ZESZYT 2 (579) Tom 145
Wrzesień – Październik  2005 r.

Do strony głównej


 

W nurcie nauczania Jana PawłA II

 

           

 

Wprowadzenie – ks. Waldemar Karasiński        

 

Ks. Dominik KUBICKI

            Dostrzec Ducha Parakleta, który tchnie kędy chce...                 

 

KS. ANTONI LEWEK

            Fenomen więzi Jana Pawła II i ludzi mediów                  

 

Ks. Artur Niemira         

            Żyć prawdą, którą jest Chrystus. O nauczaniu moralnym Jana Pawła II              

Ks. Jacek Szymański   

            Teraźniejszość i przyszłość sakramentu pojednania odczytane

            w Liście apostolskim „Novo millennio ineunte”               

 

Ks. Jacek Bramorski    

            Rozpalić charyzmat Boży. Permanentna formacja kapłanów

            w świetle aktualnych wskazań Kościoła            

 

Stanisław Chyczyński  

            Metaetyka w ujęciu Karola Wojtyły                   

 

 

Studia i refleksje

 

Ks. Rajmund Porada    

            Ekumeniczna wspólnota eucharystyczna – czy już możliwa?                

 

Ks. Marian Bronikowski

            Uczestnictwo młodzieży polskiej w Eucharystii

            (Analiza niektórych danych statystycznych)                 

 

Jerzy Wiesław Gogola OCD      

            Eucharystyczny wymiar duchowości kapłana

            w ujęciu sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD              

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

 

Ks. Janusz Gręźlikowski

            Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin wyzwaniem dla duszpasterzy                    

 

 

Ks. Andrzej Blewiński   

            New Age – fałszywa i niebezpieczna propozycja dla współczesnego świata                    

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od 26 Niedzieli zwykłej do Urocz. Chrystusa Króla

 

 

Sprawozdania i informacje

 

ks. Jacek Kędzierski

            „Jan Paweł II a religie świata”. Konferencja naukowa na UMK

                       

 

Przegląd bibliograficzny

 

Cykl 25 katechez przedmałżeńskich. Opracowanie studyjne pod red.

            J. Buxakowskiego, Pelplin 2004 – ks. Janusz Gręźlikowski                    

 

Prawo pogrzebowe. Artykuły problemowe i przepisy prawne, pod red.

            J. Gręźlikowskiego, Kutno 2005 – ks. Janusz Borucki                

 

Antoni P a c i o r e k, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały

            1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2005

            – Michał Wojciechowski                       

 

Janusz M a r i a ń s k i, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne.   

            Studium socjologiczno-pastoralne, Lublin 2005

            – ks. Mirosław Milewski                       

 

A. G a r u t i, Il mistero della Chiesa. Manuale di ecclesiologia, Roma 2004

– ks. Leon Siwecki                   

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005