Więcej informacji w zakładce po prawej stronie DLA KANDYDATÓW
20.06.2014 - SPOTKANIE ALUMNÓW Z ABP. JEAN-CLAUDE HOLLERICHEM
W seminaryjnej auli św. Tomasza, miało miejsce spotkanie alumnów z abp. Jean-Claude Hollerichem, który mówił o tym, co jest najważniejsze w życiu powołanych do służby w Kościele, a także o pracy misyjnej w Japonii. Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa w języku japońskim. Wszystko odbyło się w wyjątkowej, bardzo radosnej atmosferze.

Jean-Claude Hollerich urodził się 9 sierpnia 1958 r. w Differdange (południowo-zachodni Luksemburg), w 1981 r. wstąpił do zakonu jezuitów. 21 kwietnia 1990 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1994-2011 pracował w Japonii jako prorektor jezuickiej uczelni Sofia University w Tokio, gdzie wykładał także języki francuski i niemiecki . 12 lipca 2011 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go biskupem archidiecezji Luksemburg (obejmuje cały kraj) na miejsce abp. Ferdynanda Francka, który przeszedł na emeryturę. Uroczystość konsekracji odbyła się 16 paŸdziernika 2011 r. w katedrze Notre Dame w Luksemburgu.

al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


19.06.2014 - BOŻE CIAŁO
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, tj. Boże Ciało 19 czerwca br. o godz. 10:00 w Bazylice Katedralnej we Włocławku Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering przewodniczył uroczystej Mszy świętej. Eucharystię koncelebrowali: Arcybiskup Luksemburga - Jean-Claude Hollerich SJ, Biskup Bronisław Dembowski, Księża Prałaci i Kanonicy Kapituły Katedralnej, Księża pracujący w Kurii diecezjalnej, Moderatorzy WSD, Księża proboszczowie i prefekci z włocławskich parafii. Przybyły również poczty sztandarowe, przedstawiciele Bractwa Kurkowego oraz liczni wierni. Następnie procesja, która tradycyjnie przeszła ulicami miasta Włocławka ( I ołtarz przy WSD; II ołtarz przy Kościele Ojców Franciszkanów; III ołtarz przy ulicy 3 maja oraz IV przy Kościele św. Jana).
Homilię podczas Eucharystii wygłosił Ksiądz Arcybiskup Jean-Claude Hollerich, zaś słowo przy ostatnim ołtarzu Pasterz naszej Diecezji. Na zakończenie zostało odśpiewane uroczyste „Te Deum” i Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering udzielił wszystkim zgromadzonym wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

kl. Adrian Szczap
18.06.2014 - DZIEŃ SKUPIENIA PRZED WAKACJAMI
W minioną środę 18 czerwca alumni Seminarium uczestniczyli w ostatnim przed wakacjami Dniu Skupienia, prowadzonym przez Ojców Duchownych: ks. Pawła Pokorę i ks. Przemysława Warmińskiego. Tematem przewodnim były postaci biblijne m.in. Józef Egipski, król Dawid, Gedeon... Zwieńczeniem, a jednocześnie centrum dnia stanowiła wieczorna Ofiara Eucharystyczna, w której wszyscy klerycy uczestniczyli z wielką radością i entuzjazmem.

al. Przemysław Kłosowski
08.06.2014 - ŚWIĘCENIA PREZBITERATU
8 czerwca 2014 r. w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego dziewięciu diakonów z naszego Semianrium Duchownego (w tym jeden ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani) przyjęło we Włocławskiej Katedrze święcenia prezbiteratu.
Uroczysta Msza św. celebrowana przez J.E. ks. bp Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej rozpoczęła się o godzinie 15.00.

NEOPREZBITERZY KOŚCIOŁA WŁOCŁAWSKIEGO
A.D. 2014

ks. Damian Donderowicz
parafia Ślesin

ks. Konrad Dreszler
parafia Bobrowniki

O. Rafał Mariusz Dubień CCG
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani

ks. Karol Kolenda
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku

ks. Adrian Niebudek
parafia Skulsk

ks. Szymon Wiwatowski
parafia Trutowo

ks. Jakub Wiśniewski
parafia Wyszyna

ks. Krzysztof Włodarczyk
parafia Kłodawa

ks. Jakub Ziemski
parafia Lubień Kujawski


al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


01.06.2014 - ŚWIĘCENIA DIAKONATU
W niedzielę 1 czerwca 2014 roku, we Włocławskiej Katedrze, miała miejsce szczególna uroczystość, niezwykle ważna dla naszej seminaryjnej wspólnoty jak i dla całej diecezji. Czterech braci roku piątego z rąk J.E. ks. bp Wiesława Alojzego Meringa otrzymało święcenia diakonatu.
Święcenia te są bezpośrednim przygotowaniem do mających nastąpić za rok święceń prezbiteratu. Posługa diakona bierze swój początek z Dziejów Apostolskiech, kiedy to Apostołowie wybrali sobie siedmiu mężów i przez nałożenie rąk i modlitwę ustanowili ich swoimi pomocnikami przy Stole Pańskim i głoszeniu Ewangelii.

