Wieś Straszewo od ok. 1250 r. była własnością biskupów kujawskich. Stąd należy wnioskować, że oni fundowali tu pierwszy kościół p.w. św. Marcina i dziesięciu tysięcy Męczenników.
Obecny drewniany z 1781 r. jest orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany.
Prezbiterium zamknięte trójbocznie z murowaną zakrystią o dwóch pomieszczeniach z 1878-1880 r.
Szersza nawa zbliżona do kwadratu z niewielką kruchtą od strony południowej i obszerną od zachodu dobudowaną w połowie XIX w. stąd nietypowe usytuowanie wieży. Z tej kruchty prowadzą schody na chór. Pierwotne wejście było pod chórem z nawy głównej. Wnętrze nawy nakryte pozornym sklepieniem odcinkowym, z zaokrąglonymi odcinkami bocznymi w nawie, wydzielonymi profilowanymi podciągami wzdłużnymi, wspartymi
na dwóch ośmiobocznych słupach. Nad chórem muzycznym strop płaski, wydzielony ścianą tarczową.
Na chórze znajdują się organy zbudowane w 1914 r. Nad klawiaturą manuałową mieści się tabliczka firmowa
z napisem:  Dominik Biernacki w Dobrzyniu nad Wisłą. Gub. Płocka.
W tęczy belka profilowana, wsparta na kroksztynach, na niej rzeźbiona grupa Ukrzyżowania. Okna i wejścia zamknięte odcinkowo; na oknie od strony południowej data 1847 i litery ILR. Z zakrystii do prezbiterium drzwi roboty kowalskiej, żelazne okute skośną kratą, z ozdobną antabą (kowalski zamek zginął w czasie remontu
w 1978r.). W wejściach do krucht drzwi klepkowe, ćwiekowane. Dachy siodłowe kryte gontem (efekt trwającego remontu). Na sklepieniu polichromia z 1894 r. odnowiona w 1928r.
Ołtarz główny rokokowy po 1780, odnowiony w 1894r. W ołtarzu obraz św. Marcina i rzeźby świętych: Jana Ewangelisty i Jana Chrzciciela. W zwieńczeniu figura św. Michała Archanioła z XVIII w.
Ołtarz boczny lewy rokokowy w kształcie ramy z rzeźbami dwóch aniołów i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.
Ołtarz boczny prawy, rokokowy z XVIII w. z rzeźbami dwóch aniołów adorujących i obrazem ludowym Przemienienia Pańskiego z 1806 r. z herbem Nałęcz i literami APPS. W zwieńczeniu w medalionie Chrystus błogosławiący
z XVIII/XIX w. Na ołtarzu tabernakulum z XVIII w. na nim drewniana figurka Chrystusa Miłosiernego wyrzeźbiona
w 1996 r. przez Piotra Wiśniewskiego z Nieszawy z dębowego kawałka pozyskanego z wymienianych części tężni
w Ciechocinku. (Liczne wota z XIX w. skradziono podczas remontu w 1978r.)
Mały ołtarz na północnej ścianie nawy poświęcony Krzyżowi Świętemu z niewielkimi rzeźbami Matki Bożej i św. Jana Ewangelisty (rzeźby te były już w samochodzie pracowników remontujących kościół w 1978 r. przygotowane do wywiezienia, tylko dzięki bystrości organisty i kościelnego uratowano je przed kradzieżą). Nad Krzyżem obraz św. Barbary. Ambona rokokowa po 1780 r. w zaplecku obraz Maryi Niepokalanej, na baldachimie rzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza. Chrzcielnica barokowa z XVIII w. puklowana, na stopie herb Trąby i litery BZPS.
Wpis kościoła do rejestru zabytków z dn. 17 lutego 1981 r., nr 29/A.


JUŻ WKRÓTCE WIĘCEJ ZDJĘĆ

Copyright by Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Świętego Marcina w Straszewie
Designed by Zbigniew Suszyński 2017