Ateneum Kapłańsie 619

ZESZYT 1(620)

LIPIEC, SIERPIEŃ 2012 r.

Z ZAGADNIEŃ PATRYSTYKI

 

Wprowadzenie – ks. Piotr Dykowski

BAZYLI DEGÓRSKI OSPPE – Język i improwizacja w liturgii okresu patrystycznego

KS.MARIAN STRANKOWSKI – Formacja głosiciela słowa Bożego w świetle Enarrationes in Psalmos św. Augustyna

OLGA CYREK – Aktywność pastoralna i misyjna wczesnośredniowiecznych mnichów i pierwszych organizatorów życia monastycznego od IV doVII w.

KS. WOJCIECH NECEL SChr – Interkulturowość pierwszych gmin chrześcijańskich a współczesne duszpasterstwo przybyszów

 

STUDIA I REFLEKSJE

KS. WIESŁAW PRZYGODA – Księdza Marcina Popiela wizja życia i posługi kapłańskiej

KRZYSZTOF TARKA – Ostatnia ambasada. Rząd RP na uchodźstwie i Watykan po II wojnie światowej

ADAM WOJTCZAK OMI – Teologia maryjnego tytułu „Stolica Mądrości”

ADAM ORCZYK – Zmagania o kształt formacji w seminariach duchownych przed Soborem Watykańskim II

PIOTR KOPROWSKI – Nowożytny kryzys świadomości europejskiej i jego XVII-wieczna geneza

KS. JANUSZ BUJAK – Stare argumenty „nowego ateizmu”

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Tomasz Płonka, Stopniowalność orzeczeń Magisterium Kościoła w nauczaniu Stolicy Apostolskiej podczas pontyfikatu Jana Pawła II, Warszawa 2011 – ks. Jarosław Babiński

Roman Dzwonkowski, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939–2011), Toruń 2011 – ks. Edward Walewander

Thomas Pröpper, Theologische Anthropologie, Freiburg 2011 – ks. Jerzy Machnacz

Alfred Marek Wierzbicki, Polska Jana Pawła II, Lublin 2011 – Tomasz Górka

Wolfgang Steiner, Die Aufgabe des Denkens, Magdeburg 2010 – ks. Jerzy Machnacz

 

 

 

   

Strona główna | Zeszyt bieżący| Informacje dla autorów | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja