ZESZYT 1(587) TOM 148

styczeń-luty 2007 r.

Do strony głównej


KANONICZNE PRAWO MAŁŻEŃSKIE

 

Wprowadzenie - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Ks. Wojciech Góralski

"Matrimonium facit consensus". Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa

 

Henryk Stawniak SDB

Małżeństwa mieszane

 

Ks. Ryszard Sztychmiler

Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa

Ks. Janusz Gręźlikowski

Przeszkody do zawarcia małżeństwa w aspekcie prawno-duszpasterskim

Ks. Janusz Borucki

Czynności prawno-duszpasterskie poprzedzające zawarcie małżeństwa sakramentalnego

Ks. Krzysztof Graczyk

Forma zawarcia małżeństwa

Studia i refleksje

Ks. Jerzy Adamczyk

Biskup diecezjalny a sakrament małżeństwa i rodzina w "Dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów "

Stanisław Stanowski

Poezja według Janusza Pasierba

Edmund Robek SAC

Eklezjologia pastoralna i organizacja działań wspólnoty kościelnej. Refleksja w nurcie nauczania Jana Pawła II

 


Sprawy kościelne i duszpasterskie


Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń od 2 niedzieli zwykłej do 4 niedzieli Wielkiego Postu

Sprawozdania i informacje

ks. Janusz Drewniak

Zjazd Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

ks. Henryk Sławiński

Sympozjum homiletyczne

ks. Henryk Sławiński

Spotkanie stowarzyszenia homiletów

ks. Wiesław Przygoda

Międzynarodowe sympozjum poświęcone encyklice "Deus caritas est"

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Giuseppe  A l b e r i g o,  Krótka historia II Soboru Watykańskiego, Warszawa 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

"Annales Canonici" 1/2005, Kraków 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Krzysztof B u r c z a k, Prawo azylu w ustawodawstwie synodów galijskich V-VII wieku , Lublin 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Józef  T i s c h n e r,  Etyka solidarności oraz "homo sovieticus" , Kraków 2005 - ks. Waldemar Karasiński

 

Danuta  O p o z d a,  Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży , Lublin 2001 - ks. Józef Stala

 

Augusto  S a r m i e n t o,  Małżeństwo chrześcijańskie. Podręcznik teologii małżeństwa i rodziny , Kraków 2002
- ks. Józef Stala

 

Giancarlo  S t i v a l,  Frate Odorico del Friuli. Da Pordenone alla Cina per "guadagnare anime" , Padova 2002

- ks. Janusz Wilk

 

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2006