ZESZYT 2-3 (555-556)
Wrzesień - Grudzień 2001 r. | Tom 137
Do strony głównej

ZBAWCZE CIERPIENIEks. Wojciech HANC
Cierpienie - wielki temat ludzki i chrześcijański

ks. Stanisław JANKOWSKI SDB
Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych

Ks. Tomasz KACZMAREK
Tematyka cierpienia w nauczaniu Ojców Kościoła

Ks. Wojciech HANC
Eschatologiczny wymiar cierpienia w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II "Salvifici doloris"

Ks. Grzegorz IWIŃSKI
Wybrane elementy nauczania Jana Pawła II na temat cierpienia

Ks. Henryk SŁAWIŃSKI
Bóg i człowiek wobec cierpienia

SPRAWOZDANIA I INFORMACJEks. Mieczysław ŁASZCZYK
Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku. Sympozjum polskich pastoralistów

ks. Stanisław URBAŃSKI
Studium Formacyjne dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich "Augustianum"

ks. Jacek SZYMAŃSKI
Komunikat ze spotkania naukowego sekcji teologów moralistów polskich

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY


Ks. Stanisław Librowski: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 8: Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVII wieku, Włocławek 2001
- ks. Kazimierz Rulka

Diecezja włocławska 2000, Włocławek 2000
- ks. Kazimierz Rulka

Margret Morche, Zur Erneuerung des Ständigen Diakonats, Freiburg im Br. 1996
- Marek Marczewski

Ks. Ludwik Królik, Pięciu kapłanów męczenników, Warszawa 1999
- Piotr Król

K. Untener, Preaching Better: Practical Suggestions for Homilists, New York 1999
- ks. Henryk Sławiński

Ks. Ignacy Dec, Siejba Słowa. Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok C, t. 5, Wrocław 2000
- ks. Adam Bałabuch

Maria Lucyna Mistecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, t. 2, Lublin 2000
- Małgorzata Stopikowska

A. Ancel, Świadek Jezusa. Prado - duchowość apostolska błogosławionego ks. Chevriera, Lublin 2000
- ks. Ireneusz Werbiński

Ks. Henryk Nadrowski, Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, Kraków 2000
- ks. Henryk Pyka

Aleksander Sobczak, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, Gniezno 2000
- ks. Janusz Gręźlikowski

Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła, Warszawa 2001
- ks. Janusz Gręźlikowski

E.L. Lowry, The Homiletical Plot: The Sermon as Narrative Art Form, Louisville, KY 2001
- ks. Henryk Sławiński

Janusz Gręźlikowski, Czy w Kościele są rozwody? Włocławek 2001
- ks. Janusz Borucki

Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II, t. 3, Warszawa 2000
- Marek Połomski

Bóg żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego, Kraków 2001
- Aleksander Naumow


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2001