Zeszyt 1 (551)
Styczeń - Luty 2001 r. | Tom 136
Do strony głównej

 
CHRYSTUS A RELIGIE

Ks. Waldemar Chrostowski
Żydzi i religia żydowska a Jezus Chrystus

Ks. Leonard Fic
Buddyzm a chrześcijaństwo. Problem "Boga" i Jezusa Chrystusa w buddyzmie

Eugeniusz Sakowicz
Jezus i muzułmanie

Piotr Kłodkowski
Chrystus a hinduizm

Studia i Refleksje


Eugeniusz Sakowicz
Islam w Europie

Magdalena Rzadkowolska
Problemy wychowania seksualnego okresu dojrzewania w koncepcji płciowości i erotyzmu Kingi Wiśniewskiej-Roszkowskiej

Sprawozdania i informacje

Ks. Henryk Sławiński
Warsztaty homiletyczne

Zachariasz S. Jabłoński OSPPE
XX Pastoralne spotkanie przewodników pieszych pielgrzymek 

Przegląd bibliograficzny

Ks. Roman Małecki, Kościół jako wspólnota. Dogmatyczno-ekumeniczne studium eklezjologii Johna Zizioulasa, Lublin 2000 
- ks. Wojciech Hanc

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, t. 1: Wydawnictwa zwarte, cz. 1-2, Warszawa 2000 
- ks. Kazimierz Rulka

Robert P. Waznak, An Introduction to the Homily, Minnesota 1998 
- ks. Henryk Sławiński

Franciszek Janusz Mazurek, Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Lublin 1999 
- ks. Stanisław Fel

Piero Ciardella (red.), Fede e ricerca di Dio oggi, Casale Monferrato 1999
- ks. Jacek Kędzierski

Romuald Jakub Weksler-Waszkinel, Błogosławiony Bóg Izraela, Lublin 2000
 - ks. Zdzisław Pawlak

Bp Alfred Ancel, Świadek Jezusa. Prado - duchowość apostolska błogosławionego ks. Chevriera, Lublin 2000 
- ks. Józef Skorodiuk

Ks. Janusz Gręźlikowski, Recepcja reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej w świetle ustawodawstwa synodalnego, Włocławek 2000
- ks. Janusz Borucki

"Prawo - Administracja - Kościół". Kwartalnik Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, nr 1/2000 
- ks. Janusz Gręźlikowski

Ks. Wojciech Góralski, Kanoniczne prawo małżeńskie, Warszawa 2000 
- ks. Janusz Gręźlikowski

Ks. Henryk Stawniak SDB, Niemoc płciowa jako przeszkoda do małżeństwa. Ewolucja czy zmiana koncepcji?, Warszawa 2000 
- ks. Janusz Gręźlikowski

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa, t. 4: Na niwie duszpasterskiej. Homilie niedzielne i świąteczne na rok B, Wrocław 1999 
- ks. Adam Bałabuch 

Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi Wenantemu Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000 
- ks. Janusz Gręźlikowski

Prawo wyznaniowe, praca zbiorowa pod red. Henryka Misztala, Lublin 2000 
- ks. Janusz Gręźlikowski

Ks. Kazimierz Matwiejuk, Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w diecezji siedleckiej, Siedlce 1999 
- ks. Bogusław Nadolski TCh

Marian Kanior OSB, Polska kongregacja benedyktyńska Świętego Krzyża 1709-1864, Kraków 2000 
- ks. Kazimierz Rulka

Ks. Henryk Pietras SJ, Początki teologii Kościoła, Kraków 2000 
- ks. Bogdan Częsz

Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 5: Kopiariusz ogólny, wykonany w drugiej połowie XVI wieku, Włocławek 2000 
- ks. Kazimierz Rulka.

Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła Katolickiego na Śląsku. Tablice chronologiczne, t. 5, Warszawa 2000 
- ks. Tomasz Błaszczyk 

Noty bibliograficzne


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999