ZESZYT 2 (585) TOM 147

wrzesień - październik 2006 r.

Do strony głównej


PSYCHOLOGIA W DUSZPASTERSTWIE

 

 

Wprowadzenie - ks. Marek Jarosz

 

Joanna Chwaszcz

Wielowymiarowe skutki bezdomności wyzwaniem dla oddziaływań duszpasterskich

 

ks. Sławomir Bukalski

Sekty - wyzwaniem psychoprofilaktycznym i duszpasterskim

 

Iwona Ulfik-Jaworska

Gry komputerowe - szansa czy zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży?

 

Agnieszka Kozak

Wiktor P. Tokarski OFM

Homoseksualista, który nie jest gejem. Nowe wyzwanie dla kapłana i psychologa

 

Ks. Marek Jarosz

Wartość i znaczenie badań psychologicznych w seminariach

 

Studia i refleksje

ks. Andrzej Wańka

Kościół katolicki wobec współczesnych sekt

 

Emilian Gołąbek OFM

Skuteczność oddziaływań Kościoła w zakresie nauczania

i wychowania do życia modlitewnego młodzieży

 

Stanisław Stanowski

Twórczość, twórca i religia według Czasu otwartego ks. Janusza Pasierba

Michał Wojciechowski

Początek i wzrost królestwa Bożego

 

Adam Józef Sobczyk MSF

Znaczenie Katechizmu Kościoła katolickiego w procesie kształtowania podstaw życia duchowego chrześcijanina

 

Ks. Leon Siwecki

Obraz Maryi w ujęciu niektórych teologów XX wieku

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od 25 niedzieli zwykłej do urocz. Chrystusa Króla

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej..., pod red. J. Krukowskiego, T. Śliwowskiego, Łomża 2005 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Ignacy D e c, Siejba Słowa. Jezu ufam Tobie. Homilie o Miłosierdziu Bożym, t. 8, Wrocław 2003 - ks. Rafał Masarczyk SDS

Salvador  P i é - N i n o t,  Wierzyć w Kościół. "Wierzę w święty Kościół powszechny", tł. K. Stopa, Kielce 2004 - Elżbieta Dołganiszewska

 

I Synod Diecezji Łomżyńskiej, Łomża 2005 - ks. Jerzy Adamczyk

 

Wanda  D r a g a n,  Świątynie i kapliczki Ziemi Iłowskiej. Przewodnik, Iłów 2006 - ks. Jan Augustynowicz

Wojciech  K a l i n o w s k i,  Seelsorger in Polen. Polnische Priester auf dem Prüfstein des II. Vatikanischen Konzils, Olecko 2006 - ks. Janusz Mariański

 

Marian D r o g o w s k i, Niezdolność psychiczna do podjęcia i wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich jako przyczyna nieważności małżeństwa kościelnego. Aspekt sądowo-psychiatryczny, Gniezno 2006 - ks. Janusz Borucki

 

Cuda w sprawach kanonizacyjnych, pod red. W. Bara, Lublin 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, [aut.:] Jan  D y d u c h [i in.], t. 2/1, cz. 1-2, Poznań 2005

-       ks. Janusz Gręźlikowski

 

 

 

 

 

Zeszyty w przygotowaniu:

 

.       Problemy współczesnej duchowości

.       Kanoniczne prawo małżeńskie

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2006