Zeszyt 3 (589) Tom 148
Maj - Czerwiec 2007 r.
Do strony głównej

 

 

Obchody milenium chrztu polski
na Kujawach i Pomorzu

 

Wprowadzenie - ks. Waldemar Karasiński

Tomasz Chinciński
Obchody Milenium Chrztu Polski na terenie Bydgoszczy i województwa bydgoskiego

Ks. Grzegorz Miloch
Obchody Milenium w Toruniu i Chełmży. Krajowy obchód milenijny diecezji chełmińskiej

Ks. Wenancjusz Zmuda
List gończy za Matką Bożą. Przyczynek do historii pierwszej peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Jan Żaryn
Represje władz państwowych wobec kościelnego programu milenijnego

Ks. Antoni Poniński
Uroczystości milenijne we Włocławku

Studia i refleksje

Ks. Jerzy Misiurek
Jezus Chrystus - Wcielona miłość Boga

Michał Wojciechowski
Kto jest dobry, a kto zły?

Emilian Gołąbek OFM
Wprowadzenie do modlitwy dzieci w młodszym wieku szkolnym

Ks. Józef Stala
Istotne rysy edukacji religijnej odczytane w refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II

Ks. Andrzej Bohdanowicz
Jednocząca rola miłości w życiu małżeńskim według Benedykta XVI

Ks. Dariusz Pater
Naród jako rzeczywistość mistyczna w myśli Wincentego Lutosławskiego (1863-1954)


Sprawy koŚcielne i duszpasterskie

  Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne oraz propozycje ogłoszeń
od szóstej niedzieli wielkanocnej do 15 niedzieli zwykłej

 

Sprawozdania i informacje  

Ks. Henryk Sławiński
"Dwie tradycje homiletyczne. Przepowiadanie w chrześcijaństwie i judaizmie". Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji

 

PrzeglĄd bibliograficzny

 

Teologia papieskiego świadectwa - ks. Jerzy Lewandowski

Marian  Z a j ą c,  Katecheza maryjna w Polsce w latach 1905-2005, Lublin 2006 - ks. Jerzy Bagrowicz

Marian  P a s t u s z k o,  Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Kielce 2005 - ks. Jerzy Adamczyk

Zdzisław K i j a s, Brewiarz ekologa, Kraków 2006 - ks. Jerzy Lewandowski

Zadania współczesnej metafizyki (8). Substancja. Natura. Prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Stępień, Lublin 2006 - bp Ignacy Dec

Ignacy  D e c,  Siejba Słowa. Świadkowie Chrystusa. Homilie o Świętych Pańskich, t. 9, Wrocław 2004 - ks. Stanisław Kowalczyk

Marian Piotr R o m a n i u k, Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia. Przewodnik bibliograficzny 1921-2005, Radom 2006 - ks. Kazimierz Rulka

James C.  V a n d e r K a m,  Wprowadzenie do wczesnego judaizmu, Warszawa 2006 - Krzysztof Pilarz

Proces małżeński według Instrukcji "Dignitas connubii". Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa..., red. T. Rozkręt, Tarnów 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt | Informacje dla autorów

"Ateneum Kapłańskie" 2007