Zeszyt 2 (552)
Marzec - Kwiecień 2001 r. | Tom 136
Do strony głównej

 
Chrystus w chrześcijaństwie


Ks. Lucjan Balter SAC
Jezus Chrystus w spojrzeniu rzymskich katolików

Abp Alfons Nossol
Jezus Chrystus w teologii protestanckiej

Wacław Hryniewicz OMI
Ten, który przychodzi. Chrystus "Apokalipsy" w myśli Sergiusza Bułgakowa

Ks. Wojciech Hanc
Chrystus centrum teologicznej refleksji ekumenicznej

Studia i Refleksje

Ks. Jacek Socha
Wobec ludzi stojących "na progu". Krótka refleksja Kościoła katolickiego w Anglii nad dokumentem dotyczącym sakramentów inicjacji

Ks. Józef Stala
Przymierze małżeńskie przymierzem miłości w Chrystusie

Ks. Marceli Cogiel
Wychowanie personalistyczne wobec nowego paradygmatu edukacji

Ks. Mieczysław Łaszczyk
Udział wiernych świeckich w sakramentalnej posłudze kapłanów

Sprawozdania i informacje

Ks. Stanisław Pisarek
Sympozjum Biblistów Polskich

Jarosław Horowski
Domy Dziecka w obliczu wyzwań współczesności

Jarosław Horowski
Wychowanie religijne: wyzwania i nadzieje 2000

Teresa Paszkowska
Ks. Rektor Antoni Słomkowski (1900-1982) odnowiciel KUL i teolog duchowości. W stulecie urodzin

Przegląd Bibliograficzny

Ks. Zbigniew Kiernikowski, Eucharystia i Jedność, Częstochowa 2000
- ks. Bogusław Nadolski

Zakazana "Solidarność", Rzecz o podziemnej "Solidarności" w rejonie konińskim w okresie 13 XII 1981 - 17 IV 1989, Konin 2000
- Jarosław Wąsowicz SDB

Manlio Simonetti, Między dosłownością a alegorią, Kraków 2000
- ks. Tomasz Jelonek

Eugeniusz Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych (1963-1999), Warszawa 2000
- ks. Leonard Fic

Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000
- Franciszek Adamski

Jerzy Szymik, "Być dla, czyli myśleć sercem". Rozmowy z Biskupem Alfonsem Nossolem, Katowice 1999
- ks. Mirosław Żurawski MIC

O. J. Augustyn, Wychowanie do czystości i celibatu kapłańskiego, Kraków - Ząbki 2000
- ks. Tomasz Michalski

Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000
- ks. Bogusław Nadolski TChr

Andre Daigneault, Le Bon Larron. Mystere de misericorde, Quebec 1999
- ks. Bogusław Nadolski TChr

Anselm Grün OSB, Przebacz samemu sobie, przekł. Juliusz Zychowicz, Kraków 2000
- o. Stanisław Obirek SJ

Polskie przełomy. "Ethos" nr 3 (51) 2000
- Cezary Ritter

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 6: Kopiariusz ogólny, wykonany w trzecim ćwierćwieczu XVI wieku, Włocławek 2001
- ks. Kazimierz Rulka

Cyprian Rogowski, Heremenutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne. Studium pedagogiczno-religijne w wymiarze interdyscyplinarnym, Lublin 1999
- ks. Jerzy Bagrowicz

Ignacy Loyola, Ćwiczenia Duchowne, Poznań - Kraków 2000
- bp Jan Szkodoń

Noty bibliograficzne

Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999