29.04.2015 - PIELGRZYMKA DO OBOZU KONCENTRACYJNEGO W DACHAU
29 kwietnia 2015 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau niedaleko Monachium miały miejsce uroczyste obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu przez aliantów. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył J. E. Ks. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił J. E. Kard. Rainhard Marx, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec. Z okazji tej rocznicy przedstawiciele duchowieństwa naszej diecezji, wraz ze swoim Pasterzem, Księdzem Biskupem Wiesławem Alojzym Meringiem pielgrzymowali do miejsca kaźni, aby tam oddać hołd swoim poległym braciom i koncelebrować Eucharystię w miejscu, gdzie po kryjomu i pod groźbą śmierci sprawowano ją jeszcze 70 lat temu.
W obozie koncentracyjnym w Dachau przebywało 211 kapłanów diecezji włocławskiej, a zginęło 144. Swój udział w ofierze złożonej na ołtarzu obozu koncentracyjnego przez duchowieństwo włocławskie mieli także klerycy, którzy w listopadzie 1939 roku, wraz ze swoimi księżmi profesorami, rektorem seminarium księdzem Henrykiem Kaczorowskim oraz Biskupem Michałem Kozalem zostali aresztowani a następnie byli więzieni i ostatecznie dowiezieni do Dachau, gdzie wykazali się niezłomnością wiary i gotowością do oddania życia za Chrystusa. Tej najwyższej formy świadectwa chrześcijańskiego dostąpiło aż 7 z nich. Z tej okazji również z naszego Włocławskiego Seminarium wyruszyła pielgrzymka, podczas której przedstawiciele kleryków wraz z Księdzem Rektorem Prałatem Jackiem Szymańskim oraz Księdzem Prokuratorem Kanonikiem Marcinem Filasem uczcili ofiarę ich życia oraz złożyli dziękczynienie świętemu Józefowi, za którego przyczyną dokonało się cudowne wyzwolenie obozu. Na naszym pielgrzymim szlaku towarzyszyli nam błogosławieni męczennicy, których krew stała się posiewem kolejnych pokoleń włocławskich kapłanów. Nasza wspólnota seminaryjna szczególnie czci trzech z nich: Księdza Rektora Henryka Kaczorowskiego oraz alumnów Bronisława Kostkowskiego i Tadeusza Dulnego. Doświadczamy ich obecności w naszej wspólnocie, są nam wyjątkowo bliscy jako przemożni orędownicy przed Bogiem i przewodnicy na drodze powołania. Już sama świadomość przebywania w seminarium, w którym Ci wielcy świadkowie wiary dojrzewali do męczeństwa buduje w nas szacunek i poczucie odpowiedzialności za drogę, którą wybieramy. Zaś ujrzenie w Dachau ogromu okrucieństwa, które spadło na naszych braci, wzbudziło w nas prawdziwą bojaźń wobec tajemnicy, w której uczestniczymy i podziw dla tych, którzy w tak nieludzkich warunkach pozostali ludźmi i mimo wszystko potrafili kochać, każdego dnia oddając życie dla braci.

dk. Dariusz Przybyłowski
kl. Mateusz Szurgot


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


27.03.2015 - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI WŁOCŁAWKA
Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową o godz. 17:00, odbyło się nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami miasta Włocławka, któremu przewodniczył ks. Przemysław Warmiński - Ojciec Duchowny Seminarium. Nabożeństwo to rozpoczęło się na dziedzińcu klasztoru Ojców Franciszkanów. W Drodze Krzyżowej udział wzięli: J.E Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, Kapituła katedralna, Księża moderatorzy i profesorowie, siostry zakonne, klerycy oraz mieszakńcy Włocławka. Rozważania, których celem jest pobudzenie wiernych do refleksji nad własnym życiem, chęci do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa prowadzili alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Droga Krzyżowa zakończyła się pasterskim błogosławieństwem udzielonym przez Pasterza naszej Diecezji w Bazylice katedralnej oraz uczczeniem relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