Diakoni Kościoła Włocławskiego A.D. 2014

dk. Adamczyk Kamil
Kowal

dk. Andrzejewski Bartosz
Turek, Najśw. Serca Pana Jezusa

dk. Przybyłowski Dariusz
Sompolno

dk. Skowron Paweł
Piotrków Kujawski


Dziękując Panu Bogu za dar braci diakonów, wypraszajmy dla nich wiele łask Bożych jak również prośmy, aby poprzez swoją posługę diakońską jak najlepiej przygotowali się do święceń prezbiteratu.
al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


29/30.05.2014 - PEREGRYNACJA KRZYŻA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
Wielka radość zagościła w sercach wszystkich kleryków, którzy mogli czuwać i modlić się przy symbolach Światowych Dni Młodzieży, które zagościły w seminaryjnym kościele św. Witalisa. Było to dla wszystkich wielkie przeżycie poczuć przedsmak tego, co będzie udziałem całej Ziemii już za 2 lata w Krakowie. Stali się wszyscy duchowo silniejsi przez to, że mogli dotknąć i ucałować krzyż, który był na wszystkich kontynentach omodlony przez młodzież z całego świata. Tak jak oni, klerycy mieli możliwość przy tych szczególnych znakach Bożej obecności powierzyć Panu drogę swojego życia ze wszystkimi jej blaskami i trudnościami oraz prosić o to, by Chrystus pomagał im dźwigać krzyż codziennoœci.

al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


18.05.2014 - ODPUST ŚW. WITALISA W KOŚCIELE SEMINARYJNYM
W niedzielę 18 maja, wspólnota Seminarium przeżywała odpust ku czci patrona kościoła seminaryjnego - św. Witalisa. W radosnym świętowaniu, wraz z alumnami i profesorami WSD, mieli możliwość wzięcia udziału także mieszkańcy Włocławka oraz rodzice kleryków roku I i IV.
Tegorocznej sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył Ks. Prodziekan dr hab. Zbigniew Zarembski. W koncelebrze znaleźli się : Ksiądz Rektor, Księża Moderatorzy i Profesorowie. Homilię wygłosił dk. Karol Kolenda, wikariusz kościoła św. Witalisa. Na zakończenie odbyła się procesja eucharystyczna wokół seminaryjnej świątyni.

al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze14.05.2014 - PIELGRZYMKA ALUMNÓW DO BRDOWA
W maju, czasie wzmożonej modlitwy o powołania w naszej Diecezji, wspólnota seminaryjna wyruszyła z pielgrzymką do Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie. Przed cudownym wizerunkiem (ukoronowanym przez Jana Pawła II) o godz. 18:00 alumni, moderatorzy, Paulini wraz ze wspólnotą parafialną celebrowali Mszę św., po której wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie majowym.
Modlitwie różańcowej o godz. 20:00 wraz z rozważaniami przewodniczył ks. Rektor. Pielgrzymka zakończyła się Apelem Jasnogórskim, przed obliczem Matki Bożej Zwycięskiej, któremu przewodniczył o. Przeor.

al. Przemysław Kłosowski
Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


13.05.2014 - MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
W rocznicę pierwszych objawień Matki Bożej w Fatimie razem z mieszkańcami Włocławka uczestniczyliśmy w Mszy św., celebrowanej przez Pasterza naszej Diecezji. Następnie łącząc się z całym światem chrześcijańskim posłuszni wezwaniu Maryi udaliśmy się w procesji z figurą Matki Bożej od Katedry do klasztoru oo. Franciszkanów odmawiając Różaniec. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy była prośba o pokój dla całej Ojczyzny i wszystkich narodów na ziemi.

al. Przemysław Kłosowski
12.05.2014 - NIEDZIELA POWOŁANIOWA
W IV Niedzielę Wielkanocną zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza klerycy WSD we Włocławku rozjechali się do parafii naszej diecezji, aby podzielić się doświadczeniem swojego powołania. Modlili się również wraz z wiernymi o liczne i święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Całe dzieło powołania powierzyli Matce Bożej, a wiernych parafii zachęcili do modlitwy za przygotowujących się do kapłaństwa.

al. Przemysław Kłosowski
07.05.2014 - IMIENINY KSIĘDZA BISKUPA STANISŁAWA GĘBICKIEGO
W wigilię Uroczystości św. Stanisława BM, głównego patrona Polski wspólnota Seminarium dziękowała Bogu za osobę i posługę biskupa Stanisława Gębickiego uczestnicząc w celebrowanej przez Dostojnego Solenizanta Mszy świętej z Laudesami. W porannym wychwalaniu Pana wszystkim uczestnikom liturgii służyła swym śpiewem seminaryjna schola pod przewodnictwem Ks. prał. Józefa Nowaka. Na zakończenie Eucharystii życzenia pełne ducha w imieniu wszystkich zgromadzonych złożył Księdzu Biskupowi rektor WSD Ks. prał. Jacek Szymański.

