Zeszyt 2-3 (549-550)
Wrzesień - Grudzień 2000 r. | Tom 135
Do strony głównej


108 MĘCZENNIKÓW ZA WIARĘ II

KS. ROMAN MAŁECKI
Istotne elementy teologii męczeństwa

KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI
Duszpasterski wymiar męczeństwa

KS. KRZYSZTOF KONECKI
Paschalny wymiar liturgicznego kultu męczenników

Dokumentacja dotycząca beatyfikacji 108 męczenników

KS. TOMASZ KACZMAREK
Bibliografia 108 błogosławionych męczenników
 


STUDIA I REFLEKSJE

KS. JERZY SZYMIK
"Metafizyczność" tekstu literackiego. Perspektywa teologiczna

KS. ANTONI SWOBODA
Godność męża w pismach Plutarcha z Cheronei i autorów chrześcijańskich IV w. (Augustyn, Ambroży, Hieronim)

JACEK KICIŃSKI CMF
Podstawowe uwarunkowania życia w celibacie kapłańskim

KS. JÓZEF DĘBIŃSKI
Kościół a kwestia robotnicza na przełomie XIX i XX wieku 
 


SPRAWOZDANIA I INFORMACJE


KS. JACEK KĘDZIERSKI
Dialog międzyreligijny. Zjazd polskich wykładowców teologii fundamentalnej

HANNA BYLIŃSKA
XIII Dni Skupienia dla Ruchu Hospicyjnego 
 


PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY


Ks. Stanisław Librowski, Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, dz. 2: Dokumenty w kopiariuszach, t. 4: Kopiariusz kan. P. Piotrkowskiego z 1551 roku, Włocławek 2000
- ks. Kazimierz Rulka

Giovanni Russo (red.), Bioetica sociale, Torino 1999
- ks. Jacek Szymański

M. Sodi, A.M. Triiacca (red.), Dizionario di omiletica, Torino - Bergamo - Velar 1998 
- ks. Radosław Chałupniak

Z. Trenti, F. Pajer, L. Prenna, G. Morante, L. Gallo, Religio. Enciclopedia tematica dell'educazione religiosa. Catechesi - scuola - mass media, Roma 1998 
- ks. Radosław Chałupniak

G. Morante, F. Pajer, Religio. Guida bibliografica regionata 1999, Roma 1998 
- ks. Radosław Chałupniak

Giuseppe Cionchi, Catechisti oggi. Note di catechetica, psicopedagogia e didattica per la pastorale dell'eta evolutiva, Torino 1999 
- ks. Radosław Chałupniak

Hans Gerhard Behringer, Die Heilkraft der Feste. Der Jahreskreis als Lebenshilfe, Aufl. 2, München 1998
- ks. Bogusław Nadolski 

Radosław Kimsza, La visione della spiritualita cristiana di Pavel Nikolaevic Evdokimov, Roma 1999 
- ks. Ireneusz Werbiński

Gerard Siwek CSsR, Misje ludowe w teorii i praktyce Kościoła, Kraków 1999 
- Stanisław Obirek SJ

Hayat El Mountacir, Dzieci w sektach, Kraków 2000
- ks. Andrzej Zwoliński

Ks. Józef Mandziuk, Dzieje Akademii teologii Katolickiej w Warszawie 1956-1999, Warszawa 1999 
- ks. Jan Dąbrowski

Ks. Piotr Mieczysław Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000 
- ks. Janusz Borucki

Ryszard Żmuda, Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce 1945-1995, t. 1, cz. 1-2, Warszawa 2000
- ks. Jan Dąbrowski

Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II, t. 1-2, Warszawa 1999-2000 
- Elżbieta Połomska

Ks. Stanisław Urbański, Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999 
- Piotr Piasecki OMI

S. Maria Lucyna Mistecka CR, Zmartwychwstanki. Charyzmat i dzieje 1891-1991, t. 1, Lublin 1999 
- ks. Robert Guz

Ks. Stanisław Kowalczyk, Filozofia wolności. Rys historyczny, Lublin 1999 
- ks. Ignacy Dec

Ks. Stanisław Kowalczyk, Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Lublin 1998 
- ks. Ignacy Dec

Rozum otwarty na wiarę, red. A. Maryniarczyk i A. Gudaniec, Lublin 2000 
- ks. Ignacy Dec 

Włocławek. Dzieje miasta, t. l: Od początków do 1918 roku, Włocławek 1999 
- ks. Kazimierz Rulka

Ks. Edward Walewander, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Lublin 2000
- ks. Robert Guz 


 

Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999