Do strony głównej


 

 

Wprowadzenie

 

Redakcja "Ateneum Kapłańskiego" zaprosiła na swoje łamy Katedrę Mariologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego proponując przygotowanie materiałów z mariologii. Adresatem inicjatywy redakcji był o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, kierownik wspomnianej Katedry w latach 1984-2004 r. Dziękujemy mu za wspaniałomyślną odpowiedź na zaproszenie. Pozytywnej reakcji Ojca Profesora zawdzięczamy wydanie dwóch zeszytów "Ateneum Kapłańskiego".

W obecnym czytelnik znajdzie treści dotyczące mariologii Ojca Świętego Jana Pawła II, natomiast w następnym zeszycie zostanie podjęta tematyka sanktuariów maryjnych.

W latach 1984-2002 w Katedrze Mariologii KUL zostały napisane 23 prace magisterskie z mariologii polskiego Papieża. Powstały również rozprawy doktorskie, m.in. ks. Wacława Siwaka z Przemyśla Fiat mihi secundum verbum. Maryja w Tajemnicy Wcielenia według Jana Pawła II i o. Boguchwała Orczyka OFM Czynna obecność Maryi w dziele obiektywnego odkupienia według Jana Pawła II . Ks. Kazimierz Pek MIC, obecnie adiunkt w Katedrze Mariologii, chociaż nie podjął wprost mariologii Jana Pawła II, jednak uczynił wiele dla promocji idei pneumatologicznej interpretacji maryjnego pośrednictwa bliskiej autorowi Redemptoris Mater oraz Dominum et Vivificantem .

W nadesłanym do redakcji "Ateneum Kapłańskiego" obszernym tekście o. prof. S.C. Napiórkowski podkreślił, jak bardzo w Katedrze Mariologii KUL zwracano uwagę na nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz na nauczanie papieży: Pawła VI i Jana Pawła II. Ukazanie się encykliki Redemptoris Mater (1987) zostało tu przyjęte jako wielki kairos i wezwanie. Katedra zorganizowała w Lublinie sympozjum pastoralne pt. Encyklika Jana Pawła II "Redemptoris Mater". Przesłanie do Kościoła w Polsce (9 V 1988 r.). W tym samym roku Katedra wystąpiła z inicjatywą, by problematyka zawarta w encyklice Redemptoris Mater została podjęta w trakcie dorocznego spotkania Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich.

W studiowaniu mariologii Jana Pawła II w Katedrze KUL zwracano uwagę na nowatorską myśl Ojca Świętego w kwestii pośrednictwa Matki Bożej (pośrednictwo w Chrystusie, pośrednictwo w Duchu Świętym, pośrednictwo macierzyńskie, pośrednictwo poprzez przykład). "Wielu popularyzatorów mariologii Jana Pawła II często podnosi jego maryjne niewolnictwo - zawierzenie ( Totus Tuus ), podkreślając duchowościowe związki ze św. Ludwikiem Grignionem de Monfort oraz ze św. Maksymilianem. Temat ten zasługuje na pogłębione studium. Okazuje się, że Jan Paweł II nie powiela bezkrytycznie proponowanych przez wspomnianych świętych teologicznych modeli niewolnictwa maryjnego, ale postrzega je - bardziej niż oni - w szerszym kontekście teologicznym, co jednak na ogół nie bywa zauważane" - napisał we wspomnianym tekście o. Napiórkowski.

Zdaniem ojca profesora, do znaczących wydarzeń mariologicznych, których podmiotem stał się Jan Paweł II, wpisała się homilia z liturgii eucharystycznej koncelebrowanej na Placu Św. Piotra na zakończenie XX Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego z dnia 24 IX 2000 roku. Jan Paweł II odczytał homilię, która kończyła się słowami " Ad Iesum per Mariam . Amen". Papież jednak od siebie między słowa " Ad Iesum per Mariam " oraz "Amen" wstawił słowa: "ale także Ad Mariam per Iesum ". Oficjalna edycja homilii zamieszczona we włoskiej wersji "L'Osservatore Romano" nie uwzględniła tej zaimprowizowanej ingerencji Papieża. Dopiero na zdecydowany protest Katedry Mariologii (ks. K. Peka i o. S.C. Napiórkowskiego) w redakcji "L'Osservatore" wprowadzono konieczne uzupełnienie (w edycjach językowych polskiej i francuskiej).

"Wielka improwizacja Jana Pawła II na Placu Św. Piotra została odczytana przez Katedrę Mariologii KUL jako dar z nieba - czytamy w nadesłanym tekście o. S.C. Napiórkowskiego. Od wielu bowiem lat podkreśla się tu jednostronność w interpretowaniu hasła "Przez Maryję do Jezusa" ( Per Mariam ad Iesum ), która wydaje niedobre owoce w duchowości chrześcijańskiej (zwłaszcza w tzw. maryjności); w związku z tym postuluje się komplementarne dopowiedzenie hasła "Przez Maryję do Jezusa" hasłem "Przez Jezusa do Maryi". Z troski o taką niewątpliwie potrzebną komplementarność, która znalazła zrozumienie w Instytucie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologii KUL, zrodziła się seria wydawnicza: Mariologia w kontekście". Zamieszczone w niniejszym zeszycie "Ateneum Kapłańskiego" artykuły przybliżają niektóre aspekty mariologicznego nauczania papieża Jana Pawła II, promując przy okazji młode pióra.

Redakcja 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005