ZESZYT 1 (557)
Styczeń - Luty 2002 r. | Tom 138
Do strony głównej

 

ZESZYT WIELOTEMATYCZNY

 

W 60. urodziny Księdza Profesora Wojciecha Hanca,
Redaktora Naczelnego "Ateneum Kapłańskiego" - od Redakcji

 

Biogram ks. dra Wojciecha Hanca

 

Bibliografia ks. dra Wojciecha Hanca

 

Bp Edward Ozorowski

Utopia – eschatologia – liturgia     

 

Ks. Zygfryd Glaeser

Ekumenizm imperatywem chrześcijańskiego sumienia i drogą Kościoła w nowym tysiącleciu

 

Eugeniusz Sakowicz

Wyznania niechrześcijańskie i nowe niechrześcijańskie ruchy religijne w Polsce po 1989 roku

 

Ks. Jacek Bramorski

Cnota pokuty drogą chrześcijańskiego nawrócenia

 

ks. Zdzisław Pawlak

Aktualność Tomasza z Akwinu i jego filozofii

 

Ks. Józef Stala

Udział Kościoła w zadaniach realizowanych przez rodzinę          

 

Edward Guziakiewicz

Młodość jest „szczególnym bogactwem” (DMCS 3). W trosce o właściwy obraz współczesnego nastolatka

 

Anna Zellma

Edukacja regionalna jako problem

 

Studia i refleksje

 

ks. Kazimierz Rulka

Ks. Piotr Tomaszewski jako wychowawca

 

Ks. Marceli Cogiel

Problemy kontrkultury w świadomości

 

Ks. Józef Dębiński

Z dziejów Kościoła w PRL w latach 1945-1956

 

Ks. Gabriel Pisarek SCJ

Kwestia uczestnictwa w sakramentach osób żyjących w związkach niesakramentalnych

 

Ks. Andrzej Blewiński

Wpływ katechezy szkolnej na kształtowanie osobowości człowieka

 

Sprawozdania i informacje

 

Ks. Stanisław Urbański

185. rocznica wydziału teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1816-2001)

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

 

Nad ósmym tomem Encyklopedii katolickiej. Eklezjologiczny uniwersalizm i ekumeniczny charakter tomu

        ks. Wojciech Hanc

 

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 9: Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVI-XVII wieku, Włocławek 2001

        ks. Kazimierz Rulka

 

Hubert Knoblauch, Religionssoziologie, Berlin 1999

        Janusz Mariański

 

Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000

        ks. Zdzisław Pawlak

 

Chrzest na nowo odczytany, red. J. Decyk, Warszawa 2001

        ks. Jan Hadalski TChr

 

Jarosław  Stoś,  Starodruki z Paradyża. Katalog starodruków seminaryjnej biblioteki w Paradyżu, Warszawa 2001

        ks. Kazimierz Rulka

 

Jerzy  Pikulik,  Polskie graduały średniowieczne, Warszawa 2001

        K.R.

 

Ks. Jan Twardy,  Głoszenie cudów Jezusa dzisiaj, Kielce 2001


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2001