01.10.2014 - DZIEŃ SKUPIENIA PO WAKACJACH
We wtorek 30 wrze¶nia Hymnem do Ducha ¦więtego rozpocz±ł się pierwszy w nowym roku akademickim dzień skupienia, prowadzony przez Ojców duchownych: Ks. Pawła Pokorę oraz Ks. Przemysława Warmińskiego. Wśród modlitw, zadumy i kontemplacji alumni odkrywali na nowo, co znaczy formacja w seminarium duchownym.

Na zakończenie dnia skupienia została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Paweł Pokora. Ten szczególny czas był nam potrzebny, aby¶my z nowym zapałem i entuzjazmem kroczyli ku zbawieniu przez bramę, któr± jest Chrystus.

kl. Przemysław Kłosowski
FILM O NASZYM SEMINARIUM