Zeszyt 2(540) | Marzec - Kwiecień 1999 r. | Tom 132
Ateneum Kapłańskie

       
W MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty zbawczo obecny i nieustannie działający - Od Redakcji

BP ALFONS NOSSOL
Nieodzowność pneumatologicznego wymiaru współczesnej chrystologii

KS. REMIGIUSZ KRÓL
Obecność Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie

S. BERNADETTA ŻYCHLIŃSKA
Zbawcze posłannictwo Ducha Świętego według Ewangelii św. Jana

KS. WACŁAW SIWAK
Maryja a Duch Święty w Katechizmie Kościoła Katolickiego

KS. IGNACY DEC
Duch Święty w człowieku

KS. WOJCIECH HANC
Duch Święty animatorem duchowości powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego

ANDRZEJ A. NAPIÓRKOWSKI OSPPE
Duch Święty jednoczy nas w Królestwo Boże

KS. ROMAN MAŁECKI
"Duch Chrystusa - Duchem Kościoła". Komunijna eklezjologia Joannisa Zizioulasa

STUDIA I REFLEKSJE

KS. MIECZYSŁAW MIKOŁAJCZAK
Historyczne królowanie w Izraelu

MATERIAŁY LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

(Rok A: 3 Niedziela Wielkiego Postu - 5 Niedziela Wielkanocna)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

Ks. Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2: Czasy reformacji protestanckiej, reformy katolickiej i kontrreformacji 1520-1742, Warszawa 1995
- J. Dąbrowski
Ks. Ignacy Dec, Czytając "Piątą Ewangelię" (Zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej), Wrocław 1988
- ks. H. Lempa
Ks. Jarosław Michalski, Katecheza parafialna w Polsce po Soborze Watykańskim II, Olsztyn 1997
- A. Rynio
Josemaria Escriva, Droga, wyd. 7, Katowice 1997
- ks. J. Misiurek
Antoni J. Nowak OFM, Kapłaństwo kobiety - tak i nie, Lublin 1998
- ks. J. Misiurek
Ks. Janusz Mariański, "Struktury grzechu" w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płock 1998
- C. Kustro
Jolanta M. Marszalska, Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tarnów 1998
- K. R.
Zapowiedzi wydawnicze

Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999