KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


PARAFIA

WNIEBOWIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W RADZIEJOWIE

LISTOPAD miesiącem szczególnej pamięci...

Wiadomości

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o tych, którzy zakończyli już ziemskie życie i przeszli przez bramę śmierci. Częściej w tym czasie odwiedzamy nasze cmentarze, porządkujemy i stroimy groby naszych bliskich zmarłych, palimy znicze. Jednak nie możemy zatrzymać się tylko na zewnętrznych przejawach naszej pamięci o tych co odeszli.

Przez cały rok, ale zwłaszcza w listopadzie Kościół zaprasza nas do bardziej intensywnej modlitwy za wiernych zmarłych przebywających w czyśćcu. Sens naszej modlitwy za zmarłych ukazuje się nam w pełni dopiero przy uwzględnieniu pełnej wizji Kościoła, jako wspólnoty wszystkich tych, którzy wierzą w Chrystusa, zarówno żywych jak i umarłych przebywających w czyśćcu, czy też tych którzy tryumfują w niebie.

Listopad to także miesiąc zadumy i refleksji nad jakością i sensem naszego życia. O tym przypominają nam groby naszych bliskich, o których  święty Jan Chryzostom powiedział: „wejdźcie do grobów - one są katedrami mądrości”. Nieraz bowiem dopiero śmierć bliskiej osoby staje się dla wielu powodem powrotu do Boga i Kościoła.

Dzień Zaduszny, cały listopad i każdy ludzki pogrzeb a także jego rocznice Kościół obchodzi jako wielki czas nadziei.„Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to co śmiertelne przyodziało się w nieśmiertelność” (1 Kor 15, 53). To echo wielkiej nadziei słychać także w liturgii: „Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy” (Prefacja o zmarłych).

TRWA 

OKRES ZWYKŁY


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w dni powszednie:

godzina 7.00 i 7.30

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

w Niedziele i święta:

godzina 7.30(kaplica szpitalna)

godzina 7.30, 9.00, 10.30(z udziałem dzieci)

godzina 12.00(suma), 16.00

w święta zniesione:

godzina 7.30 i 9.00

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

1 listopada - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Ewangelia  Mt 5,1-12a

Osiem Błogosławieństw, które Jezus udzielił swoim uczniom, określa ich sposób życia.

Błogosławieństwa są drogowskazami dla Ludu Nowego Przymierza i wyznaczają drogę do pełni życia.

26 października - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Ewangelia  Mt 16,13-19

Pan powiedział: "Zburzcie tą Świątynię, a Ja ją w trzy dni odbuduję!" Oni dalej nie rozumieli, że mówił o Świątyni Swego Ciała, w którym mieszkała cała pełnia Boskości. Na innym miejscu Pismo mówi, że "Najwyższy nie mieszka w Świątyniach uczynionych ręką ludzką!"

Każdy czytelnik Biblii wie, że po Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, a następnie Zesłaniu Ducha Świętego na uczniów, tym samym wierzący stali się Świątynią Bożą. Żywe kamienie, żywej Świątyni, której kamieniem węgielnym oraz Głową jest On sam !

5 października - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 21,33-43

Winnicą daną nam przez Boga jest nasze życie. Starania jakie czynimy w naszej winnicy powinny przynosić owoce w postaci wiary i czynów z niej wypływających. Wiara nigdy nie jest gotowym produktem, ale wymaga od nas stałości i pieczołowitości. Wiara jest łaską daną nam na chrzcie świętym i od naszych starań o nią zależy, na ile i jakie wyda ona owoce. Czas ofiarowany nam przez Boga pomaga nam ze starannością zadbać o plon naszego życia. Może się zdarzyć tak, że prześpimy ten czas i owoce będą marne lub nie będzie ich wcale. Niejednokrotnie marnujemy ten czas skupiając się na pozornym zysku, który dziś jest, a jutro już może go nie być.

28 września - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 21,28-32

Nawracanie się jest procesem dokonującym się najpierw w naszym wnętrzu. Wpierw musi się zmienić nasze myślenie, by mogło się zmienić nasze działanie. Z myślenia czysto ludzkiego, trzeba przechodzić do myślenia Bożego, do myślenia według kategorii ewangelicznych. Jednym z pierwszych elementów takiej wewnętrznej przemiany jest uznanie własnego grzechu, po prostu, przyznanie się do winy. Bez takiego przyznania się nie ma prawdziwego nawrócenia. Drugim etapem naszego nawracania się jest wyznanie grzechu. Do grzechu trzeba się nie tylko przyznać, ale trzeba go także wyznać, po prostu - trzeba grzech z siebie wyrzucić. Grzech uznany, ale nie wyznany, dalej jest ciężarem wewnętrznym człowieka. Trzecim etapem naszego nawracania się jest odwrócenie się od grzechu. Nazywa się to mocnym postanowieniem poprawy. Wobec częstych powrotów do tych samych grzechów, czasem pytamy, czy jest możliwe takie odwrócenie się od grzechu. Życie potwierdza, że jest to możliwe, gdyż są ludzie, którzy potrafili skutecznie odwrócić się od grzechu, wyjść z utartych, grzesznych kolein swego życia.

21 sierpnia - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 20,1-16

Znaczenie "uniwersalne" przypowieść o robotnikach w winnicy to mowa przede wszystkim o dobroci Boga, której wszyscy ludzie muszą się podporządkować. Bóg nie ma obowiązku tłumaczyć się z czegokolwiek i nie musi również wyjaśniać, dlaczego jednych wynagradza bardziej szczodrze, a innym daje mniej. Należy ufać w boską sprawiedliwość, dobroć i miłość i wierzyć, że wszystkie działania Boga mają określony cel i nie są bezsensowne.

7 września - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 18,15-20

Upomnienie braterskie to ostrzeżenie, jakie chrześcijanin kieruje do swojego bliźniego, żeby pomóc mu na drodze świętości. Jest to instrument duchowego postępu, który przyczynia się do poznania osobistych wad — często niezauważanych przez własne ograniczenia albo zamaskowanych miłością własną — a przy wielu okazjach jest to również uprzedni warunek, żeby stawiać czoła tym wadom z Bożą pomocą i dzięki temu doznawać poprawy w życiu chrześcijańskim.