Zeszyt 2-3 (543-544)
Wrzesień - Grudzień 1999 r. | Tom 133
Logo AK

 
90-lecie Ateneum Kapłańskiego

Było to w 1909 roku - ks. Wojciech Hanc

KS. WOJCIECH HANC
Ekumenizm Jana Pawła II

KS. JERZY BAGROWICZ
Nauczyciele, rodzice, uczniowie wspólnotą wychowującą

KS. ZDZISŁAW PAWLAK
Współczesny liberalizm i jego filozoficzne fundamenty

KS. ROMAN MAŁECKI
"Człowiek kapłanem stworzenia". Ekologiczne intuicje we współczesnej 
teologii wschodniej

KS. KAZIMIERZ RULKA
Błogosławiony Bogumił w dotychczasowej historiografii

STUDIA I REFLEKSJE

KS. HENRYK SŁAWIŃSKI
V Sympozjum homiletyczne. Prawdy wiary w przepowiadaniu. Kraków 1998

KS. WOJCIECH GÓRALSKI
III Synod Archidiecezji Łódzkiej

POLEMIKI

Uwagi nt. pracy O. dra W. Przyczyny i dra G. Siwka Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia
- Prof. dr hab. Jacek Walczewski, Członek Zespołu Wspierania Radia Maryja

Różnijmy się pięknie
- O. Wiesław Przyczyna CSsR, O. Gerard Siwek CSsR

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

F. Ocáriz - A. Blanco, Teologia fondamentale, Roma 1997
- Ks. J. Kędzierski

Fede e ragione. Oppositione, compositione?, Roma 1999
- Ks. Cz. Rychlicki

Lexicon recentis Latinitatis, editum cura Operis Fundati cui nomen "Latinitas", vol. 1-2, Citta del Vaticano 1992-1993
- Ks. A. Nocoń

J. Delumeau, Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi, Gdańsk 1997
- O. R. Kalski

Ks. I. Bokwa, Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998
- Ks. J. Krasiński

Być dla, czyli myleć sercem. Z księdzem biskupem A. Nossolem rozmawia ksiądz Jerzy Szymik, Katowice 1999
- K. Solecka, E. Stchowicz

J. Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998
- Ks. A. Poniński

K. Olechnicki, New Age. Kościół wobec wyzwania Wodnika, Warszawa 1998
- Ks. J. Bagrowicz 

Ks. S. Olejnik, Teologia moralna życia osobistego, Włocławek 1999
- Ks. P. Góralczyk 

Ks. J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, 
t. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1998
- T. Paszkowska 

Ku dojrzałej miłości, red. J. Augustyn SJ, Kraków 1996
- Ks. G. Lewandowski 

Beatyfikacja abpa Jerzego Matulewicza, red. albumu J. Bukowicz MIC, 
Warszawa 1998
- K. R. 
 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999