al. Przemysław Kłosowski
02.05.2014 - DZIEŃ SKUPIENIA
Miesiąc maj to czas szczególnej refleksji nad własnym powołaniem, dlatego też alumni rozpoczęli go dniem skupienia, prowadzonym przez diakonów. Była to okazja do tego by bracia z VI roku mogli podzielić się świadectwem swego życia i powołania, a przez to pomóc młodszym kolegom lepiej rozeznać ich życiową drogę. Dla samych diakonów zaś była to szczególna okoliczność do podsumowania czasu seminaryjnej formacji. Tradycyjnie już Dzień skupienia zakończyła Msza święta, której przewodniczył Ojciec duchowny Ks. Paweł Pokora, po której klerycy udali się do pobliskiego Multikina na film dokumentalny Jan Paweł II – Santo Subito. Świadectwa świętości.

al. Przemysław Kłosowski
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, święto wszystkich świąt chrześcijańskich, jest dla nas dniem zwycięstwa życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem. Zwycięzcą jest Chrystus zelżony i odrzucony, niesprawiedliwie oskarżony i osądzony, ukrzyżowany i zabity. Dlatego może nas umacniać słowami: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).
Jako chrześcijanie, uczestnicy zmartwychwstania Chrystusa, stajemy odważnie po stronie cywilizacji życia i miłości, po stronie prawdy, godności i praw człowieka, po stronie tych wartości, które zajaśniały nowym blaskiem w poranek wielkanocny.
Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy wam, obfitych darów Jezusa zmartwychwstałego, nade wszystko pokoju Bożego w sercu i radości.

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
19/20.04.2014 - LITURGIA PASCHANA
Uroczystą celebracją Wigilii Paschalnej w Bazylice Katedralnej sprawowanej przez J.E. Ks. Bpa Wiesława Meringa rozpoczęliśmy świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego. W Liturgii uczestniczyli także J.E. Ks. Bp Bronisław Dembowski, Kapituła Katedralna, moderatorzy i wykładowcy WSD, licznie zgromadzeni prezbiterzy, siostry zakonne, diakoni, alumni oraz mieszkańcy Włocławka. Do bogactwa symboli i znaków tej celebracji, na którą składają się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa i Liturgia Chrzcielna odniósł się w swej homilii Pasterz Diecezji podkreślając przy tym, że obecność na tej liturgii jest znakiem, że chcemy wierzyć w Chrystusa i przyjąć Jego światło jako drogę. Wigilia Paschalna zakończyła się procesją rezurekcyjną, poprzez którą oznajmiliśmy miastu radosną wieść, że Pan Zmartwychwstał.

dk. Damian Donderowicz
18.04.2014 - WIELKI PIĄTEK
Wielki Piątek Męki Pańskiej to dzień szczególnego modlitewnego trwania przy Jezusie konającym na krzyżu. W przeżywanie tego wyjątkowego czasu śmierci Jezusa wpisały się liturgiczne celebracje, w których uczestniczyli diakoni i alumni wraz ze swymi przełożonymi. O godz. 8.00 w Katedrze pod przewodnictwem Pasterza Diecezji sprawowano Jutrznię i Godzinę Czytań, w której brali udział również duchowni z rejonu włocławskiego i wierni świeccy. W godzinie śmierci Chrystusa Pana modlono się Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadzili wikariusze katedralni. Natomiast o godzinie 18.00 celebrowana była Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył bp Stanisław Gębicki. W wygłoszonej homilii biskup pomocniczy nawiązując do zbliżającej się kanonizacji bł. Jana Pawła II ukazał szczególną obecnoœć krzyża w życiu Papieża Polaka i zachęcił tym samym do niesienia z cierpliwoœcią naszych osobistych krzyży. Po homilii oddano cześć relikwiom drzewa Krzyża Świętego. Liturgia zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i odśpiewaniem Gorzkich Żali oraz Komplety.

dk. Damian Donderowicz
17.04.2014 - MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Mszą Wieczerzy Pańskiej sprawowanej przez Pasterza Diecezji w Bazylice Katedralnej wspólnota seminaryjna rozpoczęła obchody Świętego Triduum Paschalnego. Mszę Świętą koncelebrowali: biskup pomocniczy Stanisław Gębicki oraz biskup senior Bronisław Dembowski oraz 20 kapłanów. W homilii bp Mering podkreślił doniosła rolę Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa i zachęcał do dziękczynienia za nie, gdyż to dzięki nim urzeczywistnia się Kościół. Tradycyjnie już w nawiązaniu do gestu Pana Jezusa z Wieczernika Ksiądz Biskup dokonał obrzędu umycia nóg 12 alumnom WSD. Ostatnią częścią Liturgii było przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji tzw. Ciemnicy. Po celebracji liturgicznej odbyła się Kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia.

