ZESZYT 1 (560)
Lipiec - Sierpień 2002 r. | Tom 139

Do strony głównejTEOLOGIA NA POCZĄTEK WIEKU (CIĄG DALSZY - CZ. I)

W KRĘGU PIĘKNA

Wiara i kultura, teologia i sztuka

 

 

Słowo wstępne - ks. Jerzy Szymik

 

BARBARA OSMAŃSKA   

„Bądźcie świadkami". Kultura chrześcijańska w nauczaniu Jana Pawła II

 

KS. JANUSZ CHYŁA       

Poetyckie nazwania miłości. O poezji i dramatach Karola Wojtyły

 

BARBARA NUCKOWSKA 

Pan Cogito rozmyśla o cierpieniu. Chrystologia cierpienia  w świetle twórczości Zbigniewa Herberta

 

KATARZYNA SOLECKA   

Dziedzictwo nieskończoności. Artyści o profetyzmie sztuki (Zbigniew Herbert, Janusz S. Pasierb, Jerzy Szymik)

 

EDYTA ZARZYCKA         

Kultura ikoną Królestwa Bożego. Refleksje wokół teologii  piękna Paula Evdokimova

 

KS. DARIUSZ KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI      

Dogmatyka w ikonie. Propozycja wykładu teologii w postmodernistycznych czasach

 

JUSTYNA SPRUTTA

Od kontemplacji piękna do kontemplacji Boga. Współczesny człowiek w relacji do ikony Acheiropoietes

 

S. EWA ŁAKOMA

„Przyoblecz mnie Sobą, Prawdo wieczna". Pełnia życia według św. Katarzyny ze Sieny

 

Mądrość przysłów ludowych, czyli jak się zostaje Mistrzem

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

KS. STANISŁAW JANKOWSKI

Kwestia nierozerwalności małżeństwa w kontekście ekumenicznym

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

S. REGINA MARIA KOLINKO
Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Sympozjum o św. Józefie w San Salvador

 

VIOLETTA KMIECIK

Sprawozdanie z Tygodnia Eklezjologicznego 2001

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Krosno-Sandomierz 2000

- ks. Janusz Gręźlikowski

 

Franciszek Janusz M a z u r e k, Alfreda Verdrossa i Jacguesa Maritaina koncepcja prawa naturalnego i praw człowieka, Lublin 1999

- Stanisław Fel

 

A. Bartyzel C a c h, Dynamizm cnót teologalnych w życiu Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, Kraków 2000

- ks. Stanisław Urbański

 

Lilla D a n i 1 e c k a, Duszy ubić nie mogą. Marianie na Białorusii w Mandżurii, Warszawa 2000

- Piotr Król

 

Jerzy Braun, Ekumenizm w uchwałach Soboru i w okresie posoborowym, Warszawa 2001

- Luiza Arabella Wawrzyńska

 

Ks. Tomasz K a c z m a r e k, Bp Michał Kozal „Mistrz Męczenników", Włocławek 2001

- Jarosław Wąsowicz SDB

 


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2002