KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


PARAFIA

WNIEBOWIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W RADZIEJOWIE

NIEDZIELA PALMOWA

- POCZĄTEK WIELKIEGO TYGODNIA

Wiadomości

TRWA WIELKI TYDZIEŃ

Na treść wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się: triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje z Sanhedrynem Chrystusa Pana w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu świata. Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie Chrystusa. Obrzędy liturgiczne tych dni są tak wkomponowane, aby wiernym ułatwić wizualne niemal odtworzenie tych wypadków, bezpośrednio związanych z tajemnicą odkupienia rodzaju ludzkiego, pobudzić do refleksji i wielkiej wdzięczności, doprowadzić do pojednania się w sakramencie Pokuty, odnowić w nich pierwotną gorliwość w służbie Bożej. Wielki Tydzień ma tak wysoką rangę w liturgii Kościoła, że nie dopuszcza nawet uroczystości. Gdyby zaś takie wypadły, odkłada się je po Wielkanocy.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w dni powszednie:

godzina 7.00 i 7.30

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

w Niedziele i święta:

godzina 7.30(kaplica szpitalna)

godzina 7.30, 9.00, 10.30(z udziałem dzieci)

godzina 12.00(suma), 16.00

w święta zniesione:

godzina 7.30 i 9.00

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

29 marca - NIEDZIELA PALMOWA

Ewangelia  Mk 14, 1-15, 47


W Niedzielę Palmową zaczyna już przeważać ton smutku we wszystkich częściach nabożeństwa, zwłaszcza w tekstach Mszy św., z powodu czekającej Zbawiciela śmierci, przed którą nawet Jego natura ludzka wzdryga się chwilowo. 

Na Ewangelię odczytuje się Opis Męki Pańskiej, według św. Łukasza. Czytanie opisu Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową daje początek i nadaje ton całemu nadchodzącemu tygodniowi, który nazywamy Wielkim Tygodniem - z powody wielkich Tajemnic, jakie się w nim obchodzi. Mają tu szczególne znaczenie trzy ostatnie dni, które też noszą przydomek wielkich: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. 

15 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare

Ewangelia  J 3, 14-21


Nawracać się to inaczej: rozpoczynać... Święty Josemaria Escriva tak mówił "życie chrześcijanina to ciągłe rozpoczynanie i rozpoczynanie od nowa, to nawracanie się każdego dnia na nowo". Lecz nawrócić się oznacz również: "Wierzyć, że Jezus oddał siebie za mnie umierając na krzyżu i że jako zmartwychwstały żyje w tobie i we mnie". Powierzając się "potędze jego przebaczenia", możemy, więc "wyjść z ruchomych piasków pychy i grzechu, kłamstwa i smutku, egoizmu i jakiegokolwiek fałszywego poczucia bezpieczeństwa, aby poznać i żyć bogactwem jego miłości".  Benedykt XVI

1 marca - II Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia Mk 9,2-10


"To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie". Tymi słowami Bóg Ojciec przypomina: sensem i fundamentem twego życia duchowego, całego twojego życia jest miłość. Tym sensem nie są, nie mogą być w żadnym wypadku: pieniądze, sukces, sława, poświęcenie się karierze zawodowej, życie w dobrobycie, szukanie świętego spokoju i łatwizny w życiu. Albo z drugiej strony: ucieczka przed problemami, nałogi, zagłuszanie własnego sumienia.

Nic nie zastąpi miłości w Twoim życiu: nie ma niczego, żadnej namiastki miłości, która mogłaby wypełnić głód Twego serca. Miłości nie da się niczym zastąpić.