Adres nowej strony: http://www.nsj-sieradz.pl/




PROGRAM DUSZPASTERSKI na 2007 rok:

PRZYPATRZMY SIĘ POWOŁANIU NASZEMU