KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


PARAFIA

WNIEBOWIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W RADZIEJOWIE

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

Wiadomości

Dzień dzisiejszy jest największym świętem chrześcijaństwa. Dniem wielkiej radości. Nad pustym grobem uczniowie Chrystusa cieszyli się, że nieszczęście, które przeżywali w końcu skończyło się dobrze. Chrystus Zmartwychwstał. Cieszyli się więc z dobra które się dokonało. Pusty grób jest źródłem chrześcijańskiej radości i chroni nas przed rozpaczą, bo pozwala nam odkryć sens naszego życia. Życie nasze na ziemi jest tylko przejściowym etapem, śmierć nie jest czymś ostatecznym. Dlatego różne złe rzeczy, jakie spotykają nas nie mogą być dla nas powodem do załamania, trzeba je po prostu przetrwać. Umiejętność takiego przetrwania wiąże się z mocą ducha, jaki człowiek może w sobie wyrobić. Warto więc nie poddawać się w trudnościach a zarazem cieszyć się z każdej dobrej rzeczy jaka nas spotyka. Nawet z najmniejszego dobra. Człowiek, który potrafi cieszyć się z dobra, wyrabia w sobie wrażliwość na dobro. Potrafi je dostrzec nawet wtedy, gdy występuje ono w najmniejszej ilości. To wszystko może być naszym udziałem dzięki temu, że grób Chrystusa jest pusty, że On prawdziwie zmartwychwstał. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w dni powszednie:

godzina 7.00 i 7.30

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

w Niedziele i święta:

godzina 7.30(kaplica szpitalna)

godzina 7.30, 9.00, 10.30(z udziałem dzieci)

godzina 12.00(suma), 16.00

w święta zniesione:

godzina 7.30 i 9.00

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)


HONOROWY PATRONAT: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – PIOTR CAŁBECKI,

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO – RYSZARD BOBER,

BURMISTRZ RADZIEJOWA – SŁAWOMIR BYKOWSKI, KS. PRAŁAT STANISŁAW ŁOSIAKOWSKI

 

Serdecznie zapraszamy na

 

V KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KAROLA WOJTYŁY,

 

 który odbędzie się 13 maja 2015 r., (środa) 

początek g. 10.00, planowane zakończenie – do g. 13.00, 

w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie.

 

Cele konkursu: 

1. Propagowanie poezji Karola Wojtyły w Roku  Świętego Jana Pawła II.

2. Uczczenie rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II.

3. Kształtowanie kultury żywego słowa.

4. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.

5. Promocja uczniów zdolnych.

6. Promocja parafii i szkoły. 

                                                                                                                                                               ORGANIZATORZY

26 kwietnia - IV Niedziela Wielkanocna

EWANGELIA J 10, 11-18 


W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi bardzo wyraźnie: "Owce słuchają głosu Pasterza i idą za Nim". Kto jednak idzie za głosem złodziei i rozbójników, temu się tylko wydaje, że się nawraca.Czy jesteśmy na tyle odważni i na tyle zdolni aby pójść za głosem Pasterza, za głosem Chrystusa ???

19 kwietnia - III Niedziela Wielkanocna

EWANGELIA Łk 24, 35-48 


Nawrócić się, znaczy w tym przypadku także: wierzyć w Chrystusa i przez Niego zwracać się w każdej sytuacji ku Bogu. Przecież tego wyboru dokonaliśmy już dawno temu. Najpierw na chrzcie św., a potem wielokrotnie wyznawaliśmy: wierzymy - wierzę! Tę wiarę odnowiliśmy w Wigilję Paschalną. A jednak każdego dnia stajemy na nowo przed tą samą decyzją: za lub przeciw Bogu, z Bogiem czy bez Boga.

12 kwietnia - II Niedziela Wielkanocna Niedziela Miłosierdzia Bożego

EWANGELIA J 20, 19-31 


Bóg jest miłosierny. Zwykle mówimy tak, gdy oddajemy się pod Jego opiekę lub kiedy czujemy Jego wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Potocznie rozumiemy miłosierdzie jako gotowość przyjścia z pomocą potrzebującemu. W szczególny sposób do tajemnicy Miłosierdzia Bożego zbliżyła się św. Faustyna. To dzięki niej lepiej dziś rozumiemy jego głęboki sens.

Po pierwsze: ufaj

Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest ufność Bogu. Warto pamiętać o słowach, które napisała św. Faustyna: "Kiedy jest dusza moja udręczona, myślę tylko tak; Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia, a choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać" (Dz. 1192). Na podstawę ufności składa się przede wszystkim pięć cnót: wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha. Ufność otwiera serca ludzi na przyjęcie darów Miłosierdzia Bożego. Ufającemu gwarantuje obfitość łask potrzebnych do uczciwego życia. Przytoczymy tu słowa Jezusa zapisane przez św. Faustynę: "Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma" (Dz.1578).

Po drugie: bądź miłosierny

Drugim podstawowym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - obok ufności - jest okazywanie miłosierdzia wobec bliźnich. Gotowość przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi powinna wynikać z miłości do Boga. Akt miłosierdzia można spełnić przede wszystkim poprzez dobry uczynek, jeśli nie jest to możliwe - poprzez dobre słowo, a gdy i ku temu nie ma sposobności - przez modlitwę. Jak wielką wagę Bóg przywiązuje do okazywania miłosierdzia bliźnim, świadczą słowa Jezusa, które usłyszała św. Faustyna: "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu" (Dz. 1317).