ZESZYT 1 (566)
Lipiec - Sierpień 2003 r. | Tom 141

Do strony głównej


 

SOCJOLOGIA RELIGII I

 

 

Wprowadzenie - ks. Janusz Mariański

 

EDWARD CIUPAK       

Religia w świetle teorii socjologicznej

 

ANDRZEJ WÓJTOWICZ

Społeczne i paradygmatyczne warunki współczesnej socjologii religii

 

IRENA BOROWIK        

Socjologia religii w XX wieku od „odkrycia" sekularyzacji do jej zanegowania       

           

GRAŻYNA WORONIECKA       

Religia w perspektywie globalizacji kulturowej. Aspekty socjologiczne

 

KS. JANUSZ MARIAŃSKI         

Indywidualizacja religijna w warunkach

 

KS. JERZY SZYMOŁON           

Losy sacrum w zsekularyzowanym

 

MARIA LIBISZOWSKA-ŻÓŁTKOWSKA 

Nowe ruchy religijne na świecie. Szkic socjologiczny      

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

KS. KAZIMIERZ RULKA

Z księgozbioru sługi Bożego bpa Wojciecha Owczarka

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Clifford Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Warszawa 2000

-          Adam Szafrański

Małgorzata Borkowska OSB, Twarze ojców pustyni, Kraków 2001

-          Piotr Król

Pascal Ide, Luc Adrian, Les 7 péchés capitaux ou ce mal qui nous tient tête, Paris 2002

-          ks. Jacek Szymański

Pedro-Juan Viladrich, Konsens małżeński, Warszawa 2002

-          ks. Janusz Gręźlikowski

S. Fel, J. Kupny, Kościół wobec współczesnych problemów życia gospodarczego. Społeczne dokumenty episkopatów, Lublin 2002

-          ks. Kazimierz Swięs

S. Suwiński, Duchowość zakonna w pismach bł. Marii Karłowskiej Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Pelplin 2002

-          ks. Ireneusz Werbiński

Policja - etyka - Kościół, pod red. E. Wiszowatego, G. Kędzierskiej i W. Pływaczewskiego, Szczytno 2002

-          ks. Zbigniew J. Kępa

Tomáš Galis, Počiatocná formácia kandidátov kňazstva, Badin 2002

-          o. Vladimir Kasan OSB

Klausnitzer Wolfgang, Grundkurs Katholische Theologie. Geschichte - Disziplinen - Biographien, Innsbruck-Wien 2002

-          ks. Andrzej Anderwald

Ks. Jan Gołąb, Działalność prawodawcza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej (1965-1993), Krosno 2002

-          ks. Janusz Borucki

Krystyna Romaniszyn, Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003

-          Stanisław Krukowski

Ks. Wojciech Góralski, W poszukiwaniu pełnej prawdy, Warszawa 2003

-          ks. Janusz Gręźlikowski

Sławomir Bukalski, Skala podatności na działania grup kultowych, Lublin 2003

-          Andrzej Wańka

Stanisław Kowalczyk, U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001

-          ks. Ignacy Dec

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2003