kl. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

24-28.02.2015 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Okres Wielkiego Postu, jest czasem szczególnej refleksji, nad dotychczasowym życiem. W tych dniach chrześcijanin stara się, przez rachunek sumienia i uznanie przed Bogiem swoich słabości, przejść paschę, czyli przemianę, przejście ze śmierci do życia. Tegorocznym rekolekcjom przewodniczył O. Krzysztof Pałys OP, który dzielił się z alumnami, swoim doświadczeniem wiary oraz zaproponował swój sposób na owocne życie w kapłaństwie. Mówił o samotności i znoszeniu porażek w życiu każdego prezbitera, o słabościach i nieskończonym Miłosierdziu Bożym. Piątkową Drogę Krzyżową rozważaliśmy wspólnie z Pasterzem Diecezji Ks. Bp. Wiesławem Meringiem, który zachęcił wszystkich do modlitwy w najbliższym czasie, w dwóch intencjach: Synodu Biskupów o Rodzinie i ŚDM w Polsce. Bardzo ważnym punktem, podsumowujšcym rekolekcje była Msza św. pod przewodnictwem Bp. Stanisława Gębickiego z kandydaturą do święceń diakonatu i prezbiteratu.
kl. Przemysław Kłosowski

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


23.02.2015 - REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY
Tegoroczne rekolekcje dla młodzieży męskiej przebiegały pod hasłem Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6). Uczestnicy z całej diecezji w liczbie prawie osiemdziesięciu osób, mogli kolejny raz wziąć udział w tych szczególnych dniach poświęconych rozeznawaniu drogi swojego powołania. Celem rekolekcji jest bowiem rozeznanie działania woli Bożej w życiu człowieka, a nie jak by się mogło wydawać jedynie nabór kandydatów do seminarium. Po raz ósmy młodzi ze szkół ponadgimnazjalnych, mieli niepowtarzalną możliwość zadania Panu Bogu fundamentalnych dla ich wiary i przyszłości pytań. Rekolekcje były przygotowane i prowadzone przez ks. Pawła Pokorę – Ojca Duchownego Seminarium oraz seminarzystów. Wszyscy uczestniczyli w niedzielnej Liturgii Eucharystycznej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Mering. Mszę świętą koncelebrowali księża moderatorzy WSD. Ksiądz Biskup w głoszonym słowie, wychodzšc od znaczenia przymierza, jakie Bóg zawarł z ludŸmi, zwrócił uwagę na istotę przyjaŸni i miłości, których jedynym źródłem jest miłość Boga, którą objawił w swoim Synu na Krzyżu. Kaznodzieja wezwał swoich słuchaczy do troski o dobre i wrażliwe sumienie, łaskę i wierność, które pielęgnowane i pogłębiane, zawsze prowadzą do życia w świętoœci. Po Mszy świętej maturzyści mieli możliwość spotkania z Księdzem Biskupem w refektarzu seminaryjnym, co z pewnością było dla nich wyjątkowym doświadczeniem.
kl. Krzysztof Mętlewicz

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


18.02.2015 - EX UNIVERSA THEOLOGIA
W środę o godzinie 9 w auli św. Tomasza odbył się egzamin ex universa theologia. Przystšpili do niego Księża diakoni, dla których ten egzamin stanowi podsumowanie studiów w Seminarium. Egzamin został przeprowadzony przez Księży Profesorów w obecnoœci Księdza Biskupa Ordynariusza Wiesława Meringa. Obejmował on takie dziedziny jak: Pismo Święte, teologię pastoralną i liturgikę, teologię dogmatyczną, fundamentalną i moralną, prawo kanoniczne oraz katechetykę. Wszyscy Księża diakoni wykazali się wiedzą i znajomoœcią zagadnień teologicznych. W tym roku również bracia z V roku przystšpili do tegoż egzaminu, zdajšc tylko przedmioty teologiczne: Pismo Święte, teologię dogmatyczną, teologię moralną oraz teologię fundamentalną. Za rok będą zdawać przedmioty pastoralne. Życzymy, aby ta wiedza miała odniesienie w codziennej praktyce duszpasterskiej i opierała się na mądrości Bożej.
kl. Przemysław Kłosowski

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze09.02.2015 -NASZA ZIMA

Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy,
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!


