Zeszyt 3(541) | Maj-Czerwiec 1999 r. | Tom 132
(9kB)


Z TEORII KAZNODZIEJSTWA - ZESZYT I

W trosce o właściwy przekaz słowa - Od Redakcji

KS. EDWARD STANIEK -
Ewangelia o odbiorcach Słowa Bożego

WIESŁAW PRZYCZYNA CSSR, GERARD SIWEK CSSR -
Język Kościoła w Polsce pod koniec drugiego tysiąclecia

JAN SZCZEPANIAK -
Czy należy dążyć do odrodzenia kaznodziejstwa szkolnego'? O przydatności zdobyczy międzywojennego kaznodziejstwa szkolnego w dzisiejszych czasach

KAZIMIERZ PANUŚ -
"Exemplum" a postulat zwiększenia obrazowości współczesnego kazania

KS. HENRYK SŁAWIŃSKI -
Jak dzisiaj głosić Chrystusa ukrzyżowanego?

STUDIA I REFLEKSJE

KS. GRZEGORZ LEWANDOWSKI -
Życie dziecka w rodzinie rozbitej

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

STANISŁAW PISAREK -
36 sympozjum Biblistów Polskich Poznań 1998

KS. PAWEŁ GWIAZDA -
I Ogólnopolskie Sympozjum Mistyki

S. JULIA STANISŁAWA BAKALARZ -
Duchowość chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

T. E. Fretheim, The Pentateuch, Nashville 1996
- ks. Z. Pawłowski

Nad drugim wydaniem Słownika teologicznego
- ks. J. Bagrowicz

John Redford, Catholicism: Hard Questions, London 1997
- ks. J. Borucki

Zbigniew Marek SJ, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków WAM 1998
- ks. J. Bagrowicz

Kościół poznający naukę Jezusa Chrystusa. Katechezy o tematyce biblijnej,
Siedlce 1998

- ks. K. Skoczylas

HISTORIA - TEOLOGIA - FILOZOFIA ("Studia Włocławskie", t. 1,
Włocławek 1998)

- ks. J. Lewandowski


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999