Proboszcz Parafii
ks. mgr Zygmunt Kuśmierek

Kościelny
Adam Potęga

Organista
- Vacat -

 
Nabożeństwa
 • niedziela
  w kościele w Straszewie
  godz. 8.30; 11.30

  w kaplicy w Seroczkach
  godz. 10.00

 • w dni powszednie
  w kościele w Straszewie
  czas zimowy godz. 16.30
  czas letni godz. 17.00

 • DROGA KRZYŻOWA
  w piątki o godz. 16.30

  Nauki Przedmałżeńskie:
  w okresie Wielkiego Postu

 • Dokumenty przy zgłaszaniu:
 • Chrztu – akt urodzenia dziecka; chrzestni ze swoich parafii zaświadczenie, że są wierzący
  i praktykujący (chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).
 • Ślubu – metryki chrztu ( z datą wydania nie starszą niż 3 m-ce); dowód osobisty; świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
 • Pogrzebu – akt zgonu; jeżeli z innej parafii to poświadczenie od proboszcza.

 • Terminy Pierwszokomunijne w kolejnych latach: 06.05.2018; 26.05.2019; 17.05.2020; 09.05.2021; 22.05.2022; 14.05.2023r.

  SAKRAMENTY

  Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą
  życia w Duchu i bramą otwierającą drogę do innych sakramentów. Przez
  chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży,
  stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół
  i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem
  odrodzenia przez wodę w słowie”, Jest pierwszym i najważniejszym
  sakramentem. Chrystus Pan poucza: „Jeśli ktoś się nie odrodzi z wody
  i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego”

   

   

  Copyright by Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie
  Designed by Zbigniew Suszyński 2017