ZESZYT 3 (583) Tom 146

maj - czerwiec 2006 r.

Do strony głównej


 

   

W TROSCE O UBOGICH

 

 

Wprowadzenie - ks. Wiesław Przygoda

 

ks. Wiesław Przygoda

Charytatywna pomoc rozwojowa dla ubogich dzieci

 

Edmund Robek SAC

Duszpasterska i charytatywna opieka nad ludźmi w podeszłym wieku.
Wizja pastoralna Jana Pawła II

 

Ks. Wiesław Śmigiel

Pomoc Kościoła ludziom uzależnionym od alkoholu

 

ks. Paweł Mąkosa

Kościół wobec narkomanii

 

Marek Fiałkowski OFMConv

Troska Kościoła o ludzi bezdomnych

 

Jan Dezyderiusz Pol OFM

Duszpasterska i charytatywna pomoc więźniom

 

 

Studia i refleksje

 

Czesław Parzyszek SAC

"Europa potrzebuje Ewangelii nadziei". Rozważania na podstawie adhortacji Ecclesia in Europa

 

Ks. Edward Sienkiewicz

Między pychą z zwątpieniem. Kryzys prawdy kryzysem myślenia filozoficznego

 

ks. Jan Kochel

Podstawowe założenia katechezy o Żydach i judaizmie

 

Ks. Paweł Rabczyński

Sługa Boża siostra Barbara Stanisława Samulowska. Życie i działalność

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od 4 niedz. wielkanocnej do 14 niedz. zwykłej

 

 

sprawozdania i informacje

 

Adam Józef Sobczyk MSF

VI Sympozjum Pastoralne "Mężczyzna - Mąż - Ojciec"

 

ks. Henryk Sławiński, ks. Tomasz Nowak

Sesja naukowa "Dziedzictwo judaizmu we współczesnej liturgii chrześcijańskiej"

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, pod red. J. Stali, Kielce 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Księga pamiątkowa Wydziału Prawa Kanonicznego ATK/UKSW 1954-2004, red. J. Wroceński, B. Szewczul,
S. Kobiałka, Warszawa 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, red. J. Krajczyński, Płock 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

 

To czyńcie na moją pamiątkę. Eucharystia w perspektywie ekumenicznej, red. L. Górka, Warszawa 2005
- ks. Zygfryd Glaeser

 

Z. D z i u b i ń s k i, E. P l e ń, Wy jesteście moją jedyną nadzieją, Warszawa 2005
- Wojciech Lipoński

 

Roman S ł u p e k, Jesteśmy Kościołem Trójjedynego Boga. Kolegialność Kościoła według Yves'a Congara,
Lublin 2004 - Elżbieta Dołganiszewska

 

Leksykon socjologii religii. Zjawiska - badania - teorie, pod red. M. Libiszowskiej-Żółtkowskiej, J. Mariańskiego, Warszawa 2004 - Józef Styk

 

Wojciech  G ó r a l s k i,  Zdobywać mądrość serca. Wspomnienia z lat 1939-2005, Warszawa 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, oprac. Paweł Sobczyk, Piotr Sobczyk, Warszawa 2005
- ks. Janusz Gręźlikowski

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2006