Zeszyt 1 (548)
Lipiec - Sierpień 2000 r. | Tom 135
Logo AK

 
108 MĘCZENNIKÓW ZA WIARĘ, NR I


Słowo wprowadzające

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap

Geneza i przebieg procesu beatyfikacyjnego Męczenników II wojny światowej

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego 

Ks. Tomasz Kaczmarek
Nazizm hitlerowski jako "prześladowca wiary"

Ks. Tomasz Kaczmarek
Obraz świadectw 108 błogosławionych męczenników

108 Błogosławionych Męczenników

Beatyfikacja 108 Męczenników II wojny światowej

Dokumentacja dotycząca beatyfikacji 108 Męczenników 
 
 

Studia i refleksje

Ks. Kazimierz Rulka
Książki, które stały się "relikwiami"

Ks. Marian Wróblewski
Jak mówić o pokucie i pojednaniu współczesnemu człowiekowi?

Ks. Piotr Tarnowski
Oratorium parafialne

Magdalena Rzadkowolska
Z refleksji bibliografa nad myślą filozoficzną ks. Józefa Tischnera

Ks. Kazimierz Półtorak
Odnowa parafii według systemu EkoPar (Ewangelizacyjnych Komórek Parafialnych)
 
 

Sprawozdania i informacje

Ks. Tadeusz Lewandowski
Uroczystości dziękczynne za beatyfikację 108 Męczenników w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej  w Licheniu

Ks. Stanisław Urbański
Sympozjum poświęcone Bogdanowi Jańskiemu

Ks. Marek Szymula
Milenijne Ogólnopolskie Sympozjum Duchowości 
 
 

Przegląd bibliograficzny

Ks. Augustyn Eckmann, Symbol Apostolski w pismach Świętego Augustyna, Lublin 1999 
- ks. J. Mariański

Joseph Gelineau, Libres propos sur les assemblées liturgiques, Paris 1999 
-  ks. B. Nadolski

O. Anzelm Janusz Szteinke, Polscy Bracia Mniejsi w służbie Ziemi Świętej 1342-1995, Poznań 1999 
- o. K.A. Sitnik OFM 

Marian Jarecki, Ksiądz prałat Franciszek Szczygłowski, Słupca [2000] 
-  ks. K. Rulka

Ks. Józef Mandziuk, Dzieje Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie 1954-1999, Warszawa 1999 
- ks. T. Błaszczyk

Ks. Stanisław Urbański, Mistyczny świat ducha, wyd. 2, Warszawa 2000 
- S. Budzyński 

C. Kustra, Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912), Marki 1999 
- ks. I. Werbiński 

Doctor humanus. Materiały z sympozjum w 20. rocznicę śmierci Ks. Wincentego Granata Profesora i Rektora KUL, red. H. I. Szumił, Sandomierz 2000 
-  ks. I. Werbiński

Veritatem facientes in caritate. Sługa Boży Ksiądz Profesor Wincenty Granat 1900-1979, Sandomierz 1999 
- R. Wierna

Ks. Wincenty Granat, Spotkania z Chrystusem, Sandomierz 1999 
- R. Wierna


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999