Zeszyt 3 (592) Tom 149
Listopad - Grudzień 2007 r.

 

 

 

Wychowanie w szkole katolickiej

 

Wprowadzenie - KS. JACEK KĘDZIERSKI     

 

KS. MARIAN NOWAK

     Program wychowawczy szkoły katolickiej i jego konstruowanie         

 

KS. KAZIMIERZ SKOCZYLAS

     Środowisko wychowawcze szkoły katolickiej    

 

BEATA BILICKA

     Nauczyciel szkoły katolickiej. Wychowanie do dialogu i tolerancji

 

STANISŁAW SŁAWIŃSKI

     Uczeń szkoły katolickiej. Wychowanie do odpowiedzialności         

 

KS. JACEK KĘDZIERSKI

     Rodzice uczniów szkoły katolickiej. Wychowanie do życia we wspólnocie      

 

KS. SYLWESTER JEŻ

     Rada Szkół Katolickich - organizacja wspomagająca wychowanie w szkołach katolickich       

 

 

 

STUDIA I REFLEKSCJE

 

KS. JAN KOCHEL

     "Kościół domowy" pierwotnym środowiskiem katechezy       

 

WOJCIECH MACIEJ STABRYŁA

     Bóg straszliwy w czynach. Teologia Pieśni Mojżesza (Wj 15, 1b-19.21), cz. 3  

 

KS. JACEK SZYMAŃSKI

     Moralne wezwania sakramentu Eucharystii      

 

EMILIAN GOŁĄBEK OFM

     Kulturotwórcze zdolności młodzieży w służbie nowej ewangelizacji       

 

KS. JANUSZ MARIAŃSKI

     Religia i Kościół w społeczności lokalnej    

 

 

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne)

 

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

BP JACEK JEZIERSKI

     Inicjacja sakramentalna. Seminarium naukowe w Salzburgu (3-5.07.2007) dla biskupów i odpowiedzialnych za katechizację      

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Janusz Umerle, Nazaret według Karola de Foucauld.
Duchowość nazaretańska w świetle życia i pism Karola de Foucauld, Włocławek 2006 - ks. Lech Król      

 

Krzysztof Mikołajczuk, Realizacja zasady sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

Robert Zadura, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Toruń 2006 - ks. Lech Król

 

Profesorowie prawa Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W.S. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 

 

KSIĄŻKI NADESŁANE

 

SPIS TOMU 149

 

 

 


"Ateneum Kapłańskie" 2007