KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


Kancelaria parafialna

Czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30

od godz. 15.30 do 17.00(zimą)

od godz. 16.30 do 18.00(latem)

Czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

NIECZYNNA

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu

 - akt urodzenia dziecka (odpis) 

 - dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska, wiek, adres

 - zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu małżeństwa

 - aktualana tj. z datą do 6 miesięcy wstecz metryka chrztu

 - dowody osobiste

 - świadectwo bierzmowania

 - zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 - zaświdaczenie z Urzędu Cywilnego (niezbędne do ślubu konkordatowego) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński

Wykaz dokumentów potrzebnych do pogrzebu katolickiego

 - akt zgonu 

 - karta zgonu

 -  zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej)