Sursum Corda


-???-

-???-


Historia

PARAFIA


Pierwszą siedzibą parafii była wieś Wistka Szlachecka i taka też nosiła nazwę. Aż do XVII w. tak Wistka Szlachecka, jak i Wistka Królewska nosiły wymowę "WISTKA". Były to z pewnością dawne osady rybackie. W 1489 r. wymieniono je wród wsi parafii Grabkowo, co powoduje co najmniej zdziwienie.
Parafia w Wistce Szlacheckiej powstała w latach 1494 - 1496, erygowana przez biskupa włocławskiego Krzesłowa Kurozwęckiego, przykościele fundowanym przez miejscowych dziedziców Kretkowskich. Pierwotnie kościół ten nosił wezwanie św. Stanisława i Niepokalanego Poczęcia NMP, potem za patrona uważano św. Jakuba, ostatecznie od 1594 r.,patronem parafii i kościoła jest św. Bartłomiej Ap.


Pierwsza świątynia wistecka, na pewno drewniana, została zniszczona przez nawałnice szwedzką około 1650 r. i aż do 1788 r. nie było tu kościoła. Parafia wszakże istniała, ale została inkorporowana do włocławskiej parafii św. Jana Chrzciciela. Dla wygody ludności, zapewne przez właścicieli wsi Dobiegniewo, została wybudowana na przełomie XVII/XVIII w. kaplica p.w. Matki Bożej,w której odprawiali najczęściej, na prośbę proboszczów włocławskich, franciszkanie z Dobrzynia. Kaplica ta służyła nawet. Licznym w tej okolicy, innowiercom.
Świątynie parafialną w Wistce Szlacheckiej odbudował w 1788 r. ówczesny dziedzic Andrzej Zboiński. Jednakże samodzielny proboszcz w Wistce zaczął rezydować dopiero od 1871 r. Ta niewielka drewniana świątynia służyła parafii do 1942 r., kiedy to została rozebrana przez okupanta niemieckiego.

Po zakończeniu II wojny światowej parafia korzystała przez czas pewien ze zboru protestanckiego we wsi Ładne. W l. 1947 - 1948 urządzono jednak w Wistce kaplicę z przerobionej na ten cel plebanii. Spełniała ona rolę kościoła parafialnego.
Chociaż myślano o odbudowie kościoła parafialnego w Wistce Szlacheckiej, nigdy do tego nie doszło. Okoliczność budowy stopnia wodnego na Wiśle pod Włocławkiem spowodowała likwidację wsi parafialnej.
Po długich rozmowach z ówczesnymi władzami, siedzibą parafii stała się wieś Smólnik. W latach 1969 -1974 wybudowano nową świątynie według projektu archtekta Aleksandra Holasa. Konsekrował tę świątynię bp. Jan Zaręba. Jest to kościół w stylu nowoczesnym z cegły i betonu, krtyty blachą. Ołtarz i ambona wykonane z marmuru. Przednia ściana ozdobiona płaskorzeźbą o tematyce eucharystycznej, wykonanej przez plastyka Antoniego Bisage z Włocławka. W roku 2006 przeprowadzono remont i zmianę wyglądu w wewnątrz świątyni. 23 sierpnia 2008 r., Ksiądz Bislup Ordynariusz Wiesław - Alojzy Mering dokonał poświecenia nowego witraża w presbiterium, wykonanego przez pracownię witraży w Bielsku Białej. Autorem projektu jest Pan Adam Wuttke. Dziś nasza Parafia liczy 1350 chrześcijan.


-???-


-???- | -???-