KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie:

od godz. 8.30 do 9.30,

od 15.30 do 17.00 (zimą),

i od 16.30 do 18.00 (latem) 


czynna w soboty:

od godz. 8.30 do 9.30

popołudniu nieczynna


W NIEDZIELE I ŚWIĘTA 

NIECZYNNA

Diecezja Włocławska


Warto zobaczyć


PARAFIA

WNIEBOWIĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

W RADZIEJOWIE

PAŹDZIERNIK - MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Wiadomości

Modlitwa ta rozpoczyna się znakiem Krzyża, krótszą wersją wyznania wiary, modlitwą Ojcze Nasz i trzykrotnie Zdrowaś Maryjo oraz raz Chwała Ojcu. Następnie odmawia się właściwe tajemnice.

Każda grupa paciorków sygnalizuje odmawianie Zdrowaś Maryjo, poprzedzona jest samotnym koralikiem oznaczającym Ojcze Nasz i przerwa między grupą paciorków a kolejnym samotnym koralikiem odmawia się Chwała Ojcu. Następnie po Chwała Ojcu, jest zwykle dodawany akt strzelisty O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, lub: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Na koniec, odmówieniu pięciu dziesiątek, jest odmawiana w intencjach papieża antyfona Pod Twoją Obronę lub Litania Loretańska.

Modlitwa różańcowa nie polega jednak tylko na powtarzaniu poszczególnych modlitw. Modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo mają być pomocą do rozważania tajemnic Ewangelii i to właśnie medytacja a tym samym spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem i Jego Matką jest istotą modlitwy różańcowej.

TRWA 

OKRES ZWYKŁY


PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

w dni powszednie:

godzina 7.00 i 7.30

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

w Niedziele i święta:

godzina 7.30(kaplica szpitalna)

godzina 7.30, 9.00, 10.30(z udziałem dzieci)

godzina 12.00(suma), 16.00

w święta zniesione:

godzina 7.30 i 9.00

godzina 17.00(zimą) i 18.00(latem)

26 października - ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

Ewangelia  Mt 16,13-19

Pan powiedział: "Zburzcie tą Świątynię, a Ja ją w trzy dni odbuduję!" Oni dalej nie rozumieli, że mówił o Świątyni Swego Ciała, w którym mieszkała cała pełnia Boskości. Na innym miejscu Pismo mówi, że "Najwyższy nie mieszka w Świątyniach uczynionych ręką ludzką!"

Każdy czytelnik Biblii wie, że po Zmartwychwstaniu, Wniebowstąpieniu, a następnie Zesłaniu Ducha Świętego na uczniów, tym samym wierzący stali się Świątynią Bożą. Żywe kamienie, żywej Świątyni, której kamieniem węgielnym oraz Głową jest On sam !

5 października - XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 21,33-43

Winnicą daną nam przez Boga jest nasze życie. Starania jakie czynimy w naszej winnicy powinny przynosić owoce w postaci wiary i czynów z niej wypływających. Wiara nigdy nie jest gotowym produktem, ale wymaga od nas stałości i pieczołowitości. Wiara jest łaską daną nam na chrzcie świętym i od naszych starań o nią zależy, na ile i jakie wyda ona owoce. Czas ofiarowany nam przez Boga pomaga nam ze starannością zadbać o plon naszego życia. Może się zdarzyć tak, że prześpimy ten czas i owoce będą marne lub nie będzie ich wcale. Niejednokrotnie marnujemy ten czas skupiając się na pozornym zysku, który dziś jest, a jutro już może go nie być.

28 września - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 21,28-32

Nawracanie się jest procesem dokonującym się najpierw w naszym wnętrzu. Wpierw musi się zmienić nasze myślenie, by mogło się zmienić nasze działanie. Z myślenia czysto ludzkiego, trzeba przechodzić do myślenia Bożego, do myślenia według kategorii ewangelicznych. Jednym z pierwszych elementów takiej wewnętrznej przemiany jest uznanie własnego grzechu, po prostu, przyznanie się do winy. Bez takiego przyznania się nie ma prawdziwego nawrócenia. Drugim etapem naszego nawracania się jest wyznanie grzechu. Do grzechu trzeba się nie tylko przyznać, ale trzeba go także wyznać, po prostu - trzeba grzech z siebie wyrzucić. Grzech uznany, ale nie wyznany, dalej jest ciężarem wewnętrznym człowieka. Trzecim etapem naszego nawracania się jest odwrócenie się od grzechu. Nazywa się to mocnym postanowieniem poprawy. Wobec częstych powrotów do tych samych grzechów, czasem pytamy, czy jest możliwe takie odwrócenie się od grzechu. Życie potwierdza, że jest to możliwe, gdyż są ludzie, którzy potrafili skutecznie odwrócić się od grzechu, wyjść z utartych, grzesznych kolein swego życia.

21 sierpnia - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 20,1-16

Znaczenie "uniwersalne" przypowieść o robotnikach w winnicy to mowa przede wszystkim o dobroci Boga, której wszyscy ludzie muszą się podporządkować. Bóg nie ma obowiązku tłumaczyć się z czegokolwiek i nie musi również wyjaśniać, dlaczego jednych wynagradza bardziej szczodrze, a innym daje mniej. Należy ufać w boską sprawiedliwość, dobroć i miłość i wierzyć, że wszystkie działania Boga mają określony cel i nie są bezsensowne.

7 września - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 18,15-20

Upomnienie braterskie to ostrzeżenie, jakie chrześcijanin kieruje do swojego bliźniego, żeby pomóc mu na drodze świętości. Jest to instrument duchowego postępu, który przyczynia się do poznania osobistych wad — często niezauważanych przez własne ograniczenia albo zamaskowanych miłością własną — a przy wielu okazjach jest to również uprzedni warunek, żeby stawiać czoła tym wadom z Bożą pomocą i dzięki temu doznawać poprawy w życiu chrześcijańskim.

31 sierpnia - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia  Mt 16,21-27

Jezus stawia przed nami trudne zadanie: wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa... Trudno się czasem z tym pogodzić. Nawet patrząc na naszą ziemską wędrówkę z perspektywy wieczności - każdemu z pewnoscią trafiają się chwile, gdy cieżar na barkach zdaje się przekraczać nasze siły. I jakkolwiek naturalny w takiej sytuacji wydaje się bunt - to rzadko kiedy przynosi on pozytywny efekt. Więcej wytchnienia, ulgi, a przede wszystkim - wewnętrznego spokoju przynosi modlitwa...