławiu Kościelnym, pod kierunkiem Katechetki mgr Jolanty Rewers.
 
          Nasza działalność opiera się na wspólnych spotkaniach, dyskusjach i organizowaniu różnych akcji z przeznaczeniem na rozmaite cele. Do takich należą:

     - odwiedzanie osób samotnych, opuszczonych, chorych,
    
- organizowanie spotkań opłatkowych z racji Świąt Bożego Narodzenia. Wówczas
       z opłatkiem w ręku, uśmiechem i śpiewem na ustach, serdecznymi życzeniami oraz
       drobnymi upominkami udajemy się do naszych podopiecznych, z którymi spędzamy miłe,
       pełne wrażeń chwile. Dowodem tego są łzy radości, które często pojawiają się na
       twarzach naszych parafian,
    
- pomoc materialna dla naszych koleżanek i kolegów znajdujących się w trudnych warunkach
       bytowych
,
     - spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi,
    
- pamięć o tych, którzy od nas odeszli – porządkowanie tutejszego cmentarza,
    
- wystawianie przedstawień teatralnych typu: Jasełka i Misterium Wielkanocne w szkole
       i kościele parafialnym
,
   
  - przygotowanie oprawy liturgicznej /czytania, psalmy, modlitwa wiernych/ z racji różnych
       uroczystości kościelnych
,
    
- organizowanie wycieczek,
    
- sprzedaż zniczy, świec Caritas, widokówek, kalendarzy, z której uzyskane pieniądze
      
przeznaczamy na wyżej wymienione cele.

          Jak z powyższego wynika , podstawowym hasłem w naszym działaniu jest Miłosierdzie, które opiera się na miłości do człowieka szczególnie jej potrzebującego, a wiec: ubogiego, chorego, pokrzywdzonego, samotnego i opuszczonego. Takie miłosierdzie oprócz ciepłych słów zakłada również działanie. Zdajemy sobie sprawę, że nie wystarcza serdeczność i zaangażowanie. Trzeba mieć jeszcze przeświadczenie, że kiedy się daje, jest się wzajemnie obdarowanym. Darem tym jest radość ze wspólnego doświadczania ludzkiej godności. Ogromnie ważne jest, żeby cudzą godność uznać i swoją litością nie upokarzać obdarowanego.  

 

Wspólna zabawa dzieci z księdzem biskupem Na jednej z licznych wycieczek

Inscenizacja jasełkowa przygotowana przez katechetki, nauczycieli, dzieci i młodzież

         W naszym działaniu dużą pomoc stanowi hojność, ofiarność i dobre serce całej wspólnoty parafialnej, która przysłowiowym „ wdowim groszem „ wspiera naszą organizację.

Za to wszystkim serdeczne Bóg zapłać.  

  www.caritas.pl
 


PIELGRZYMOWANIE
 

   

 

Grupa  pielgrzymkowa

     W naszej parafii swoją działalność zaznaczyła również prężnie działająca grupa pielgrzymkowo – turystyczna. Jej głównym celem jest troska o rozwój wiary i pogłębianie wiedzy religijnej, uwrażliwienie człowieka na piękno i bogactwo Ojczyzny, uświadomienie związku historii narodowej z Kościołem Katolickim w Polsce. Podejmując realizację powyższych założeń nasi parafianie odbyli: 

bullet

Piesze Pielgrzymki do Matki Boskiej Licheńskiej, 

bullet

Autokarowe na Jasną Górę do Cudownego
 Obrazu, Świętej Lipki oraz do Sanktuarium Maryjnego
 w Oborach.

    Ponadto pielgrzymi spędzili dużo miłych,  wspólnie przeżytych chwil na trasach turystycznych, do których należą: Trójmiasto: Gdańsk, Gdynia, Sopot; Oświęcim, Kraków, Wieliczka, Ojców, Warszawa, Toruń, Ciechocinek, Wrocław, Pola Grunwaldu, Kotlina Kłodzka, wielokrotnie ze względu na sentyment - Zakopane. 

 

 

 

 

Parafianie na pielgrzymce do Świętej Lipki

Pielgrzymka dzieci do Warszawy

Parafianie w Kotlinie Kłodzkiej


KLUBY  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW

                 W  parafii istnieją dwa Kluby  Emerytów i Rencistów „Jagoda”
i Kalina”.
             Z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbywają się spotkania opłatkowe, imprezy towarzyskie, pielgrzymki i wycieczki turystyczne.

Serdecznie zapraszamy do klubów osoby zainteresowane naszą działalnością. 

