KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


PARAFIA

WNIEBOWIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W RADZIEJOWIE

"Czuwajcie" - mówi Jezus - 

"bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie"

Mt 13,35-37

Wiadomości

ADWENT 

Rok B

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość, gdyż jest oczekiwaniem na przyjście Jezusa. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Adwent dzieli się na dwa podokresy, z których każdy ma odrębne cechy, wyrażone w dwóch różnych prefacjach adwentowych: pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli Adwentu do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości); drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. W tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości. 

Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie w okresie Adwentu. Ta msza jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie adewntu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny. Przeżywała Ona adwent oczekiwania jako córka Izraela, jako Matka Pana Jezusa i jako Matka Kościoła. W czasie odprawiania Mszy św. roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie - Maryję. Roraty mają nam szczególnie przypominać Maryję, gdyż to Ona, podobnie jak jutrzenka wyprzedza wschód słońca, poprzedziła przyjście Światłości świata Jezusa Chrystusa.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w dni powszednie:

godzina 7.00 i 7.30

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

w Niedziele i święta:

godzina 7.30(kaplica szpitalna)

godzina 7.30, 9.00, 10.30(z udziałem dzieci)

godzina 12.00(suma), 16.00

w święta zniesione:

godzina 7.30 i 9.00

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

14 grudnia - III Niedziela Adwentu

Ewangelia  Łk 1,26-38


Bóg sam przyszedł do człowieka, przez Maryję. Sam wybrał ten właśnie, niesamowity sposób zamieszkania wśród ludzi, ale czy On na pewno mieszka we mnie?

14 grudnia - III Niedziela Adwentu

Ewangelia  J 1, 6-8. 19-28


III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub - z łaciny - Niedzielą GAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: "Gaudete in Domino", radujcie się w Panu. Szaty liturgiczne mogą być - wyjątkowo - koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i odkupienia, jakie przynosi.


Wysłannicy jerozolimscy wywodzący się spośród faryzeuszów nie byli do końca zadowoleni z odpowiedzi Jana i zadawali mu dalsze pytania, brzmiące już w formie oskarżeń: "Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?" Jan jednak nie dał się zbić z tropu i szczerze i pokornie im odpowiedział, że on chrzci tylko wodą, ale pośród nich stoi już Ten, którego oni jeszcze nie znają, a który idzie po drogach przez Jana przygotowanych. Jest On tak wielki godnością, że Jan nie jest godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.

Jak się zachowujemy, kiedy stawiane nam pytania brzmią jak oskarżenia? Co robimy, gdy nam się zarzuca, że czynimy jakieś dobro bezprawnie? Czy mamy poczucie tego, że każde czynione dobro jest przygotowywaniem ludzi na przyjście do nich samego Jezusa?

7 grudnia - II Niedziela Adwentu

Ewangelia  Mk 1, 1-8


Święty Jan Chrzciciel przygotowanie na przyjście Chrystusa rozpoczął nie od innych, lecz od samego siebie.

Co my czynimy, by uporządkować swoje życie - to osobiste, rodzinne i społeczne?

30 listopada - I Niedziela Adwentu

Ewangelia  Mt 13, 33-37


Na początku Adwentu, sluchając opisu o ponownym przyjściu Pana, które przecież nadejdzie niespodziewanie, musimy obudzić w sobie prawdziwie skuteczne pragnienie otworzenia szeroko swojego serca na sprawy, dotyczące naszego zbawienia. Chcemy wykorzystać każdą chwilę, aby jak najlepiej przygotować się na ostateczne spotkanie z Bogiem. Dla nas nastąpi ono w momencie rozstania się z tym światem. Bowiem od chwili naszej śmierci nic już nie może się zmienić w naszej sytuacji. To, co w tym momencie bedziemy zabierali ze sobą z doczesnego świata, stanie się naszym wieczystym skarbem albo też będzie świadczyło przeciw nam. Dobrą zatem jest rzeczą, a nawet koniecznością, myśleć o końcu tego wszystkiego, co czynimy.