ZESZYT 3 (577) Tom 144
Maj - Czerwiec  2005 r.

Do strony głównej


 

W nurcie teologii praktycznej Kościoła II

 

Ks. Czesław Parzyszek Sac      

   Posłannictwo świeckich w Kościele i w świecie  

 

Ks. Jan Przybyłowski      

   Pedagogika pastoralna a funkcja wychowawcza Kościoła           

 

Ks. Mieczysław Łaszczyk

   Duszpasterstwo Rodzin w refleksji współczesnej teologii pastoralnej       

 

Ks. Edmund Robek         

   Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka          

 

Ks. Bronisław Mierzwiński           

   Zadania duszpasterskie wobec zjawiska bezrobocia w Polsce    

 

Małgorzata Witkowska    

   Czynniki kształtujące postawy wobec pełnienia służby publicznej           

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

Ks. Janusz Bujak

   Etapy rozwoju synodalności Kościoła pierwszego tysiąclecia

   w dokumentach dialogu katolicko-prawosławnego          

 

Ks. Krzysztof Graczyk    

   Instytucja rozwodu a instytucja separacji. Skutki prawne

   w prawodawstwie kościelnym i cywilnym           

 

Ks. Andrzej Perzyński     

   Ku jedności historii i eschatologii          

 

 

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 

Komentarze liturgiczne, sugestie homiletyczne, propozycje ogłoszeń

od Niedzieli Trójcy Świętej do 16 Niedzieli zwykłej

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

 

Janusz F i l i p k o w s k i, Koncepcja nadziei w filozofii św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2004

– bp Ignacy Dec           

 

Idzi P i a s e c k i, Znacie sprawę Jezusa? Kazania na niedzielę    i święta Rok „B”. Z ambony świętego Marka,

            Kalwaria Zebrzydowska 2002

– ks. Waldemar Chrostowski    

 

C. Z u c c a r o, Teologia śmierci, tłum. K. Stopa, Kraków 2004

            – ks. Jacek Kędzierski 

 

Struktury kolegialne w Kościele partykularnym.

            Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej

            przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych

            TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 2004

– ks. Janusz Gręźlikowski        

 


Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne | Informacje dla autorów
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2005