Zeszyt 1(542) | Lipiec - Sierpień 1999 r. | Tom 133
Ateneum Kapłańskie


 
Z TEORII KAZNODZIEJSTWA - ZESZYT II

WŁADYSŁAW CHAIM CSSR
Psychologiczny aspekt recepcji kazań. Przegląd teorii

Ks. TADEUSZ LEWANDOWSKI
Udział laikatu w przepowiadaniu kościelnym

O. GERARD SIWEK CSSR
Dziesięć lat Szkoły Kaznodziejskiej w Krakowie

MARCELI COGIEL
Wychowanie przez katechezę szkolną w dobie transformacji

Dr ELŻBIETA KUCHARSKA
Słownictwo biblijne we współczesnych kazaniach polskich i niemieckich 

STUDIA I REFLEKSJE
KS. FRANCISZEK ŚLUSARCZYK
Wychowawca prawych sumień. Sługa Boży abp Józef Bilczewski (1860-1923)

JÓZEF GUZDEK
Apostoł ewangelicznej wolności. Sługa Boży bp Jan Pietraszko (1911 - 1988)

ZYGFRYD GLAESER
Nikosa Nissiotisa droga ekumenii

O. DOMINIK BUSZTA
Kapłaństwo sługi Bożego Bernarda od Matki Pięknej Miłości Kryszkiewicza

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

HANNA BYLIŃSKA
XII Ogólnopolskie Dni Skupienia Ruchu Hospicyjnego. Gostyń, Święta Góra 20-22 XI 1998 r.

KS. KRZYSZTOF KONECKI
VI Międzynarodowe Sympozjum o Świętym Józefie w Rzymie

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY
Współczesny wychowawca w stylu ks. Bosko, Lublin 1998
- A. Rynio

Andrzej Mikołajczyk SDS, Uświęcają nas i nasze dzieje, wyd. 2, Piastów 1997
- K. R.

Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły, Wrocław 1998
- ks. Z. Pawlak

Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, Wrocław 1999
- ks. Z. Pawlak

Janusz Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998
- K. Kalinowska

"Paedagogia Christiana", tom 2, Toruń 1998
- A. Rynio

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. 7, Włocławek 1999
- ks. K. Rulka

Ks. Janusz Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim, Lublin 1998
- Z. Narecki

Józef Baniak, Dynamika powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele rzymskokatolickim w Polsce w latach 1900-1994, Kraków 1997
- ks. J. Mariański

Ks. Wojciech Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998
- ks. G. Lewandowski

Ks. Roman Nir, Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake, t. 2, Orchard Lake 1998
- K. R.

La prédication en Pays d'Oc (XIIe-debut XVe siecle), Toulouse 1997
- ks. K. Panuś

Ks. Marian Kanior, Wydział Teologiczny w dziejach Uniwersytetu Krakowskiego (1780-1880), Kraków 1998
- K. R.

Ks. Józef Woroceński SCJ, Rola i zadania prezbitera w życiu Kościoła partykularnego, Warszawa 1998
- ks. J. Borucki

Der Kosmos als Schöpfung, Regensburg 1998 
- ks. K. Wolsza

Elżbieta Sujak, Małżeństwo pielęgnowane, wyd. 2, Katowice 1997
- ks. G. LewandowskiStrona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999