"Ateneum Kapłańskie" Czasopismo teologiczne założone w 1909 r.

  • "Ateneum Kapłańskie" jest czasopismem teologiczno-naukowym założonym przez ks. Idziego Radziszewskiego w 1909 r. Od chwili swego powstania pismo to w ciągu dziewięciu dziesiątek lat swej historii, w odradzającej się i budzącej do życia najpierw po okresie zaborów, a potem ciągle niszczonej i deptanej przez totalitarne systemy Ojczyźnie, chciało służyć i służy nadal swą ożywczą myślą Deo et Patriae.

  • "Ateneum Kapłańskie" było i jest pismem prowadzącym żywe kontakty z różnymi ośrodkami myśli teologicznej w Polsce i za granicą. Jest to nader owocująca - jak się wydaje - współpraca, czego wyrazem jest już ponad 630 zeszytów w numeracji ciągłej. Szeroki zakres tematyczny proponowanych zeszytów - i to od samego początku istnienia pisma aż po dzień dzisiejszy włącznie - świadczy o dużej kulturze naukowej i szerokich horyzontach myślowych autorów, wywodzących się z różnych środowisk naukowych, także zagranicznych. Świadczy także o umiejętnym odczytywaniu znaków czasu przez dotychczasowych redaktorów naczelnych pisma, o niezwykłym zaangażowaniu wszystkich bez wyjątku pracowników redakcji i administracji oraz o dużym wyczuciu owego sensus ecclesiasticus i redakcyjnej służebnej roli, co podkreślił Prymas Tysiąclecia w stwierdzeniu, iż "Ateneum" to "szkoła myślenia filozoficznego i teologicznego". Pismo to dociera dziś do wszystkich niemal polskich uczelni teologicznych, a przede do licznych seminariów duchownych w kraju i za granicą, do wielu osób duchownych i świeckich.

  • "Ateneum Kapłańskie" od samych początków swego istnienia i swej działalności jest ściśle związane z włocławskim seminarium duchownym. Jej redaktorami byli i są obecnie profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Z redaktorem naczelnym stanowią oni Radę Wydawniczą pisma. Kolejnymi redaktorami naczelnymi pisma byli: Ks. Antoni Szymański (1909-1918) Ks. Józef Kruszyński (1918) Ks. Henryk Kaczorowski (1925-1928) Ks. Franciszek Korszyński (1928-1929) Ks. Bolesław Kunka (1929-1932) Ks. Stefan Wyszyński (1932-1939) Ks. Stefan Biskupski (1946-1950) Ks. Kazimierz Majdański (1957-1975) Ks. Wincenty Dudek (1975-1978) Ks. Jerzy Bagrowicz (1978-1997) Ks. Wojciech Hanc (1997-2004) Ks. Waldemar Karasiński (od 2004)

 

Strona główna | Zeszyt bieżący | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Prenumerata