dk. Damian Donderowicz


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


13.04.2014 - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ
Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce już od średniowiecza. To pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia upamiętniający uroczyste przybycie Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu o godzinie 9:30 w Bazylice katedralnej została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. Mszę świętą koncelebrowali: Ksidz Biskup Bronisław Dembowski, Kapituła Katedralna, Księża Moderatorzy i Profesorowie. Homilię wygłosił Ks. Jacek Niedźwiecki Kapelan ks. bp. Andrzeja Suskiego

al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


11.04.2014 - DROGA KRZYŻOWA ULICAMI WŁOCŁAWKA
Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową o godz. 17:00, odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami miasta Włocławka, któremu przewodniczył O. Gwardian Mariusz Dębiński. Nabożeństwo to rozpoczęło się na dziedzińcu klasztoru Ojców Franciszkanów. W Drodze Krzyżowej udział wzięli: J.E Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki, Ksiądz Biskup Bronisław Dembowski, Kapituła katedralna, Księża moderatorzy i profesorowie, siostry zakonne, klerycy oraz liczni wierni. Rozważania, których celem jest pobudzenie wiernych do refleksji nad własnym życiem, chęci do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa prowadzili alumni Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Droga Krzyżowa zakończyła się pasterskim błogosławieństwem udzielonym przez Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego w Bazylice katedralnej oraz uczczeniem relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


10.04.2014 - WIZERUNKI ŚWIĘTEJ PRZESTRZENI
Przedstawiciele alumnów WSD uczestniczyli w wystawie połączonej z wykładem pt. WIZERUNKI ŚWIĘTEJ PRZESTRZENI w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Wystawa prezentowała część kolekcji świętych wizerunków o proweniencji fabrycznej lub rzemieślniczej, gromadzonej w Dziale Etnograficznym od 1977 roku. Święte obrazy, podziwiane w muzealnej sali, jeszcze niedawno były obiektami kultu, znakami żywej wiary, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, a także najcenniejszymi pamiątkami, przez co czuło się wyjątkowego ducha i atmosferę emanującą, z tychże wizerunków. Wystawa jest czynna do 1 czerwca 2014 roku.
al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


27.03.2014 - OD REFORMY LITURGII DO ODNOWY KOŚCIOŁA
Od reformy Liturgii do odnowy Kościoła – to tytuł wykładu, który na zaproszenie Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku wygłosił ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki z okazji 50. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Po powitaniu i wprowadzeniu w zagadnienie wszystkich zebranych w seminaryjnej auli przez prezesa TTN ks. dr. hab. Lecha Króla prelegent ukazał geniusz całego Soboru Watykańskiego II, który swoje prace rozpoczął właśnie od Konstytucji o Liturgii. Ks. prof. Konecki przedstawił temat bardzo jasno, rzeczowo i syntetycznie, czego owocem była bardzo ożywiona dyskusja poprowadzona przez ks. dr. Michała Sadowskiego .
al. Przemysław Kłosowski


25.03.2014 - DZISIEJSZEJ NOCY POCZĘŁO SIĘ W NASZYM SEMINARIUM DZIEWIĘTNAŚCIORO DZIECI
Podczas adoracji w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dziewiętnastu alumnów podjęło się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą, czyli dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Tym, którzy złożyli zobowiązanie życzymy wytrwałoœci w modlitwie. Zachęcamy do podjęcia podobnego zobowiązania. Szczegóły na stronie internetowej (Duchowej Adopcji) oraz u lokalnych duszpasterzy.
al. Przemysław Kłosowski


19.03.2014 - UROCZYSTOŒĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJśWIĘTSZEJ MARYI PANNY


„Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa, ma za Opiekuna”


W Uroczystoœć Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona naszej Diecezji oraz całego Kościoła Powszechnego wspólnota seminaryjna uczestniczyła we Mszy Świętej z Jutrznią, pod przewodnictwem Księdza Profesora Krzysztofa Koneckiego. W koncelebrze znale ź li się Moderatorzy i Profesorowie naszego Seminarium.
Święty Józef jest niezwykłym Orędownikiem, ze względu na bezzwłoczność w działaniu, np. kiedy uchodził z Maryją i Jezusem do Egiptu, ale i w polecanych mu kuriozalnych oraz codziennych sprawach.
al. Przemysław Kłosowski


12-15.03.2014 - REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE„Życie bez wyzwań nie istnieje, a chłopak czy dziewczyna, którzy nie potrafią stawić im czoła, są bez charakteru.”

