ZESZYT 2 (558)
Marzec - Kwiecień 2002 r. | Tom 138

Do strony głównej


 

EKOLOGIA I

 

JÓZEF M. DOŁĘGA     

Ekologiczna otwartość

 

JÓZEF M. DOŁĘGA     

Sozologia i ekofilozofia w naukach ekologicznych

 

BERNARD HAŁACZEK 

Wiedzotwórcza funkcja ekologii

 

KS. JACEK W. CZARTOSZEWSKI       

Propedeutyka definiowania i budowania światopoglądu ekologicznego

 

ANTONI SKOWROŃSKI          

Podstawowe zagadnienia zrównoważonego rozwoju

 

ANDRZEJ KOZUBSKI  

Sekcja Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW 1984-2002

 

STUDIA I REFLEKSJE

 

KS. ANTONI SWOBODA

Ideał męża w pismach Epikteta i Klemensa Aleksandryjskiego

 

KS. JAN PRZYBYŁOWSKI

Apostolat ewangelizacyjny szansą odnowy duszpasterstwa młodzieży

 

KS. JACEK SZYMAŃSKI

Formacja do posługi spowiednika

 

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

 

KS. STANISŁAW URBAŃSKI

Studium Duchowości Europejskiej

 

BP JACEK JEZIERSKI

Seminarium naukowe „Misja Biskupa Rzymu dziś i jutro”

 

HANNA BYLIŃSKA

Powiernicy umierających w XV lecie istnienia Hospicjum św. Jana w Poznaniu

 

I Sympozjum Misyjne Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego

 

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 

Ekologia rodziny ludzkiej, pod red. J.M. Dołęgi i J.W. Czartoszewskiego, Olecko 2000

-          Renata Murzyńska

 

Edukacja ekologiczna w rodzinie, pod redakcją J.M. Dołęgi i J.W. Czartoszewskiego, Olecko 2000

-          Renata Murzyńska

 

Duchowość św. Franciszka (o. Tadeusz Matura, OFM, Duchowość św. Franciszka z Asyżu a nasze problemy współczesne, Kraków 2000; tenże, św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Warszawa 2000; tenże, Płomienna nieobecność ku doświadczeniu Boga, Kraków 2001

         ks. Stanisław Urbański

 

Kościół i religijność Polaków 1945-1999, red. ks. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000

         ks. Marek Stępniak

 

Ks. Stanisław U r b a ń s k i, Mistyczny świat ducha, Warszawa 2000

         Stefan Budzyński

 

Ryszard M i c h a l s k i, Uniwersalne wartości i konkretne zagrożenia. Polacy wobec świata w polskiej myśli społecznej i politycznej na Pomorzu w drugiej połowie XIX i w pierwszej połowie XX wieku, Toruń 2001

         ks. Józef Dębiński

 

Ks. Alfons S k o w r o n e k, Aniołowie są wśród nas. Fascynacje - dociekania - wierzenia, Warszawa 2001

         s. Eleonora Adamczak

 

Wiarygodność Kościoła. Materiały z Sympozjum w Kamieniu Œląskim, Opole 1997

         Luiza Arabella Wawrzyńska

 

Grzegorz M. B a r t o s i k OFMConv, Przez Ciebie jaśnieje radość. Kult Maryi w liturgiach Wschodu i Zachodu, Niepokalanów 1998

         Grzegorz Cichocki

 

Wierny prawdzie i człowieczeństwu, materiały zebrały: m. Andrzeja Górska USJK, Jadwiga A. Tarkowska, Częstochowa 2001

         ks. Zdzisław Pawlak

 

Michael S c h i f f m a n, Resztka Izraela powraca; Odrodzenie judaizmu mesjanistycznego, Kraków 1998           

         ks. Tomasz Jan Chlebowski

 

„Studia Włocławskie”, 4(2001)

         ks. Jerzy Pałucki

 

Bibliografia źródeł watykańskich cytowanych w polskich periodykach 1946-1990, Rzym 2000

         ks. Kazimierz Rulka

 

Informator o stratach bibliotek i księgozbiorów domowych na terytoriach polskich okupowanych w latach 1939-1945 (bez Ziem Wschodnich), Poznań 2000

- K.R


Strona główna | Zeszyt bieżacy | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999-2002