Zeszyt 2 (591) Tom 149
Wrzesień - Październik 2007 r.
Do strony głównej
 


 

Powołani do świętości

 

Wprowadzenie - ks. Waldemar Karasiński     

 

Wit Pasierbek SJ

     Jezus jako wychowawca do świętości        

 

ks. Tomasz Kaczmarek

     Świętość kanonizowana    

 

Ks. Franciszek Drączkowski

     Motywacja odkrywania świętości najlepszą drogą do szczęścia

     na podstawie pism Ojców Greckich       

 

ks. Ireneusz Werbiński

     Na wzór polskich świętych. Świętość jako zadanie każdego chrześcijanina         

 

ks. Jerzy Misiurek

     Świętość życia małżeńskiego      

 

Ryszard Paluch

     Smutek bogatego młodzieńca, czyli kilka refleksji o świętości młodych        

 

 

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

Katarzyna Świerszcz

     Świętość w duchowości karmelitańskiej        

 

Wojciech Maciej Stabryła

     Bóg straszliwy w czynach. Teologia Pieśni Mojżesza (Wj 15, 1b-19.21), cz. 2  

 

ks. Zdzisław Janiec

     Komunikacyjny charakter śpiewu i muzyki liturgicznej      

 

Ks. Mieczysław Kinaszczuk

     Teologia osoby ludzkiej. Reinterpretacja antropologii chrześcijańskiej        

 

Ks. Andrzej Kobyliński

     Ateizm i mistyka. Perspektywy wiary chrześcijańskiej       

 

Magdalena Kudełka

     "System parafialnych komórek ewangelizacyjnych" w świetle przeprowadzonych badań.

     Efektywność systemu       

 

    

Sprawy kościelne i duszpasterskie

"Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa"

(materiały liturgiczne - od 25 niedzieli zwykłej do uroczystości Chrystusa Króla)

 

 

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Gerard  S i w e k,  Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków 2007 - ks. Henryk Sławiński      

 

Paul Michael  Z u l e h n e r,  Liebe und Gerechtigkeit. Zur Antrittenzyklika von Papst Benedikt XVI, Wien 2006 - ks. Mieczysław Polak     

 

Musica Sacra, Gdańsk 2005 - ks. Janusz Drewniak       

 

Czesław  R y c h l i c k i,  Bóg jest miłością. Refleksje nad encykliką Benedykta XVI, Płock 2006 - ks. Ireneusz Werbiński      

 

Czesław Stanisław  B a r t n i k,  Pamiętnik duchowy z lat 1950-1958, Lublin 2006 - ks. Ireneusz Werbiński       

 

Ewangelia dla dzieci, przeł. Tomasz Węcławski, Kraków 2002 - ks. Andrzej Perzyński

 

Wojciech G ó r a l s k i, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006 - ks. Janusz Gręźlikowski

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Prenumerata
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt | Informacje dla autorów

"Ateneum Kapłańskie" 2007