Ojciec Święty FranciszekWe wtorkowy wieczór alumni rozpoczęli Rekolekcje Wielkopostne, które zawsze mają na celu przygotować do godnego przeżycia najważniejszego Święta w ciągu całego Roku Liturgicznego. Zakończyły się zaś Mszą św. z Obrzędem przyjęcia kandydatów do diakonatu i prezbiteratu o godz. 11:30 pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Stanisława Gębickiego. Przewodnikiem myśli rekolekcyjnych tego roku był ks. dr hab. Henryk Sławiński. Rekolekcje są czasem intensywnej modlitwy, zatrzymaniem się i naładowaniem („akumulatorów”) sił duchowych. Nie zapominajmy, że każdy człowiek potrzebuje nawrócenia, a szczególnie alumni, którzy za chwilę zostaną księżmi. Dlatego zwracamy się z prośbą o modlitwę, post i jałmużnę w intencji Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, aby czas formacji wydał błogosławione owoce.
al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze


05.03.2014 - ŚRODA POPIELCOWA
W Środę Popielcową, 5 III 2014 r., w Bazylice Katedralnej diakoni i alumni WSD uczestniczyli w Mszy Świętej koncelebrowanej z obrzędem posypania głów popiołem, której przewodniczył Ks. Bp Wiesław Mering. Homilię wygłosił Prokurator WSD Ks. kan. Marcin Filas. W swoim słowie zachęcił wszystkich do dobrego wykorzystania tego szczególnego i świętego czasu, jakim jest Wielki Post, wyjaśnił znaczenie posypania głów popiołem oraz ukazał bogactwo środków, jakie proponuje nam Kościół aby dobrze przygotować się na Święta Paschalne. Do tych środków należš m.in. rekolekcje, które alumni odbędą już w przyszłym tygodniu.
dk. Damian Donderowicz


05.03.2014 - EX UNIVERSA THEOLOGIA
Tradycją lat ubiegłych w Środę Popielcową diakoni kończący w tym roku akademickim swą intelektualną formację przystšpili do egzaminu „Ex Universa theologia” podsumowujšcego zdobytą przez nich wiedzę teologiczną z zakresu Pisma Świętego, Prawa Kanonicznego, Teologii: fundamentalnej, dogmatycznej, liturgii, pastoralnej oraz moralnej. Komisja egzaminacyjna w skład której weszli: Ks. Bp Ordynariusz, Ks. Prodziekan WT UMK, oraz Księża wykładowcy WSD pozytywnie oceniła wszystkich egzaminowanych życząc im przy tym, aby kontynuowali zgłębianie świętej teologii, które z pewnoœcią przyniesie błogosławione owoce w ich duszpasterskiej posłudze.
dk. Damian Donderowicz


02.03.2014 - Wyjazd do Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
W niedzielne popołudnie klerycy delektowali się pięknem pierwszego, broadwayowskiego musicalu w Teatrze Wielkim w Poznaniu „Skrzypek na dachu”, który odniósł ogromny sukces na całym świecie, a pochodzące z niego melodie autorstwa Jerrego Bocka stały się wręcz symbolem teatralnego powodzenia. Musical jest wystawiany w teatrach dramatycznych, operetkach, teatrach operowych i od dziesięcioleci obecny w sztuce filmowej.
dk. Damian Donderowicz


27.02.2014 - SPOTKANIE Z POSŁEM JAROSŁAWEM GOWINEM
27 lutego w naszym Seminarium gościliśmy pana Jarosława Gowina – posła na Sejm. Podczas spotkania, które odbyło się w Auli św. Tomasza, polityk spotkał się z przedstawicielami włocławskich środowisk chrześcijańskich oraz z osobami duchownymi i alumnami.
Jarosław Gowin mówił o tym, jakš rolę we współczesnym życiu społecznym powinien odgrywać chrześcijanin. Wspomniał o swojej pracy na stanowisku ministra sprawiedliwości, kiedy m.in. zablokował prace nad legalizacją prawną tzw. małżeństw homoseksualnych. Mówił także, że w polityce potrzeba większego zaangażowania osób świeckich związanych z Kościołem oraz koniecznością jedności środowisk o charakterze patriotyczno-konserwatywnym.
Wszyscy, którzy wzięli udział w spotkaniu, mieli okazję do zadawania pytań panu Posłowi. Dla nas była to okazja poznania bliżej człowieka, który jako polityk odważnie staje w obronie wartości katolickich.
kl. Marcin Nowacki


14-16.02.2014 - REKOLEKCJE POWOŁANIOWE DLA MATURZYSTÓW
Już po raz siódmy w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, w dniach od 14 do 16 lutego, odbyły się rekolekcje powołaniowe dla maturzystów, których tegoroczne hasło brzmiało: „Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie” (Flp 3, 14). Wzięło w nich udział 37 młodych chłopców z różnych stron diecezji. Celem tych rekolekcji jest właœciwe rozeznanie działania woli Bożej w naszym życiu, a nie jak by się mogło wydawać nabór kandydatów do seminarium. Przez trzy dni maturzyści „przebywali na pustyni”, aby tam wsłuchiwać się w głos Pana oraz zgodnie z wolą Bożą rozeznawać swoje powołanie; aby szukać odpowiedzi na pytanie: kim Bóg chce, abym był?
źródło: diecezja.włocławek.pl


28.01.2014 - WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU
W środę 28 stycznia we wspomnienie św. Tomasza z Akwinu o godzinie 17.00 w Kościele seminaryjnym została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa. W koncelebrze znaleźli się Księża Moderatorzy i Profesorowie wraz z Czcigodnym Księdzem Profesorem Tomaszem Kaczmarkiem, który w tym dniu obchodził swoje imieniny. Eucharystia sprawowana była w języku łacińskim.
Homilię wygłosił Ksiądz Rektor Jacek Szymański, który zaznaczył potrzebę studiowania teologii w dzisiejszym świecie odnosząc się do twórczości Patrona dnia. Na zakończenie celebracji liturgicznej Ksiądz Biskup, w swoim słowie, podkreślił ważność myśli teologicznych św. Tomasza oraz całego okresu średniowiecza.
al. Przemysław Kłosowski


16.01.2014 - Styczniowy dzień skupienia
Styczniowy dzień skupienia dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku odbył się w duchu misyjnym, gdyż prowadził go długoletni misjonarz w Afryce i Szwajcarii ks. Henryk Kowalski. Podczas konferencji podkreślał on moc słowa Bożego i jego praktyczne zastosowanie oraz opowiadał o rodzeniu się wiary w człowieku, jakiego wielokrotnie doświadczał pełniąc posługę na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Ks. Henryk rzucił w serca kleryków ziarno, które zapewne wyda owoce w postaci przyszłych głosicieli Słowa tam, gdzie jeszcze o Nim nie słyszano. Punktem kulminacyjnym dnia skupienia była Msza święta o powołania, której we włocławskiej katedrze przewodniczył Pasterz naszej Diecezji J.E. Wiesław Alojzy Mering.
al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze
fot.al.M.Nowacki


25.11.2013 - Wykład otwarty pt. Filozoficzne aspekty ideologii „GENDER”
Wspólnota seminaryjna dnia 25 listopada 2013 roku o godz. 16:30 wsłuchiwała się w wykład otwarty pt. Filozoficzne aspekty ideologii „GENDER” w seminaryjnej auli im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, które było jego organizatorem, poprosiło o przygotowanie wygłosu na ten temat, Ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka prof. UMK. Spotkaniem kierował, Ks. prezes dr hab. Lech Król, który serdecznie powitał zebranych, wprowadził w zagadnienie „GENDER”, a na koniec podsumował wszystkie wypowiedzi. Prelegent we wstępie zdefiniował pojęcie „GENDER”, co było niezwykle ważne w późniejszej dyskusji, w której zabrało głos wielu zebranych. Następnie przedstawił filozoficzne podstawy ideologii: historię jej powstania oraz prekursorów. Ksiądz Profesor w swoim słowie uwzględnił również konsekwencje, jakie niesie postmodernistyczna dekonstrukcja ideologii „GENDER”. Mówił m.in., że jest to proces ideologiczny, atakujący rodzinę, komplementarność mężczyzny i kobiety, jedność małżonków, godność osób, kobiecość, męskość, etc. Rewolucja genderowa to absurdalny konstrukt ludzkiego umysłu. Końcowym etapem była dyskusja, którą prowadził Ks. Rektor dr hab. Jacek Szymański. Wszyscy dyskutanci zaznaczyli, że wykład i sposób jego prezentacji był kompetentny, naukowy, jasny oraz logiczny.
al. Przemysław Kłosowski


24.11.2013 - ZAKOŃCZENIE ROKU WIARY
24 listopada w ostatnią niedzielę okresu zwykłego będącą uroczystoœcią Chrystusa Króla Wszechœwiata, Zakończyliśmy Rok Wiary ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, w Liście Apostolskim Porta fidei z okazji 50. rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Eucharystii o godz. 12:30, w Bazylice Katedralnej we Włocławku, przewodniczył J.E. ks. bp Stanisław Gębicki, a homilię wygłosił Prepozyt kapituły bazyliki katedralnej Ks. prof. Krzysztof Konecki, w której przedstawił ważność i znaczenie wiary w naszym życiu. Obecni na Mszy św. złożyli wyznanie wiary, swoiste „CREDO”, które przyjął główny celebrans, czemu towarzyszyło zapalenie świec od symbolu Zmartwychwstałego, czyli paschału. Na zakończenie spotkania modlitewnego miało miejsce odnowienie aktu oddania się Chrystusowi Królowi Wszechświata. Niech światło zapalone podczas uroczystości, oświeca drogi naszego życia, abyœmy mogli dojść do obiecanego nam Królestwa.
al. Przemysław Kłosowski


Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

Zobacz zdjęcie w pełnym rozmiarze

fot.al.M.Nowacki

07.11.2013 - MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH BISKUPÓW I PREZBITERÓW
W rocznicę aresztowania włocławskiego sufragana licznie zgromadzeni we włocławskiej Bazylice Katedralnej mieszkańcy miasta, uczniowie, nauczyciele, klerycy oraz prezbiterzy uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył J.E. ks. bp Wiesław Mering, Pasterz Diecezji. Wzywając wstawiennictwa bł. bpa Michała polecano miłosiernemu Bogu zmarłych biskupów i prezbiterów naszej diecezji (zwłaszcza tych , którzy powrócili do Domu Ojca w ostatnim roku). Po Mszy Świętej wszyscy procesyjnie udali się do miejsca uwięzienia bpa Kozala dokładnie tą samą trasą, którą więźniowie musieli przebyć przed ponad 70 laty. W trakcie procesji modlono się Koronką do Bożego Miłosierdzia.


dk. Piotr Antkiewicz4.11.2013 - MODLITWY ZA ZMARŁYCH BISKUPÓW I PREZBITERÓW
W oktawie modlitw za zmarłych wspólnota seminaryjna zgromadziła się w dniu 5 listopada na Cmentarzu komunalnym, by wyrazić wdzięczność modliewną biskupom, kapłanom oraz dobrodziejom naszego Seminarium, których Pan zaprosił po odbiór wiecznej nagrody. Modlitwie różańcowej przewodniczył Ojciec duchowny Ks. Paweł Pokora.
Polecamy Bożemu Miłosierdziu zmarłych Biskupów, Moderatorów i Profesorów naszego Seminarium, aby razem ze Świętymi cieszyli się obecnością Chrystusa sprawując Liturgię niebieską.

REQUIEM AETERNAM DONA EIS DOMINE ET LUX PERPETUA LUCEAT EIS, REQUIESCANT IN PACE


30.10.2013 - OBŁÓCZYNY BRACI Z III ROKU

"Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim Panie" - śpiew Psalmu 83 w wykonaniu Scholi kleryckiej pod kierunkiem Ks. Prof. Józefa Nowaka towarzyszył jedenastu braciom z roku III, którzy przyoblekli szatę duchowną.
Mszy Świetęj z obrzędem obłóczyn w Katedrze włocławskiej przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki.
W koncelebrze znaleźli się: Księża Moderatorzy i Profesorowie, Ojcowie Duchowni oraz zaproszeni kapłani z Parafii pochodzenia obłóczonych.
Homilię wygłosił Ks. Rektor Jacek Szymański.
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup skierował słowa do uczestników liturgii, a następnie udzielił błogosławieństwa.


Alumni, którzy przyjęli szatę duchowną:

Jakubowski Kamil - Dęby Szlacheckie
Kłonowski Adam - Włocławek, św. Jana
Malczyk Sylwester - Grzegorzew
Mętlewicz Krzysztof - Izbica Kujawska
Nowacki Marcin - Koło, Podwyższenia Krzyża św.
Perkowicz Adam - Przedecz
Pyka Bartłomiej - Grzegorzew
Sękowski Patryk - Lipno, bł. Bpa Michała Kozala
Sowała Piotr - Sieradz - Męka , św. Wojciecha
Stępień Adrian -Modzerowo
Szczap Adrian - Turek , Najśw. Serca Pana Jezusa
Szkop Sebastian -Boleszczyn
Woszczyński Adrian - Koło , św. Bogumiła

Braciom, którzy przyjęli strój duchowny życzymy wytrwałości na drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu. Naśladujcie Chrystusa, abyście stali się kiedyś głosicielami Jego Ewangelii i sługami Bożych tajemnic.
dk. Piotr Antkiewicz


18.10.2013 - 29 ROCZNICA ŚMIERCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
W piątek 18 października wspólnota seminaryjna zgromadziła się na włocławskiej tamie, by uczestniczyć w uroczystościach upamiętniąjcych męczeńską śmierć błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Modlitewnemu spotkaniu przewodniczył Ks. bp Wiesław Mering, obecni byli także Księża biskupi: Stanisław i Bronisław, Księża Moderatorzy i Profesorowie, Siostry zakonne, Bracia Pocieszyciele z Getsemani - opiekunowie Sanktuarium męczeństwa bł. Ks. Jerzego oraz władze miejskie i samorządowe.
Po modlitwie nastąpiła procesja z relikwiami błogosławionego prezbitera w czasie której odmawiany był różaniec. Trasa procesji wiodła w kierunku powstającego Sanktuarium. O godzinie 18 została odprawiona koncelebrowana Msza Œwięta, której przewodniczył Pasterz Diecezji.
Warto przypomnieć, że bł. Ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem roku IV. Braciom z tego rocznika, jak i pozostałym życzymy, aby w każdym doświadczeniu kleryckiego dnia zawsze starali się zło dobrem zwyciężać.
dk. Piotr Antkiewicz


