ZESZYT 2(570)      marzec • 2004 • kwiecień | TOM 142

Do strony głównej


 

Bp Piotr Libera

            Refleksja nad przesłaniem posynodalnej adhortacji apostolskiej

            Pastores gregis Ojca Świętego Jana Pawła II                     

KS. ZBIGNIEW ZAREMBSKI

            Pedagogia wiary w nauczaniu papieża Jana Pawła II                     

Andrzej Rębacz cssr

            Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin                      

Ks. Mieczysław Łaszczyk      

            Duszpasterstwo rodzin w parafii w świetle Dyrektorium

            Duszpasterstwa Rodzin                    

Ks. Bogusław Daniel Kwiatkowski

Chrystus – jedyne centrum teologii. Chrystocentryzm w myśli teologicznej Giovanniego Moiolego                    

Ks. Janusz Gręźlikowski

            Duchowość Dnia Pańskiego i jego świętowanie                   

Ks. Antoni Swoboda

            Ocena małżeństwa w De bono coniugali i w De sancta virginitate św. AugustynaKs. Artur Niemira

            Życie moralne a liturgia                     

Ks. Edward Wiszowaty

            Przemiany społeczno-kulturowe w Polsce i ich implikacje pastoralne                   

KS. JANUSZ BORUCKI

Kary za przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka w kodeksach prawa kanonicznego            

 

 

Studia i refleksje

 

Ks. Michał Czajkowski

            Kobieta w Biblii                      

Ks. Zdzisław Żywica

            Niewiasty biblijnej historii Izraela w Mateuszowej genealogii Jezusa (Mt 1, 1-17)Ks. Konrad Glombik          

            Globalizacja – próba określenia i oceny etycznej                

 

Sprawozdania i informacje

 

bp Jacek Jezierski

            Synod Krajowy Kościoła Polskokatolickiego 2003               

 

 

Przegląd bibliograficzny

 

Mirosław Krajewski, Płock w okresie okupacji 1939-1945, Płock – Włocławek 2001

– ks. Józef Dębiński               

Mirosław Krajewski, Rozważania na przełomie wieków, Włocławek  2001

– ks. Józef Dębiński               

Edukacja – Kultura – Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. ks. Krzysztof Konecki i ks. Ireneusz Werbiński, Toruń 2003

            – ks. Janusz Gręźlikowski                  

Ksiądz Bogumił Lewandowski w służbie Stolicy Apostolskiej, zebr.

            i oprac. red. ks. Krzysztof Konecki, Włocławek 2003

            – ks. Zdzisław Pawlak            

Ks. Artur Niemira, Religiosità e moralità. Vita morale come realizzazione della fondazione cristica dell’uomo secondo B. Häring e D. Capone, Roma 2003

– ks. Jacek Szymański                      

Antoni  D ę b i ń s k i,  Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Warszawa 2003

– ks. Janusz Gręźlikowski                  

 

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2004