KAPŁAŃSTWO,  USTANOWIONE  ZOSTAŁO  W  CELU  GŁOSZENIA  SŁOWA  BOŻEGO  ORAZ  PRZYWRACANIA  NA  NOWO  JEDNOŚCI  Z  BOGIEM   PRZEZ  OFIARY  I  MODLITWĘ

 

Dobrodziejowie parafii w Budzisławiu Kościelnym od XV do XXI wieku

 

ks. kan. Mikołaj Łysy, syn. Strzeżaka Łagiewnickiego

występuje jako fundator

ks. Mikołaj

występuje w 1416 r.

ks. Ostrowicki

występuje w 1479 r.

ks. Tomasz z Piekczyna

występuje w 1521 r.

ks. Piotr z Sakocin

występuje przed 1600 r.

ks. Albert z Graboszewa

pracuje w latach 1600 – 1642

ks. Marcin Kostrzyński

występuje przed 1697 r.

ks. Bartłomiej Kurowski

zastępstwo, proboszcz w Złotkowie, występuje w 1697 r.

ks. kan. Leon Morawski

kolator, występuje w 1739 r.

ks. Marcin Teska

pracował w latach 1777 – 1791

ks. Adam Perliński

pracował w latach 1739 – 1776

ks. Maciej Suszyński

zastępstwo, proboszcz w Złotkowie, występuje w 1791 r.

ks. Walenty Grześkiewicz

pracował od 1799 r., występuje jeszcze w 1811 r.

ks. Melchior Sosiński

franciszkanin z Pyzdr, zastępuje proboszcza, który rezyduje przy innej parafii, pracuje od 1809 r.

ks. Ignacy Mejer

występuje w 1820 r.

ks. Franciszek Granicki

pracuje w latach 1824 – 1828

ks. Antoni Iuwan

występuje w 1828 r.

ks. Wincenty Przeciechowski

pracuje w latach 1830 – 1831

ks. Jakub Stawiszyński

pracuje w latach 1832 – 1855

ks. Feliks Złotnicki

pracuje w latach 1856 – 1858

ks. Franciszek Pawłowski

pracuje w latach 1858 – 1890, tu umiera

ks. Ignacy Piertkiewicz

pracuje w 1890 r.

ks. Stanisław Grabiński

pracuje w latach 1891 – 1895

ks. Stefan Bądkowski

pracuje w latach 1895 – 1897, tu umiera

ks. Fortunatus Broniewski

pracuje w latach 1897 – 1902

ks. Ignacy Roman Pillich

pracuje w latach 1902 – 1903

ks. Marcin Markowski

pracuje w latach 1903 – 1905, tu umiera

ks. Kajetan Książkowski

pracuje w latach 1905 – 1910

ks. Jerzy Kurczych

pracuje w latach 1910 – 1917

ks. Henryk Kowalski

pracuje w latach 1918 – 1921

ks. Stanisław Łaszkiewicz

proboszcz w Złotkowie, w czasie nieobecności ks. Kowalskiego opiekuje się parafią

ks. Kranciszek Rawicki

pracuje w latach 1921 – 1942 - zamordowany w Dachau

ks. Antoni Wesołowski

dojeżdża z Wilczyna w 1945 r.

ks. Stefan Konstanty Kaniewski

pijar, pracuje w latach 1945 – 1946

ks. Bronisław Stalkowski

pracuje w latach 1947 – 1950

ks. Edward Smolarek

pracuje w latach 1950 – 1952

ks. Stanisław Cieśla

pracuje w latach 1952 – 1955

ks. Wacław Oponowicz

pracuje w latach 1955 – 1959 do wiosny

ks. Kopytkowski i ks. Kazimierz Barski

zastępstwo, pracują od wiosny do jesieni 1959 r.

ks. Andrzej Żurański

pracuje w latach 1959 – 1984, tu umiera

ks. kan. Jan Józef Krawczyk

pracuje w parafii od 25.08.1984 r.

Na podstawie spisu proboszczów budzisławskich opracowanego przez J.S. Pietrzaka, którego oryginał nie jest znany.
Wiadomo natomiast, iż wśród proboszczów według tego spisu w parafii posługę duszpasterską pełnili także:

ks. Antoni

jest wymieniony jako pracujący w Budzisławiu nie tylko w "Źródłach budzisławskich"

ks. Pietrzyk - Pietrzak

według niego późniejszy biskup poznański z XIII w.

ks. Sędziwój

miał on przeredagować „Żywot” w 1302 r.

KS. FRANCISZEK RAWICKI

     Ksiądz proboszcz Franciszek Rawicki, urodził się 25 stycznia 1888 r. Po ukończeniu nauki w Gimnazjum Filologicznym w Kaliszu wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. Na kapłana został wyświęcony 25 lipca 1910 r. Jedenaście lat był wikariuszem w parafii Błaszki. W 1921 r. został proboszczem
w parafii Budzisław Kościelny. W swojej posłudze duszpasterskiej bardzo przyczynił się do duchowej i materialnej odbudowy tej parafii po zniszczeniach I wojny światowej. W dniu 20 maja 1942 r. został bestialsko zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Dachau. 


Ks. Franciszek Rawicki w otoczeniu oficerów 
i mieszkańców Budzisławia Kościelnego.

          Parafianie w dowód wdzięczności  za jego zasługi ufundowali pamiątkową tablicę, która jest wmurowana w świątyni parafialnej
w Budzisławiu Kościelnym.

 

 

KS. KAN. ANDRZEJ ŻURAŃSKI

          Ksiądz Andrzej Żurański urodził się w 1916 r. Był proboszczem parafii w Budzisławiu Kościelnym w latach 1959 - 1984. W czasie swojej posługi duszpasterskiej, pod jego kierownictwem wybudowano kościół parafialny. 
          Zmarł w 1984 r. Za jego zasługi wspólnota parafina w Budzisławiu Kościelnym ufundowała tablicę pamiątkową, która widnieje w świątyni.

 


KS. KAN. JAN JÓZEF KRAWCZYK

Ksiądz Proboszcz Jan Krawczyk, kanonik RM.
Urodzony 06.11.1937 r., wyświęcony 21.05.1961 r.

         Wikariaty: Krzywosądz, Wrząca Wielka, Złoczew, Stawiszyn, Białotarsk, Choceń, Kleczew, Sompolno, Lisków, Korczew, Skulsk, Kalisz.

      Probostwa: Krzywosądz (1978-1984)
       Budzisław Kościelny (od 1984 r.)

 

 

Fotografie z uroczystości 35 - lecia kapłaństwa Proboszcza Parafii w Budzisławiu Kościelnym ks. kan. Jana Józefa Krawczyka.