12.10.2013 - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W SEMINARIUM
W sobotę o godzinie 10 w Bazylice Katedralnej została odprawiona Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2013/2014.
Eucharystii przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. W koncelebrze byli obecni: Ksiądz Biskup Stanisław Gębicki, Księża Moderatorzy i Profesorowie. Homilię wygłosił Ksiądz prof. Piotr Dykowski
Dalsza część uroczystości odbyła się w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozpoczęła się śpiewem "Gaude Mater Polonia" w wykonaniu Chóru naszego Seminarium pod kierunkiem Księdza profesora Józefa Nowaka. Ksiądz Rektor Jacek Szymański przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Pasterz Diecezji Ks. bp Wiesław Mering, Ks. bp Stanisław Gębicki, ks. bp Bronisław Dembowski, Ks. Zbigniew Zarembski - Prodziekan Wydziału Teologicznego w Toruniu, Księża Moderatorzy i Profesorowie, Prezydent Miasta, Rektorzy Uczelni świeckich i kościelnych oraz zaproszeni goście.
Sprawozdanie z działaności Seminarium za ubiegły rok akademicki w oparciu o poszczególne etapy formacji przedstawił Ks. dr Marcin Idzikowski - wicerektor.

W poczet alumnów zostali włączeni:
al.Piotr Dąbrowski
parafia Kikół
al.Wiktor Ignaczak
parafia św. Bartłomieja w Koninie
al.Lesław Kotłowski
parafia Ślesin
al.Andrzej Lech
parafia Tuliszków
al.Dominik Musialik
parafia św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli
al.Mateusz Nowakowski
parafia św. Faustyny w Koninie
al.Patryk Pietrasiak
parafia św. Stanisława we Włocławku
al.Piotr Siwiński
parafia Borysławice Kościelne
br. Rafał Wesołowski CCG
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
al.Mateusz Włosiński
parafia Piotrków Kujawski
al.Michał Wypiór
parafia Skęczniew

dk. Piotr Antkiewicz


03.10.2013 - INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UMK W TORUNIU
W czwartek 3 października na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się Immatrykulacja studentów I roku, wśród których byli obecni alumni I roku naszego Seminarium. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana w kaplicy wydziałowej, której przewodniczył Ks. Biskup Andrzej Suski - Pasterz koœcioła toruńskiego..
Wykład inauguracyjny zatytułowany: " La fe en Cristo en la Carta a los Gálatas " ( Wiara w Chrystusa w Liœcie do Galatów) wygłosił Ks. prof. Jacinto Núnez Regodón - Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego w Salamance. Główną myślą wykładu była wiara, jako odpowiedź na zaproszenie łaski Chrystusa. Po wykładzie klerycy odebrali swoje pierwsze legitymacje studenckie.
Inaugurację zakończyło wspólne odśpiewanie "Gaudeamus igitur".
dk. Piotr Antkiewicz

01.10.2013 - DZIEŃ SKUPIENIA
W poniedziałek 30 września Hymnem do Ducha Świętego rozpoczął się pierwszy w nowym roku akademickim dzień skupienia, prowadzony przez Ojców duchownych : Ks. Pawła Pokorę oraz Ks. Przemysława Warmińskiego.
Dzień skupienia jest bardzo ważnym elementem formacji duchowej alumnów, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Wśród modlitw brewiarzowych i konferencji znalazł się również czas na Sakrament Pokuty i Pojednania.
Na zakończenie dnia skupienia została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Paweł Pokora. Ten szczególny czas był nam potrzebny, abyśmy z nowym zapałem i entuzjazmem wkroczyli w kolejny rok formacji.


dk. Piotr Antkiewicz


27.09.2013 - ZJAZD
27 września, jak co roku, wszyscy alumni z roczników II-VI zakończyli wakacyjny wypoczynek połączony dla niektórych z praktyką katechetyczną, praktykami diakońskimi i oazami.
Każdy z radością i entuzjazmem powrócił do Seminarium, by rozpocząć kolejny rok formacji w podążaniu za Dobrym Pasterzem.

W tym roku akademickim formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku rozpoczęło 60 alumnów.
Dziękujemy Bogu za czas wakacji, za nowe doświadczenia i przyjaźnie.
Ten nowy rok akademicki 2013/2014 polecamy Bożej Opatrzności i wstawiennictwu Błogosławionych Męczenników II wojny światowej, absolwentów Włocławskiego Seminarium.


dk. Piotr Antkiewicz

23.09.2013 CZAS PROPEDEUTYCZNY DLA BRACI I ROKU
W poniedziałek 23 września rozpoczął się okres propedeutyczny dla braci I roku, którzy rozpoczynają formację w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
Życzymy wszystkim, aby ten czas był dobrze wykorzystany na szczególne spotkanie z Jezusem, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć.
Życzymy wierności i wytrwałości na drodze, na którą zaprosił Was Chrystus.
SZCZĘŚĆ BOŻE


FILM O NASZYM SEMINARIUM