Zeszyt 1 (554)
Lipiec - Sierpień  2001 r. | Tom 137
Do strony głównej

ks. Jacek Bramorski
Personalistyczny wymiar grzechu w świetle biblijnej relacji o upadku pierwszych rodziców

ks. Jerzy Szymik
 „I rozłączone się złączy”. Teologia nadziei w eschatologicznych wątkach dzieła literackiego Czesława Miłosza

Wiesław Przyczyna CSsR
 Kaznodziejstwo dwudziestego pierwszego wieku. Artykuł dyskusyjny

Rajnold Skowronek MSF
 Działalność Kościoła na rzecz ubogich. Studium sytuacji brazylijskiej

ks. Jan Kochel
 „Katedra dla niewierzących”

ks. Witold Jedynak
 New Age – utopia szczęścia w nowym tysiącleciu

Jerzy Tupikowski CMF
 Panenteistyczna wizja kosmosu A.N. Whiteheada

Studia i Refleksje

ks. Kazimierz Dola
 Miejsce teologa w Kościele – miejsce Kościoła w życiu teologa

ks. Józef Dębiński
 Mniejszości narodowe w II Rzeczypospolitej

Stanisław Chyczyński
 Asceza dnia dzisiejszego

Wojciech Jędrzejewski OP
 „Nie chciejcie, aby was nazywano mistrzami”

Anna Skrabska-Jacak
Ruchy pomocy osobom upośledzonym umysłowo założone przez Jeana Vaniera

Sprawozdania i informacje

Marcin J. Witan
 Kościoły naszych czasów. Sprawozdanie z promocji książki ks. Henryka Nadrowskiego

bp Jacek Jezierski
 Inicjatywa ekumeniczna szwedzkiego Kościoła luterańskiego

Przegląd bibliograficzny

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 7: Kopiariusz ogólny, zwany królewskim, Włocławek 2001
– ks. Kazimierz Rulka

Włocławek. Dzieje miasta, pod red. Jacka Staszewskiego, t. 2: lata 1918-1998, Włocławek 2001
– ks. Kazimierz Rulka

Jarosław Wąsowicz, Lądzcy męczennicy. Obóz dla duchowieństwa w Lądzie n/Wartą, Piła - Ląd 2000
– ks. Marek T. Chmielewski SDB

Hans Urs von Balthasar, Medytacja chrześcijańska, Poznań 1998
– Piotr Chyła CSsR

Krzysztof Warchałowski, Prawo wyznaniowe. Wybór źródeł, Warszawa 2000
– ks. Janusz Gręźlikowski

F. Drączkowski, Nowa wizja teologii. Ujęcie graficzne, Pelplin – Lublin 2000
– ks. Ireneusz Werbiński

J. Baptist Metz, Teologia polityczna, Kraków 2000
– ks. Jacek Szymański

John Polkinghorne, An Gott glauben im Zeitalter der Naturwissenschaften. Die Theologie eines Physikers, Guetesloh 2000
– ks. Andrzej Anderwald

Ks. Kazimierz Panuś, Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1-2, Kraków 2001
– Wacława Szelińska.

W. Przyczyna CSsR, Kaznodziejski przekaz opowiadań biblijnych, Kraków 2000
– ks. Zdzisław Pawłowski

Zbigniew Zembrzuski, Ekumenizm w Warszawie. Studium historyczno-teologiczne, Warszawa 2001
– s. Eleonora Adamczak

Psałterz Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego, Sandomierz 2000
– Grzegorz Cichocki

Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2000
– Małgorzata Stopikowska

Ks. Jerzy Szymik, Teologia na początek wieku, Katowice – Ząbki 2001
– ks. Tomasz Jaklewicz

Ks. Jerzy Szymik, Zapachy, obrazy, dźwięki. Wybór esejów i rozmów, Katowice 1999; ks. Jerzy Szymik, Teologia w krainie pepsi-coli, Warszawa 1999
– Ewa Hanna Szeliga

Brat Johanan, Chrześcijanie i antysemityzm – między bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Kraków 2000
 – Luiza Arabella Wawrzyńska
 
 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2001