ZESZYT 1 (578) Tom 145
Lipiec - Sierpień  2005 r.

Do strony głównej


 

 

           

 

 

Działalność charytatywna Kościoła

 

Wprowadzenie             

 

Ks. Jan Wal     

            Znaczenie działalności charytatywnej w świecie współczesnym

            według Jana Pawła II                

 

Ks. Wiesław Przygoda 

            Kościół obdarowany miłością i wezwany do posługi miłości                    

 

Jarosław Koral SDB

            Społeczno-etyczny wymiar działalności charytatywnej               

 

Bp Jacek Jezierski

            Działalność Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski

            w latach 1990-2005                  

 

Ks. Wojciech Łazewski

            Caritas Polska – 15 lat działalności w Polsce i na świecie                      

 

Marek Fiałkowski OFMConv

            Organizacja działalności charytatywnej w diecezji                      

 

Edmund Robek SAC

            Parafia wspólnotą solidarności i miłości braterskiej                    

 

 

Studia i refleksje

ks. Mariusz Rosik

            Chrzest Jezusa jako zapowiedź i figura Jego śmierci.

            Analiza narracji Markowych                  

 

Michał Wojciechowski

            Wady jako zalety. Trzy trudne przypowieści Jezusa                   

 

Barbara Rozen

            Świętość w życiu konsekrowanym                    

 

Ks. Janusz Borucki

            Instytucja synodu diecezjalnego w kodeksach prawa kanonicznego

            i posoborowych dokumentach Stolicy Apostolskiej                    

 

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od 17 do 25 Niedzieli zwykłej

 

Sprawozdania i informacje

ks. Henryk Sławiński

                        Retoryka w przepowiadaniu. Sesja naukowa Sekcji Homiletów Polskich              

 

Edmund Robek SAC

                        Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie. I Sympozjum Pastoralne Sekcji

Teologii Pastoralnej UKSW                   

 

Przegląd Bibliograficzny

 

Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum.

Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu

z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa 2004

– ks. Janusz Gręźlikowski                    

 

Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, Lublin 2004

                        – ks. Janusz Gręźlikowski                    

 

Roberto R i g h e t t o, Życie pozagrobowe. Dziesięć rozmów o rzeczach ostatecznych,

Kraków 2005 – ks. Artur Niemira                       

 

           Studia Pastoralne”. Rocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, t. 1,

Katowice 2005 – ks. Bogdan Biela                    

 

Janusz M a r i a ń s k i, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej.

Próba syntezy socjologicznej, Kraków 2004 – Zbigniew Narecki              

 

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

 

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005