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI  I  ORGANIZACJAMI
 


   OCHOTNICZA  STRAŻ  POŻARNĄ   

          W parafii jest jedna Straż Pożarna. Członkami są mieszkańcy parafii. Strażacy biorą udział we wszystkich uroczystościach i służą pomocą w różnych potrzebach parafialnych.

   www.straz.gov.pl

   PLACÓWKI  OŚWIATOWE   

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Arkadego Fiedlera  oraz Gimnazjum  w Budzisławiu Kościelnym

 

Współpraca parafii ze szkołą układa się nadzwyczaj pozytywnie i jest realizowana poprzez:

bullet

udział Grona Nauczycielskiego, dzieci, młodzieży w uroczystych Mszach świętych poprzedzających rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. Eucharystia sprawowana jest w intencji nauczycieli, rodziców i dzieci,

bullet

organizowanie:

        -          konkursów tematycznych,
-          przedstawień i montaży słowno – muzycznych z okazji uroczystości kościelnych i państwowych,
-          akcji charytatywnych,
-          jednodniowych wyjazdów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży,
 

bullet

wspólne przeżywanie szkolnych rekolekcji wielkopostnych,

bullet

publikowanie wydarzeń szkolnych na stronie internetowej parafii,

bullet

 wzbogacanie przez Księdza Proboszcza księgozbioru szkolnego o nowe książki i czasopisma religijne ,

bullet

zakup nagród, których fundatorem jest Ksiądz Kanonik Jan Krawczyk, na zakończenie roku szkolnego dla uczniów za godną postawę chrześcijańską i zaangażowanie w życiu Kościoła,

bullet

udział Księdza Proboszcza w uroczystościach szkolnych np.  w dniu 12.06.2000 r. podczas akademii z okazji nadania imienia szkole, Ksiądz Kanonik Jan Krawczyk poświęcił  tablicę patrona,

bullet

składanie wizyt Księży Biskupów podczas wizytacji parafialnych na zaproszenie dyrekcji szkoły,

bullet

utrzymywanie stałego i ścisłego kontaktu Księdza Proboszcza ze szkołą.
 

 

Nauczyciele z Księdzem Biskupem i Proboszczem Odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci A. Fledlera

  PRZEDSTAWICIELE RADY  GMINY  

          W   przeciągu   kilku   ostatnich   lat   szczególne   zasługi   dla   naszej  wspólnoty parafialnej położył Pan Eugeniusz Adamczyk
( ur. 12.12.1937 r. w Kramsku ). Od 1959 r., aż do śmierci w dniu 1.12.1966 r. pracował także na rzecz  parafii w Budzisławiu Kościelnym. Z zawodu był lekarzem, który dla sprawy leczenia ludzi poświęcił bardzo wiele czasu, sił oraz niósł ratunek dla wielu potrzebujących pomocy medycznej, a  także duchowej.

          Do naszej Rady Parafialnej należał od 1984 r.  W wyniku wyborów samorządowych w 1990 r. został członkiem Rady Miasta i Gminy w Kleczewie. W swojej działalności - dla naszej wspólnoty - przyczynił się do wyposażenia kościoła w meble i ławki, dał także dowód, iż wiele można było zrobić przy ogrodzeniu i porządkowaniu naszego cmentarza. Parafianie uczcili Jego pamięć nadając jednej z ulic nazwę Jego imienia.

Jako Lekarzowi i Ofiarnemu Parafianinowi mieszkańcy składają wyrazy uznania i podziękowania wraz z pamięcią modlitewną.


BIBLIOTEKA PARAFIALNA

 

         W parafii istnieje Punkt Biblioteczny znajdujący się w zakrystii, czynny w niedzielę po każdej  mszy świętej.

Dyżury pełni młodzież gimnazjalna  wraz z opiekunką  – Panią Jolantą Rewers.

Mamy nadzieje, że udostępnienie  parafianom książek i czasopism religijnych przyczyni się do:

bullet

pogłębienia wiedzy religijnej,

bullet

wzrostu i poprawy stanu czytelnictwa,

bullet

ukaże piękno Ojczystej mowy,

bullet

 przybliży bogactwo kultury polskiej,

bullet

zapewni  pożyteczne spędzenie  czasu  wolnego  ( w szczególności w okresie zimowym).

         Ponadto biblioteka posiada również kasety video o bardzo bogatym asortymencie, począwszy od filmów religijnych przez historyczne, popularno - naukowe, lektury szkolne, a skończywszy na parafialnych uroczystościach i wydarzeniach okolicznościowych.

Wszystkich miłośników dobrej książki oraz kinomanów serdecznie zapraszamy .

Zapewne każdy znajdzie coś dla siebie.