Znaki czasu

Zeszyt 3 (595) Tom 150
Maj - Czerwiec 2008 r.


 

KS. CZESŁAW S. BARTNIK

Czym są znaki czasu?

 

KS. KRZYSZTOF GÓŹDŹ

Człowiek w czasie - czas w człowieku.
Człowiek jako znak czasu

 

JAKUB IDŹKOWSKI

Znaki czasu w kontekście działania Boga w świecie

 

KS. JAROSŁAW BABIŃSKI

Transcendencja w naukach szczegółowych?

 

KS. GRZEGORZ JAŚKIEWICZ

Homilia jako zbawczy kairos

 

KS. JACEK KĘDZIERSKI

Wokół problemu rozpoznawania znaków czasu

 

 

STUDIA I REFLEKSCJE

 

KS. JERZY LEWANDOWSKI

Cierpienie i nadzieja

 

KS. JERZY KUŁACZKOWSKI

Grzech jako źródło zła i jego aspekty w świetle Rdz 2-3

 

ADAM WOJTCZAK OMI

Maryja - znak czy źródło pociechy?

 

KS. PIOTR MAZUR

Założenia współczesnej pedagogiki pastoralnej

 

ADAM JÓZEF SOBCZYK MSF

Idea odnowy porządku rodzinnego i społecznego
oparta na duchowości świętorodzinnej w nauczaniu papieża Benedykta XVI

 

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne)

 

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

KS. HENRYK SŁAWIŃSKI

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Dyskurs religijny w mediach" (Warszawa, 22-24 listopada 2007 r.)

ADAM JÓZEF SOBCZYK MSF

VIII Sympozjum Pastoralne "Rodzina - przyszłością świata? Aktualne wyzwania" (Kazimierz Biskupi, 23-24 lutego 2008 r.)

 

 

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Paweł Rabczyński

Znaki czasów według Marie-Dominique Chenu,
Olsztyn 2007 - Katarzyna Parzych-Blakiewicz

 

Musica Sacra 2, red. Janusz Krassowski,
Gdańsk 2006 - ks. Janusz Drewniak

Elżbieta Adamiak

Traktat o Maryi, w: Dogmatyka, t. 2,
Warszawa 2006 - ks. Andrzej Perzyński

Stanisław Dziwisz

Bo wezwał cię Chrystus. Powołanym do kapłaństwa, Kraków 2008 - ks. Jerzy Lewandowski

Stanisław Cader

Rodzina środowiskiem wychowawczym w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków 2004 - ks. Józef Stala

 

Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, Kraków 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski

Kenneth P. Kramer

Śmierć w różnych religiach świata, Kraków 2007 - ks. Janusz Gręźlikowski

Alister McGrath

Joanna Collicutt McGrath, Bóg nie jest urojeniem, Kraków 2007 - ks. Janusz Borucki

 

Arcybiskup Jan Łaski reformator prawa, red. Stanisław Tymosz, Lublin 2007 - ks. Łukasz Krucki

Klaus Berger

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Meditationen zu den Sonntagsevangelien. Lesejahr C, Freiburg - Basel - Wien 2006 - ks. Jerzy Machnacz

Edward Walewander

Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939, Lublin 2007 - ks. Piotr Mazur

Benito Goya

Formacja integralna do życia zakonnego, Kraków 2007 - Bartosz Wieczorek

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt | Prenumerata

 

Ateneum Kapłańskie 2008