Tytułowa zima, z utworu Marii Konopnickiej, jest wyczekiwana przez dzieci, firmy odśnieżające drogi, sprzedające opał, a także... kleryków. Dla tych ostatnich, jest bowiem okazją do świetnej zabawy przy odśnieżaniu chodników, wokół zabudowań seminaryjnych. W przerwach między nauką, podczas trwającej sesji egzaminacyjnej, alumni I roku postanowili ulepić bałwany. Prace nabrały szybkiego tempa, ze względu na wszechobecny doping. Po skończonym dziele, kiedy dobrze przyjrzano się śnieżnym stworom, zauważono u nich cechy, zewnętrznie upodabniające do pewnych osób. :) Wszyscy pytają, do których?

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


kl. Przemysław Kłosowski


28.01.2015 - WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU
W środę 28 stycznia we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu o godzinie 17.00, w Kościele seminaryjnym, została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Wiesława Meringa. W koncelebrze znaleźli się Księża Moderatorzy i Profesorowie wraz z Księdzem Profesorem Tomaszem Kaczmarkiem, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim.
Ksiądz Biskup wygłaszając homilię, zauważył, że mądrość jest ważniejsza od tronu i berła, drogich kamieni i srebra czy złota; znaczy więcej niż zdrowie i uroda (…) Pismo Święte tylko o miłości mówi z tym samym podziwem, tylko o miłości wypowiada się w piękniejszych słowach, niż o mądrości, a św. Tomasz staje dzisiaj pomiędzy nami jako prawdziwy model i wzorzec mądrości. Kaznodzieja przypomniał o jednej scenie z życia św. Tomasza: Kiedy Chrystus pyta – najpierw mówiąc: ‘Dobrze o Mnie napisałeś Tomaszu – czego chcesz w nagrodę?’, wybrał natychmiast i bez wahania odpowiedź: ‘Tylko Ciebie Panie!’ To jest niesamowite, taka odpowiedź!
kl. Przemysław Kłosowski


22.12.2014 - DZIEŃ SKUPIENIA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NARODZENIA PAŃSKIEGO
Tegoroczny dzień skupienia przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego poprowadzili Ojcowie Duchowni: ks. Przemysław Warmiński i ks. Paweł Pokora. Dzień zatrzymania, zebrania myśli, rozpoczął się tradycyjnie wieczorem Hymnem do Ducha Świętego, zaś zwieńczeniem go, była uroczysta Masza Święta. Alumni rozważali znaczenie adoracji, kontemplacji i modlitwy serca w ich życiu. Był to również czas refleksji nad kończącym się Adwentem i zapytaniem się siebie, jak wykorzystałem dany mi czas od Boga. Pokrzepieni Słowem Bożym klerycy Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku czekają z niecierpliwością na przyjście Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa.

kl. Przemysław Kłosowski
18.12.2014 - TURNIEJ O PUCHAR REKTORA
W roku akademickim 2014/2015 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył się coroczny TURNIEJ O PUCHAR REKTORA w piłce halowej. Turniej przebiegał w atmosferze zdrowej rywalizacji. Do końca rozgrywek nie był znany zwycięzca. Mecz finałowy został rozegrany 18 grudnia br., naprzeciw siebie stanęły drużyny roku V oraz roku III. Warto zwrócić uwagę, iż rok V od początku turnieju grał bez zawodników rezerwowych. Pomimo braków personalnych wygrali 3: 1 - K. Kowalski (III) 2min; P. Pankowski (V) 5 min, 15min; M. Ziółkowski (V) 18min. Trzecie miejsce wywalczyła drużyna roku IV. Najlepszym strzelcem całego turnieju był kl. Przemysław Pankowski (10 bramek), natomiast najlepszym bramkarzem był kl. Radosław Kurzyp. Gratulujemy nowym mistrzom piłki halowej oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów.

al. Andrzej Lech
16.11.2014 - WIZYTA NUNCJUSZA APOSTOLSKIEGO W POLSCE
Po raz pierwszy z oficjalną wizytą w progi naszego wiekowego Seminarium przybył abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wspólnota powitała Szanownego Gościa pieśnią „Gaude Mater Polonia”, po której to, J.E. Wiesław Alojzy Mering Biskup Włocławski przybliżył historię i znaczenie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Ksiądz Arcybiskup odpowiadał następnie na zadawane przez alumnów pytania, które dotyczyły jego powołania, sytuacji życiowych i posługi.

Po zakończonym spotkaniu wszyscy udali się do gmachu kleryckiego, którego uroczystego poświęcenia, dokonał Ksiądz Arcybiskup. Upamiętnieniem owej historycznej chwili było odsłonięcie tablicy na murach generalnie odnowionego gmachu kleryckiego.

