ZESZYT 3 (559)
Maj - Czerwiec 2002 r. | Tom 138

Do strony głównej


 

EKOLOGIA II

 

 

Abp Józef Michalik

            Chrześcijańska odpowiedzialność za ziemię. Refleksje o ekologii    

 

Włodzimierz Tyburski

            Człowiek i środowisko w nauce społecznej Kościoła katolickiego    

 

Ks. Stanisław Urbański

            Ekoteologia duchowości człowieka

 

Ks. Stanisław Dziekoński

            Teologiczne podstawy wychowania ekologicznego w katechezie     

 

Ryszard Groń

Chrześcijańskie traktowanie zwierząt

 

Magdalena Langiewicz

            Katolicka myśl ekofilozoficzna na przykładzie działalności Katedry Filozofii Ekologii w Uniwersytecie

            Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

           

           

STUDIA I REFLEKSJE

 

Ks. Ignacy Dec

            Personalizm czy personalizmy?

 

Ks. Andrzej Blewiński

            Światopogląd młodzieży – problem naukowy czy praktyczny

 

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

 

ks. Adam Rybicki

            Sympozjum „Signum Magnum” – Duchowość maryjna

 

ks. Jacek Kędzierski

            Chrześcijaństwo jutra. II Międzynarodowy Kongres Teologii Fundamentalnej           

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

 

Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, praca zbiorowa pod red. J.M. Dołęgi, J.W. Czartoszewskiego, A. Skowrońskiego, Warszawa 2001

– Renata Muszyńska   600

 

Franciszek Janusz Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001

         ks. Janusz Mariański

 

Bp K. Romaniuk, W drodze do kapłaństwa i kapłaństwo, Warszawa 2002

         ks. Tomasz Michalski

 

Sidney Greidanus, Preaching Christ from The Old Testament. A Contemporary Hermeneutical Method, Grand Rapids, MI – Cambridge, U.K. 1999

         ks. Henryk Sławiński

 

Włodzimierz Broński, Homilia w dokumentach Kościoła współczesnego, Lublin 1999

         ks. Henryk Sławiński

 

Józef Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000

         ks. Janusz Gręźlikowski

 

J. Meisner, Mit dem Herzen sehen. Chance und Auftrag der Kirche zu Beginn des dritten Jahrtausends. Ein Gespraech mit Stefan Rehder, Aachen 2000

         ks. Henryk Sławiński

 

C.M. Martini, Quale bellezza salaverà il mondo. Lettera pastorale per l’anno 1999/2000, Milano 2000; La Madonna del Sabato Santo. Lettera pastorale per l’anno 2000/2001, Milano 2001

         ks. Jan Kochel

           

W. Granat, Eucharystia. Misterium Bożej obecności, Sandomierz 2001

         ks. Ireneusz Werbiński

 

Adolf Setlak, Służba wojskowa alumnów WSD w PRL i jej ocena w wypowiedziach alumnów i kapłanów-rezerwistów z 1970 r. Studium historyczno-socjologiczne na przykładzie Bartoszyc, Warszawa 2000 (mps pracy doktorskiej, archiwum UKSW)

         ks. Zygmunt Klimczuk

                                                  

Ks. Walerian Kłyza, Sodoma czy Niniwa? Posłannictwo kapłana w teologii francuskiej posoborowego pięciolecia, Sandomierz 2001

– Roman Zdziarstek OP

 

Ks. Henryk Sławiński, Znak zwycięstwa. Symbolika Krzyża w liturgii sakramentów świętych, Włocławek 2001

         ks. Jacek Szymański

 

Divina et humana. Księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin księdza profesora Henryka Misztala, Lublin 2001

         ks. Janusz Gręźlikowski  

 

Bp Adam Lepa, Media a postawy, Łódź 2001

         ks. Radosław Cyrułowski

 

Ks. Antoni Paciorek, Ewangelie synoptyczne. III - Ewangelia według św. Marka, Tarnów 2002

         ks. Augustyn Eckmann

 

Ks. Antoni Paciorek, Elementy składniowe biblijnego języka greckiego (skrypt), Lublin 2001

         ks. Augustyn Eckmann

 

H. Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2000

         Michał Sadowski

 

Ks. Wiesław Łużyński, Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II, Lublin 2001

         Ryszard Michalski

 

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 10: Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVII-XVIII wieku,    Włocławek 2002

– ks. Kazimierz Rulka


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2002