ZESZYT 3 (565)
Maj - Czerwiec 2003 r. | Tom 140

Do strony głównej


 

Ks. Marek Skierkowski

            Poznać, umiłować i naśladować Chrystusa         

Edward Guziakiewicz

            Zmartwychwstanie ku doskonałej jedności ciała, duszy i ducha    

Jacek Kiciński CMF

            Modlitwa źródłem duchowości kapłańskiej          

Ks. Edward Sienkiewicz

            Osoba ludzka realizująca się w uczestnictwie      

Ks. Konrad Glombik       

            «Ecclesia non sitit sanguinem». Kara śmierci w tradycji Kościoła katolickiego        

ks. Andrzej Wańka

Szari’at – święte prawo islamu  

 

Studia i refleksje

Ks. Andrzej Blewiński

            Jak należy rozumieć światopogląd?        

Ks. Józef Szymański

            Ateizacja dzieci i młodzieży w sowieckim systemie edukacji

            (obwód winnicki na Podolu 1944-1964)  

 

Przegląd bibliograficzny

 

Uniwersytet i Kościół (Kard. Zenon Grocholewski, Univerzita a Cirkev na začiatku tretieho milénia, Katolicka universita v Ružomberku 2002)

         ks. Stanisław Urbański

Zenon Card. Grocholewski, La filosofia del derecho en las ensenanzas de Juan Pablo II y otros escritos, Bogota – Colombia 2001

         ks. Wojciech Góralski

Święci Franciszek i Klara z Asyżu, Pisma, wydanie łacińsko-polskie, Kraków – Warszawa 2002

-     ks. Stanisław Urbański

R. Viladesau, Theology and the Arts. Encountering God through Music. Art and Rhetoric, New York, Mahwah, NJ 2000

         ks. Henryk Sławiński

Clifford Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000

         ks. Henryk Sławiński

Paul M. Zulehner, Priester im Modernisierungsstress. Forschungsbericht der Studie Priester 2000, Ostfildern 2001

         ks. Wojciech Kalinowski

Daniel Bourgeois, Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001

         ks. Marek Stępniak

Theodor Herr, Patient Kirche – Was ist mit der Kirche los? Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung, Paderborn 2001

         ks. Janusz Mariański

Paul M. Zulehner, Isa Hager, Regina Polak, Kehrt die Religion wieder? Religion im Leben der Menschen 1970-2000, Ostfildern 2001

         Grzegorz Adamczyk

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa. W hołdzie Matce i Królowej. Homilie i rozważania maryjne, t. 6, Wrocław 2001

         ks. Adam Bałabuch

V. Possenti, Religione e vita civile. Il cristianesimo nel postmoderno, Roma 2001

         ks. Czesław Rychlicki

Reinhard Marx, Helge Wulsdorf, Christliche Sozialethik. Konturen, Prinzipien, Handlungsfelder, Paderborn 2002

         ks. Stanisław Fel

Ks. Stanisław Kowalczyk, Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002

         ks. Janusz Mariański

Ks. Tomasz  Rozkrut, Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim. Studium histotyczno-prawne, Tarnów 2002

         ks. Janusz Gręźlikowski

Megatrend Religion? Neue Religiositäten in Europa, hrsg. Regina Polak, Ostfildern 2002

         Marek Marczewski

Stanisław Luft, Medycyna pastoralna, Warszawa 2002

         Włodzimierz Fijałkowski


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2003