Wspólną Eucharystię o godz. 12.30, w bazylice katedralnej koncelebrowali księża biskupi włocławscy, biskup bydgoski i toruński, księża dziekani, profesorowie i moderatorzy naszego Seminarium. Przewodniczył i homilię wygłosił abp Celestino Migliore. Celebrans nawiązując do czytań mszalnych, odniósł się do teologicznej wizji Bożego sądu. Podkreślając jego wymiar ostateczny, wskazał jednak na Boże miłosierdzie oraz nadzieję płynącą z wiary.


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


kl. Przemysław Kłosowski
30.10.2014 - OBŁÓCZYNY BRACI Z III ROKU

"Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie" - śpiew Psalmu 83 w wykonaniu Scholi kleryckiej pod kierunkiem Ks. prof. Józefa Nowaka towarzyszył trzynastu braciom z roku III, którzy przyoblekli szatę duchowną.
Mszy Świetęj z obrzędem obłóczyn w Katedrze włocławskiej przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki.
W koncelebrze znaleźli się: Księża Moderatorzy i Profesorowie, Ojcowie Duchowni oraz zaproszeni kapłani z Parafii pochodzenia obłóczonych.
Homilię wygłosił Ks. Przemysław Warmiński - ojciec duchowny.
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup skierował słowa do uczestników liturgii, a następnie udzielił błogosławieństwa.


Alumni, którzy przyjęli szatę duchowną:

kl. Piotr Hutnik
parafia Wszystkich Świętych w Sieradzu
kl. Piotr Kazubowski
parafia Kozy
kl. Przemysław Kłosowski
parafia Osięciny
kl. Kamil Kowalski
parafia Służewo
kl. Bartłomiej Kozłowski
parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
kl. Bogusław Laskowski
parafia Lubraniec
kl. Patryk Laskowski
parafia św. Jana Chrzciciela we Włocławku
kl. Mateusz Markowski
parafia Wniebowzięcia NMP w Lipnie
kl. Jakub Nowakowski
parafia Przedecz
kl. Mariusz Smoliński
parafia Narodzenia NMP i św. Jana we Włocławku
kl. Przemysław Strzelczak
parafia Ciechocinek
kl. Tobiasz Winnicki
parafia Spycimierz
kl. Piotr Wolny
parafia św. Pawła w Zduńskiej Woli


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Braciom, którzy przyjęli strój duchowny życzymy wytrwałości na drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu. Naśladujcie Chrystusa, abyście stali się kiedyś głosicielami Jego Ewangelii i sługami Bożych tajemnic.

al. Andrzej Lech11.10.2014 - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
W sobotę o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej została odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2014/2015.
Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. W koncelebrze byli obecni: Księża Moderatorzy i Profesorowie. Homilię wygłosił Ks.prof. Piotr Stolecki. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W poczet alumnów zostali włączeni:
al.Chabasiński Kamil
parafia Raciążek
al.Dylewski Arkadiusz
parafia Posada
al.Kołodziejczak Łukasz
parafia Ciechocin
al.Kurtys Krzysztof
parafia św. Józefa we Włocławku
al.Kurzawski Damian
parafia św. Stanisława we Włocławku
al.Ossowski Adrian
parafia Grzegorzew
al.Roszak Hubert
parafia Wieniec
al.Stempin Dominik
parafia Rychwał
al.Tomaszewski Krzysztof
parafia Racięcicekl. Przemysław Kłosowski


01.10.2014 - DZIEŃ SKUPIENIA PO WAKACJACH
We wtorek 30 września Hymnem do Ducha Świętego rozpoczął się pierwszy w nowym roku akademickim dzień skupienia, prowadzony przez Ojców duchownych: Ks. Pawła Pokorę oraz Ks. Przemysława Warmińskiego. Wœród modlitw, zadumy i kontemplacji alumni odkrywali na nowo, co znaczy formacja w seminarium duchownym.

Na zakończenie dnia skupienia została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Paweł Pokora. Ten szczególny czas był nam potrzebny, abyśmy z nowym zapałem i entuzjazmem kroczyli ku zbawieniu przez bramę, którą jest Chrystus.

kl. Przemysław Kłosowski
FILM O NASZYM SEMINARIUM