Zeszyt 3 (553)
Maj - Czerwiec  2001 r. | Tom 136
Do strony głównej

Włocławskie dzieje ks. Stefana Wyszyńskiego

Słowo wprowadzająceBp Bronisław Dembowski

Ks. Witold Kujawski
Szkic włocławskich dziejów Stefana Wyszyńskiego

Ks. Kazimierz Rulka
Stefan Wyszyński jako alumn, profesor i rektor Włocławskiego Seminarium Duchownego

Ks. Jerzy Bagrowicz
“Najmilszy trud mego życia”. Ksiądz Stefan Wyszyński jako redaktor i publicysta

Ks. Zbigniew Skrobicki
Myśl i działalność społeczna ks. Stefana Wyszyńskiego

Ks. Antoni Poniński
Realista i prorok. Zarys poglądów ks. Stefana Wyszyńskiego na socjalizm i komunizm

Ks. Kazimierz Rulka
Ks. Stefan Wyszyński – “bibliotekarz” książnicy seminaryjnej we Włocławku

Bp Roman Andrzejewski
U genezy paterskiej troski o wieś i rolnictwo w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

ks. Wojciech Frątczak
Znaki pamięci prymasa Wyszyńskiego we Włocławku

Gabriel Bartoszewski OFMCap
Ku beatyfikacji

Ks. Kazimierz Rulka
Bibliografia podmiotowa ks. Stefana Wyszyńskiego – okres włocławski (do 1946 r.)

Studia i Refleksje

Janusz Stefaniak
Z dziejów publicystyki katolickiej we Włocławku w latach 1945-1953

Przegląd Bibliograficzny

Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński (1901-1981). Co Kościół i Polska zawdzięczają Prymasowi Tysiąclecia, Warszawa 2000
– ks. Krzysztof Kobylski

Jacques Dupuis SJ, Wprowadzenie do chrystologii, Kraków 2000
– ks. Dariusz Kowalczyk

Tadeusz Balewski, Katecheza sakramentu pokuty w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II - Reconciliatio et paenitentia, Warszawa 2000
– ks. Stanisław Urbański

Zdzisław Pawlak, Neoscholastyka i formy jej kontynuacji. Studium analityczno-krytyczne twórczości filozofów włocławskich XX wieku, Włocławek 2001
– ks. Leonard Fic

Mieczysław Bednarz SJ, Skarbnica modlitw, WAM
– ks. Wiesław Al. Niewęgłowski

Homo orans, red. J. Misiurek i J. Popławski, Lublin 2000
– ks. Ireneusz Werbiński

Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w Konkordacie Polskim z 1993 roku, Warszawa 2000
– ks. Janusz Gręźlikowski

“Studia Włocławskie”, t. 3, Włocławek 2000
– ks. Jerzy Misiurek

Marek Marczewski, Posługa zbawcza Kościoła w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego, Lublin 2000
– ks. Mieczysław Łaszczyk

Józef Szocki, Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku, Kraków 2000
– ks. Kazimierz Rulka

Kto wygrał? Kto przegrał? Postawy społeczno religijne diecezjan włocławskich ’97, Warszawa 1997
– ks. Radosław Cyrułowski

Słownik pracowników książki polskiej. Suplement II, Warszawa 2000
– ks. Kazimierz Rulka

O. Witold Kawecki, Bóg pochylony nad człowiekiem, Kraków 2000
– Eugeniusz Sakowicz

Bp Edward Ozorowski, Kult męczenników w Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2000
– Piotr Król

Noty bibliograficzne


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2001