Zeszyt 1(539) | Styczeń - Luty 1999 r. | Tom 132
Ateneum Kapłańskie

       
ŚWIĘTY JÓZEF

Patron przełomu dwu tysiącleci - Od Redakcji

KS. WŁADYSŁAW CZAMARA
Główne idee adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Redemptoris Custos

S. DOLORES-DANUTA SIUTA
Pozytywna wartość ludzkich kryzysów odczytana w świetle życia świętego Józefa

KS. WŁADYSŁAW NOWAK
Kult św. Józefa w kaznodziejstwie polskim po Soborze Watykańskim II

BP JULIAN WOJTKOWSKI
Kult świętego Józefa na Warmii w XX wieku

KS. WOJCIECH HANC
Wkład biskupa Antoniego Pawłowskiego w rozwój józefologii polskiej

S. REGINA MARIA KOLINKO
Błogosławiony Honorat Koźmiński - czciciel św. Józefa

KS. TADEUSZ FITYCH
Polskie publikacje o św. Józefie w 30-letnim okresie posoborowym (1966-1996)

STUDIA I REFLEKSJE

KS. GRZEGORZ LEWANDOWSKI
Zagrożenia współczesnej rodziny

MATERIAŁY LITURGICZNO-HOMILETYCZNE

(Rok A: Niedziela Chrztu Pańskiego - 2 Niedziela Wielkiego Postu)


SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

KS. JAN PRZYBYŁOWSKI
Sprawozdanie z XXVI Ogólnopolskiego Sympozjum o św. Józefie

KS. JAN PRZYBYŁOWSKI
Sprawozdanie z XXVII Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu

KS. JACEK PLOTA
XXVIII Sympozjum o św. Józefie w Kaliszu


PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY


Ks. Józef Mandziuk, Słownik księży pisarzy archidiecezji wrocławskiej 1945-1992, Warszawa 1997
- Ks. I. Dec
Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997
- Ks. B. Nadolski
Paul De Clerc, Zrozumieć liturgię, Kielce 1997
- Ks. J. Decyk
Ignacy Dec, Dlaczego miłość? Filozofia miłości w ujęciu Gabriela Marcela, Wrocław 1998
- Ks. Z. Pawlak

Strona główna | Zeszyt bieżący | Pomoce homiletyczne
Zeszyty archiwalne | Redakcja | Kontakt

"Ateneum Kapłańskie" 1999